Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2017 r. strona główna 

2017 r.
Zarządzenie Nr 317/2017

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy W Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 09:51:56 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:11:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 316/2017

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz Przedszkola w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:30:29 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:11:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 315/2017

w sprawie ustalenia okresu amortyzacji rocznej stawki amortyzacji dla gruntów użytkowanych wieczyście będących w dyspozycji Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:46:49 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:11:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 314/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2018 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:46:14 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:10:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 313/2017

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 52/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 09:49:19 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:10:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 312/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:44:29 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:10:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 311/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:43:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:10:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 310/2017

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:42:24 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:10:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 309/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:41:25 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:10:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 308/2017

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji opału

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:40:27 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:10:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 307/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:31:52 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:09:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 306/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:39:32 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:09:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 305/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:38:24 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:09:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 304/2017

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością CPi MSWiA, przekazanych w użyczenie Gminie Kunów w ramach projektu "pl.ID - polska ID karta"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:30:41 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:09:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 303/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:28:33 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:09:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 302/2017

w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior +" w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:27:41 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:09:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 301/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Nietulisku Dużym (nr 336048 T o nazwie "Nietulisko Fabryczne przez wieś")

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:26:06 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:08:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 300/2017

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzenia postępowań związanych z wyborem oferentów prowadzonych w trybie zapytania ofertowego w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:24:10 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:08:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 299/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:21:53 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:08:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 298/2017

w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:21:07 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:08:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 297/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:36:23 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:08:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 296/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 09:45:43 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:08:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 295/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 09:43:04 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:07:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 294/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:19:20 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:06:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 293/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:28:41 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:07:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 292/2017

zmieniające zarządzenie Nr 34/17 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 27 stycznia 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:18:17 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:06:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 291/2017

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:16:56 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:06:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 290/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:13:11 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:05:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 289/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:12:03 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:05:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 288/2017

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 10:56:13 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:05:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 287/2017

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 52/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 24 lutego 2017roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 09:27:44 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:05:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 286/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw leżących w granicach administracyjnych Gminy Kunów, w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok, zadanie nr 1 - Miłkowska Karczma, Zadanie  nr 2 - Doły Biskupie, Zadanie Nr 3 - Rudka".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 10:54:42 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:04:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 285/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Utwardzenie terenu wokół remizy OSP Kunów, w ramach zadania "Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP pod potrzeby świetlicy środowiskowej".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 10:22:49 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:04:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 284/2017

w sprawie nieodpłatnego przekazania książek stanowiących własność Gminy Kunów na rzecz MGBP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 10:16:09 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:04:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 283/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 10:14:33 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:04:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 282/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 10:05:11 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:03:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 281/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 336005T "Udziców Dolny - Biechów" km 0+000 do km 0+961 w celu zabezpieczenia dna i skarp wąwozu" oraz "remont drogi gminnej w msc. Prawęcin na dz. 292 i 290 km 0+000 do km 0+700"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 10:04:05 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:03:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 280/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 336010T w Małym Jodle", w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małe Jodło.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 10:01:19 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:03:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 279/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Wykonanie robót remontowo - budowlanych w pomieszczeniach istniejącego lokalu użyteczności publicznej w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Kunowie w celu utworzenia Dziennego Domu "Senior +"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 09:59:29 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:03:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 278/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kolonii Piaski wraz z odwodnieniem" w ramach sołeckiego sołectwa Kolonia Piaski

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 09:56:26 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:03:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 277/2017

w sprawie przyjęcie Regulaminu Pracy UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 09:54:30 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:03:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 276/2017

w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 09:53:25 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:02:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 275/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 09:52:14 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:02:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 274/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 09:51:32 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:02:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 273/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 09:50:14 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:02:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 272/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 09:49:21 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:01:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 271/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 09:48:12 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:01:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 269/2017

w sprawie zmiany zarządzeń

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 13:18:54 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:00:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 268/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:11:03 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:00:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 267/2017

zmieniające zarządzenie Nr 233/17 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 13:17:44 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:59:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 266/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 13:15:27 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:59:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 265/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 13:14:20 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:59:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 264/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Nietulisku Dużym " w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nietulisko Duże


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 13:12:34 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:59:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 263/2017

