Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
° Informacja o wyborze Urzędnika Wyborczego
° Informacja o naborze
° Dzień Otwarty Delegatury KBW - Kielce
° Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Uzupełniające do Senatu RP - 2014
° Euro Parlament 2014
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje ogólne > Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7 strona główna 

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7
Zarzadzenie nr 94/2016 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 09:25:08 Informację zaktualizowano 2016-07-20 09:27:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z
dnia 18 lipca 2016 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie, zarządzonych na dzień 9 października 2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 09:34:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z
dnia 18 lipca 2016 r.

o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandytatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie, zarządzonych na dzień 9 października 2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 09:39:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Do pobrania (*.jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-26 18:13:16 Informację zaktualizowano 2016-07-26 18:14:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 27.07.2016 r.

Do pobrania (*.jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-27 08:38:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Kunowie, w celu uzupełnienia składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie, proszę o zgłaszanie się osób zainteresowanych kandydowaniem do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie (dotyczy wyborców Miasta i Gminy Kunów) w terminie do dnia 05.08.206 r. do godz. 15:30 do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie pok.210 (II piętro).

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 12:45:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-22 11:53:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-22 11:55:07 Informację zaktualizowano 2016-08-22 11:56:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że losowanie numerów dla list kandytatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie, zarządzonych na dzień 9 października 2016 r., odbędzie się dnia dnia 2 września 2016 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie (pok.201, II piętro)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-30 12:57:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Kunowie, w celu uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Kunowie, proszę o zgłaszanie się osób zainteresowanych kandydowaniem do Obwodowej Komisji Wyborczej w Kunowie (dotyczy wyborców Miasta i Gminy Kunów) w terminie do dnia 09.09.2016 r. do godz. 15.30 do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie pok. 214 (II piętro).

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-06 09:46:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 7 września 2016r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 09:47:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 3/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kunowie

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanych listom kandytatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7 zarządzonych na dzień 09.10.2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-09 11:36:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że losowanie składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Kunowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie odbędzie się dnia 14 września 2016 roku o godz. 10:00 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie (pok. 201, II piętro).                

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-09 11:49:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

o przyznanych numerach dla list kandytatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 9 października 2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 12:00:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

o zarejestrowanych listach kandytatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady MIejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 9 października 2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 12:03:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 4/2016 Miejskeij Komisji Wyborczej w
Kunowie z dnia 14.09.2016 r.

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 08:28:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że w okresie od 20 września 2016 r. do 04 października 2016 r. w pok. 112 w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 udostępniony jest do wglądu spis wyborców dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7, wyznaczonych na dzień 9 października 2016 r. Każdy wyborca może sprawdzić, na pisemny wniosek, czy został uwzględniony w spisie.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 12:16:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kunowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7 w dniu 9 października 2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-27 14:22:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że pełni dyżury w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie,  ul. Warszawska 45B pok. 201 (II piętro) w przeddzień głosowania tj. 08.10.2016 r. (sobota) w godzinach od 9:00 do 12:00  oraz w dniu głosowania tj. 09.10.2016 r. (niedziela) w godzinach od 7:00  do 21:00.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 08:56:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku