Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Opinie RIO
- Lata 2011-2012
- Rok 2013
- Rok 2014
- Rok 2015
- Rok 2016
- Rok 2017
- Rok 2018
- Rok 2019
- Rok 2020
° Informacja z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania > Opinie RIO > Rok 2017 strona główna 

Rok 2017
Uchwała Nr 106/2016 IV Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kunów na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 14:12:03 Informację zaktualizowano 2016-12-14 14:13:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 107/2016 IV Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Kunów na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 14:15:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 108/2016 IV Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 14:17:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 24/2017 IV Składu Orzekającego RIO w
Kielcach z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kunów na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 17:43:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 25/2017 IV Składu Orzekającego RIO w
Kielcach z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Kunów na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 17:46:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 91/2017 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
25 września 2017 roku

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kunów za I półrocze 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 08:15:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 144/2017 VI Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Kunów na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 11:10:47 Informację zaktualizowano 2018-02-27 11:11:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 145/2017 VI Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kunów na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 11:12:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 146/2017 VI Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 11:14:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zobacz:
 Lata 2011-2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 .  Rok 2020  . 
wersja do druku