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz PSP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 13:05:47 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:58:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 262/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 13:03:50 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:58:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 261/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:59:59 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:58:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 260/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:57:47 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:58:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 259/2017

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 52/17 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 24 ltego 2017 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:55:54 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:58:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 258/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:50:43 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:57:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 257/2017

w sprawie zmian w budzecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:49:38 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:57:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 256/2017

w sprawie powołania Komisji do spisania protokołu z rokowań w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym nr 129 w miejscowości Nietulisko Duże

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 22:38:58 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:57:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 255/2017

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w likwidowanej PSP w Miłkowskiej Karczmie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 22:33:41 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:57:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 254/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:46:51 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:57:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 253/2017

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 22:25:58 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:57:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 252/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 22:23:57 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:56:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 251/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:43:15 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:56:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 250/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunówna rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:41:47 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:56:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 249/2017

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz PSP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 22:17:12 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:55:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 248/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:40:12 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:55:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 247/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Modernizacja podłogi w budynku OSP Doły Biskupie" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Doły Biskupie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:39:00 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:55:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 246/2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok "

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:34:48 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:54:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 245/2017

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów przeznaczonej do wydzierżawienia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:31:13 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:54:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 244/2017

uchylające zarządzenie nr 73/10 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb -Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez UMiG w Kunowie oraz jednostki organizacyjne gminy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 22:14:51 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:54:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 243/2017

w sprawie akceptacji negocjacji w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 254/25 położonej w msc. Boksycka, gmina Kunów, przewidzianej do realizacji zadań własnych gminy - pod drogę gminną - dojazdową

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:28:34 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:53:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 242/2017

w sprawie akceptacji negocjacji w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 254/18 położonej w msc. Boksycka, gmina Kunów, przewidzianej do realizacji zadań własnych gminy - pod drogę gminną - dojazdową

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:27:07 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:53:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 241/2017

w sprawie akceptacji negocjacji w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 255/11 położonej w msc. Boksycka, gmina Kunów, przewidzianej do realizacji zadań własnych gminy - pod drogę gminną - dojazdową

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:25:35 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:52:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 240/2017

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz placówek oświatowych gminy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 22:10:22 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:52:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 239/2017

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków stałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz OSP w Nietulisku Dużym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 22:07:18 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:52:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 238/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:15:05 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:52:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 237/2017

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Nietulisko Duże

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-29 22:47:08 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:52:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 234/2017

w sprawie w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 22:00:57 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:51:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 236/2017

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-29 22:44:56 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:51:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 235/2017

zmieniające zarządzenie Nr 87/17 w sprawie ustalenia i przyznania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-29 22:41:04 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:51:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 233/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-29 22:29:44 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:51:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 231/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. Remont drogi gminnej na Udziców górny w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Udziców

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 13:44:25 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:49:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 230/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania : Remont drogi gminnej w msc. Prawęcin na dz. 292 i 290 km 0+000 do km 0+700.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 13:42:49 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:49:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 229/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania : Remont drogi gminnej nr 336005T Udziców Dolny - Biechów km 0+000 do km 0+961 w celu zabezpieczenia dna skarp i wąwozu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 13:41:01 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:48:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 228/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania : Budowa komina spalinowego w budynku domu nauczyciela w Nietulisku Dużym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 13:38:58 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:48:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 227/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 13:37:34 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:48:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 226/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 13:36:23 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:48:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 225/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-29 22:24:42 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:48:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 224/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 13:35:35 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:47:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 223//2017

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania start w gospodarstwach rolych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską huraganu w dniu 05.10.2017 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:40:07 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:46:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 222//2017

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego z przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanych budynkiem remizy OSP w miejscowościach Nietulisko Małe i Prawęcin z przeznaczeniem pod działalność statutową w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:35:50 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:46:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 221//2017

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:33:05 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:46:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 220//2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:30:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:46:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 219//2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:29:10 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:46:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 218//2017

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:28:00 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:46:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 217//2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Przebudowa i modernizacja PP w Kunowie w ramach zadania Przebudowa i modernizacja, PP w Kunowie oraz zakup wyposażenia ".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:27:08 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:45:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 216//2017

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 52/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:24:44 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:45:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 215//2017

w sprawie akceptacji negocjacji w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 547/7 położonej w msc. Kunów ul. Staszica, gmina Kunów, przewidzianej do realizacji zadań własnych gminy - pod drogę gminną - dojazdową

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:22:35 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:45:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 214//2017

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego z przekazania lokalu użytkowego o powierzchni 48,40 m2 znajdującego się w budynku remizy OSP Nietulisko Małe w związku z rozwiązaniem umowy najmu z dotychczasową najemcą

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:19:41 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:45:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 213//2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:17:02 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:45:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 212//2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:15:06 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:45:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 211//2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:13:51 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:45:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 210//2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:11:47 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:45:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 209/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 10:27:13 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:44:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 208/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 10:23:35 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:44:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 207/2017

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 10:20:53 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:44:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 206/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 10:20:01 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:44:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 205/2017

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR 25 A-25P, rok produkcji 1974 i powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:05:37 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:44:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 204/2017

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów przeznaczonej do wydzierżawienia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:02:38 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:44:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 203/2017

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajmu w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców/najemców

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 10:01:14 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:43:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 202/2017

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w likwidowanej PSP w Miłkowskiej Karczmie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 09:58:58 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:43:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 201/2017

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 235/11 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 02.12.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XIX/101/15 z dnia 26.11.2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 09:57:08 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:43:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 200/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonania nawierzchni asfaltowej 800 mkw w ramach zadania pn: "Budowa miasteczka ruchu drogowegoprzy PSP w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 09:55:16 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:43:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 199/2017

w sprawie Powołania komisji do odbioru zadania pn: "remont drogi gminnej nr 336051T Kunów Piaski ul. Górna", km 0+400 d0 1+020"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 09:53:02 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:43:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 198/2017

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 10:17:36 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:43:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 197/2017

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:10:08 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:42:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 196/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 10:16:35 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:42:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 195/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 10:15:15 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:42:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 194/2017

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 235/11 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 02.12.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XIX/101/15 z dnia 26.11.2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 09:50:37 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:41:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 193/2017

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 52/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 09:09:06 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:41:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 192/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 10:14:13 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:41:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 191/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 10:13:11 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:41:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 190/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 09:46:37 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:40:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 189/2017

w sprawie powołania Komisji do spisania protokołu z rokowań w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym nr 129 w miejscowości Nietulisko Duże

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 09:43:48 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:40:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 188/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 100/12 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 2 maja 2012 r. ze zmianami

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 09:41:11 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:40:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 187/2017

zmieniające Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 16.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w likwidowwanej PSP w Miłkowskiej Karczmie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 09:39:47 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:40:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 186/2017

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 10:58:07 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:40:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 185/2017

w sprawie przeprowadzenia przeatargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR 25 A-25P rok produkcji 1974 i powołania komisji przetargowej.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 10:56:52 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:40:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 184/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 09:37:32 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:40:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 183/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 09:36:28 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:39:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 182/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w likwidowanej PSP w Miłkowskiej Karczmie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 10:54:54 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:39:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 181/2017

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 10:53:28 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:39:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 180/2017

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia III edycji otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 10:51:44 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:39:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 179/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 10:49:58 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:39:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 178/2017

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w II półroczu 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 10:48:51 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:39:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 177/2017

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 10:47:08 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:38:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 176/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 10:45:53 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:38:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 175/2017

w sprawie powłania Komisji do przeprowadzenia postępowań związanych z wyborem oferentów prowadzonych w trybie zapytania ofertowego w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 11:04:43 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:38:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 174/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Remont drogi gminnej nr 336033T od dr. woj. do Biechowa Działkowice w msc. Bukowie, km 0+000 do 0+600"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 11:02:24 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:38:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 173/2017

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych Najemców

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 11:00:04 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:38:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 172/2017

w sprawie zmian w planie finanswoym UMIG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:58:05 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:38:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 171/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:56:51 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:38:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 170/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:49:04 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:37:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 169/2017

w sprawie powłania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:47:40 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:37:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 168/2017

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wynajmu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:46:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:37:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 167/2017

w sprawie powołania ABI w UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:45:19 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:37:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 166/2017

w sprawie odwołania ABI w UMIG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:44:22 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:37:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 165/2017

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie "

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 11:30:27 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:37:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 164/2017

w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wielotniego "Senior +" na lata 2015 - 2020 Edycja 2017 Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dzinnego Domu "Senior +".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 11:29:03 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:37:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 163/2017

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:43:24 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:36:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 162/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 11:26:49 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:36:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 161/2017

w sprawie powłania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 11:26:06 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:36:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 160/2017

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:41:58 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:36:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 159/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:40:51 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:36:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 158/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:39:45 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:35:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 157/2017

w sprawie powłania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Suby ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 11:25:09 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:35:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 156/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:38:33 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:35:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 155/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 11:23:24 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:35:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 154/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:37:24 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:35:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 153/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 11:22:28 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:34:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 152/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin obiektu budowlanego posadowionego na działce nr 976/4 położonego w miejscowości Janik, będącego własnością Pana Grzegorza Zagożdżona

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 11:21:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:34:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 151/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 11:19:11 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:34:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 150/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 11:18:18 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:34:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 149/2017

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rplnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską dzeszczu nawalnego w dniu 03/04/05.2017 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 11:17:15 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:34:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 148/2017

w sprawie zmian w planie fnanswoym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 12:03:06 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:34:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 147/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 12:02:03 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:34:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 146/2017

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawców lokali użytkowych znajdujących się w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 12:01:00 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:34:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 145/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gimnazjum w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:59:20 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:33:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144/2017

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w I półroczu 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:55:18 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:33:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 143/2017

w sprawie wykazu nieruchomości lokalowych Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:53:35 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:33:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 142/2017

w sprawie powołania składu Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez deszcz nawalny, który wystąpił w nocy z 23 na 24 maja 2017 roku oraz w dniu 24 maja 2017 roku na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:52:01 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:33:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 141/2017

w sprawie powołania składu Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez deszcz nawalny, który wystąpił w dniu 3 maja 2017 roku na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:49:38 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:33:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 140/2017

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:47:34 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:33:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 139/2017

w sprawie zmian w planie finasowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:46:07 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:33:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 138/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:45:05 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:33:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 137/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:44:07 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:32:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 136/2017

zmieniające w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Kunów oraz jej samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:42:25 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:32:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 135/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:40:28 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:32:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 134/2017

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego części powierzchni użytkowej w budynku UMiG w Kunowie ul. Warszawska 45 B, w postaci lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 143,50 m2, usytuowanego na parterze budynku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 10:34:52 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:32:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 133/2017

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania start w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdującej się na obszarze dotkniętym klęską przymrozków wiosennych w dniach 17-21.04.2017 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 10:32:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:32:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 132/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:39:02 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:31:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 131/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 10:30:06 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:31:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 130/2017

w sprawie wyznaczenia Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 10:29:12 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:31:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 129/2017

w sprawie powołania zespołu, ds. opracowania organizacji i harmonogramu dowozu uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 10:28:03 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:31:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 128/2017

w sprawie zmian w planie finasowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 10:25:51 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:31:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 127/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 10:04:22 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:31:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 126/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 10:03:16 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:31:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 125/2017

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 09:57:04 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:30:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 124/2017

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 211/2 o pow. 0,16 ha położonej w miejscowości Janik, gmina Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 09:54:05 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:30:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 123/2017

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 210/2 o pow. 0,20 ha położonej w miejscowości Janik, gmina Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 09:49:58 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:30:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122/2017

w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego do podpisywania decyzji administracyjnych i innych dokumentów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 09:47:30 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:30:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 121/2017

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Kunów przeznaczonych do dzierżawy w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 09:45:40 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:30:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 120/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 09:44:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:30:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 119/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 09:43:20 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:30:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 118/2017

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 13:02:44 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:30:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 117/2017

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 13:01:24 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:29:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 116/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:24:13 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:29:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 115/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:23:36 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:29:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 114/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:23:03 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:29:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 113/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:22:20 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:29:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 112/2017

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kunów oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w związku z wykonaniem uchwały Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 27.04.2017 Nr XLIX/272/17

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:18:33 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:29:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 111/2017

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kunów oraz ogłoszenia wykazu nieruchomościprzeznaczonej do wydzierżawienia.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:15:10 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:29:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 110/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań przetargowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:13:09 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:28:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 109/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 12:59:16 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:28:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 108/2017

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu przeznaczonego na "aptekę"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:11:49 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:28:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 107/2017

zmieniające zarządzenie Nr 96/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 12:58:06 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:28:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 106/2017

w sparwie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 12:55:39 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:27:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 105/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:10:11 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:27:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 104/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:09:28 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:27:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 103/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:08:00 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:27:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 102/2017

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołów zdawczo - odbiorczych dwóch lokali użytkowych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 11:58:24 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:27:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 101/2017

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 11:56:57 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:27:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 100/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 336018 T Podlubienik - Sadłowizna"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 11:55:44 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:26:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 99/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok przedstawionego przez MGBP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:07:19 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:26:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 98/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 11:54:03 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:26:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 97/2017

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 11:52:50 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:26:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 96/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:05:54 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:26:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 95/2017

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń sprawności i gotowości bojowej członków jednostek OSP z terenu Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 11:51:45 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:25:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 94/2017

w sprawie powołania komisji do przprowadzenia postępowania przetargowego

Ogłoszenie (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 11:50:12 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:25:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 93/2017

w sprawie zasad działania komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 11:49:01 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:25:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 92/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:05:04 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:25:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 91/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 11:47:14 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:25:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 90/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 14:23:28 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:25:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 89/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 14:22:43 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:24:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 88/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 14:22:04 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:24:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 87/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 14:21:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:24:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 86/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 14:20:54 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:24:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 85/2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 10:33:43 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:24:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 84/2017

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w miesiącach kwietniu i maju 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 10:32:05 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:24:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 83/2017

w sprawie ustalenia i przyznania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby publiczne

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 14:19:49 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:23:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 82/2017

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w 2017 roku.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 14:18:23 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:23:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 81/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 14:16:29 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:23:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 80/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 14:15:13 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:22:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 79/2017

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 14:14:03 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:22:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 78/2017

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z roczników 1993-1998 zamieszkałych na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 10:28:56 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:22:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 77/2017

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego z przekazania gruntu o pow. 0,5345 ha położonego w KUnowie przy ul. Langiewicza oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 567/40 oraz części gruntu o pow. 200 m2 położonego w Kunowie przy ul. Laski oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 1897/16 o pow. ogólnej 2,7005 ha na rzecz Stowarzyszenia - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej z przeznaczeniem do realizacji celów statutowych polegających na utworzeniu parku wraz z siłownią zewnetrzną oraz utworzenia szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 08:46:48 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:22:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 76/2017

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 08:40:56 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:22:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 75/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 211/2 o pow. : 0,16 ha położonej w Janiku, gm. Kunów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057927/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 08:39:44 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:22:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 74/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 210/2 o pow. : 0,20 ha położonej w Janiku, gm. Kunów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057368/1

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 08:38:12 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:21:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 73/2017

w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa " organizowanym przez KRUS

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 08:26:28 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:21:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 72/2017

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 10:27:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:21:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 71/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 08:23:40 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:21:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 70/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 08:22:43 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:21:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 69/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 08:21:34 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:21:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 68/2017

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, wtym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:52:14 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:20:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 67/2017

w sprawie powierzenia realizacji zadania likwidacji "dzikich wysypisk śmieci"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:49:29 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:20:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 66/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:34:11 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:20:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 65/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 08:19:54 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:20:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 64/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 08:18:43 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:19:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 63/2017

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn:"Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej w siedzibie OSP w Kunowie ul. Warszawska 56 oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób obsługujących system w punkcie głównym monitoringu i szkoleń dla administratorów systemu"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:30:03 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:19:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 62/2017

w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o pow. 143,50 m2 w budynku UMiG Kunów, przy ul. Warszawskiej 45 B w Kunowie, na okres 3 lat, przeprowadzonego dnia 9 marca 2017 roku przez komisję przetargową.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:25:48 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:19:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 61/2017

w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego nr 3 o pow. 20, 56 m2, usytuowanego w zachodniej części budynku administracyjnego - handlowego na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie, na okres 3 lat, przeprowadzonego dnia 9 marca 2017 roku przez komisję przetargową.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:23:04 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:19:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 60/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 9 marca 2017 roku przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o pow. 143,50 m2 w budynku UMiG Kunów, przy ul. Warszawskiej 45B w Kunowie, na okres 3 lat 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:20:05 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:19:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 59/2017

w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 9 marca 2017 roku przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego nr 3 o pow. 20,56 m2, usytuowanego w budynku administracyjno - handlowym na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie na okres 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:16:45 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:19:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 58/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:12:43 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:18:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 57/2017

w sprawie ustalenia opłat miesięcznych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:11:27 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:18:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 56/2017

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w miesiącu marcu 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:10:02 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:18:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 55/2017

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utrzymanie terenów zielonych przy drogach na terenie Gminy Kunów w miesiącu marcu 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:07:42 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:18:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 54/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:05:18 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:18:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 53/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 11:03:24 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:18:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 52/2017

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 12:38:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:17:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 51/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 12:37:23 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:17:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 50/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 12:36:02 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:17:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 49/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 12:34:35 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:17:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 48/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 12:32:59 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:17:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 47/2017

w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 12:31:25 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:17:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 46/2017

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2017


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 12:29:23 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:17:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 45/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 12:27:23 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:16:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 44/2017

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:31:51 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:16:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 43/2017

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utzrymanie budynków będących własnością gminy na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:27:04 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:16:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 42/2017

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:25:38 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:16:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 41/2017

w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:24:15 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:15:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 40/2017

w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kunów na lata 2015 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:23:13 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:15:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 39/2017

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w msc. lutym 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:21:59 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:15:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 38/2017

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:20:27 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:15:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 37/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:19:26 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:14:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 36/2017

w sprawie wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej wsi Kolonia Inwalidzka

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:18:01 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:14:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 35/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:16:53 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:13:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 34/2017

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:15:15 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:13:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 33/2017

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:34:30 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:12:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 32/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:14:06 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:12:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 31/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:33:05 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:12:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 30/2017

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Rady Osiedla, Zarządu Osiedla Kunów Piaski

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:31:58 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:12:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 29/2017

w sprawie powłąnia komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego przekazania lokalu użytkowego o powierzchni ogólnej 234,80 m2 znajdującego się w budynku remizy OSP Kunów na rzecz MGOPS w Kunowie z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:29:41 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:12:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 28/2017

w sprawie powłania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potzreby wydawania dowodów osobistych obowiązujących do dnia 28 lutego 2015 roku, które zostały zniszczone lub uszkodzone w procesach wydawania dowodów osobistych w latach 2001- 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:26:58 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:11:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 27/2017

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:24:27 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:11:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 26/2017

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 235/11 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 02.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XIX/101/15 z dnia 26.11.2015 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 09:59:59 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:11:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 25/2017

w sprawie ustalenia i przyznania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 09:55:14 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:11:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 24/2017

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz iinych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 09:51:38 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:11:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 23/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 09:47:20 Informację zaktualizowano 2019-07-12 13:11:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 22/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Wykonanie systemu odsysania spalin w budynku OSP w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 09:44:50 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:59:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 21/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 09:42:44 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:59:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 20/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 09:41:46 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:59:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 19/2017

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 09:40:44 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:59:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 18/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 09:39:33 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:59:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 17/2017

w sprawie realizacji Uchwały XXIV/138/2016 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 25.02.2016 r. w sprawie przyjęcia Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:48:14 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:59:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 16/2017

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Kunów w 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:46:19 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:58:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 15/2017

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Wymysłów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 13:53:16 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:58:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 14/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 13:51:45 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:58:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 13/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 13:49:54 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:58:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 12/2017

w sprawie powołania Komisji spisowo - odbiorczej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 13:48:22 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:58:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 11/2017

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2016/2017"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 13:47:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:57:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 10/2017

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Zimowe utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2016/2017 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 13:45:51 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:57:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 9/2017

w sprawie zlecenie realizacji zaadania o nazwie utzrymanie czystości na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:45:07 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:57:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 8/2017

w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:43:33 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:56:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 7/2017

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:42:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:55:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 6/2017

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 09:38:08 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:55:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 5/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:41:20 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:55:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 4/2017

w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS  w Kunowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz prowadzenia postępowań w w/w sprawach.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 13:44:23 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:54:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 3/2017

w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Kunowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów przysługujących na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia śię żywego dziecka, októrym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 13:39:56 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:54:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 2/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 13:35:50 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:54:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 1/2017

w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum ogólnodostępnym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 13:34:31 Informację zaktualizowano 2019-07-12 12:54:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku