Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2018 r. strona główna 

2018 r.
Uchwała Nr LXXX.452.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 14:40:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXX.453.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 14:38:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIX.451.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 14:28:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIX.450.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 14:26:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIX.449.2018

w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/324/2017 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 14:24:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIX.448.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie MGOPS w Kunowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXXVI.435.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 13:16:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIX.447.2018

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 11:47:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIX.446.2018

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 11:45:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIX.445.2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI.410.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej usytuowanej w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Nietulisko Duże.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 11:43:29 Informację zaktualizowano 2018-11-21 11:46:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVIII.444.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 11:38:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVIII.443.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 11:35:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVII.442.2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 11:29:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVII.441.2018

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Udziców stanowiącej własność Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 11:26:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVII.440.2018

w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 11:24:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVII.438.2018

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu piniężnego dla członków OSP w Gminie Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 11:23:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVII.439.2018

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII.360.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25.01.2018 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 10:44:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVII.437.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 10:41:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVII.436.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 10:39:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVI.435.2018

w sprawie uchwalenia Statutu MGOPS w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 10:01:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVI.434.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowego najemcy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 09:59:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVI.433.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 09:57:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVI.432.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 09:55:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVI.431.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 09:53:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVI.430.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania "Remont drogi powiatowej Nr 0667T Kunów - Bukowie - Chocimów ( w msc. Bukowie ) od km 3+800 do km 4+147, dł. 347 mb" realizowanego w ramach Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 09:52:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVI.429.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 09:43:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVI.428.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 09:39:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXVI.427.2018

w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 09:36:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXV.426.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018-2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 12:26:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXV.425.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 12:23:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIV.424.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 08:38:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIV.423.2018

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 08:37:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIV.422.2018

w sprawie przekazania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunów" do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 08:34:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIII.421.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 13:28:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIII.420.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 13:27:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIII.419.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 13:25:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIII.418.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości zabudowanej w formie darowizny

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 13:24:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXIII.417.2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/325/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 13:23:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXII.416.2018

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie mechanicznego wykaszania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kunów w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 12:34:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXII.415.2018

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców usłu zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 12:32:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXII.414.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 12:30:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXII.413.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale NR LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 12:12:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXI.412.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 13:48:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXI.411.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w mieście Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 13:45:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXI.410.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej usytuowanej w budynku wielorodzinnym położonej w miejscowości Nietulisko Duże

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 13:44:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXI.409.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej usytuowanej w budynku wielorodzinnym położonej w mieście Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 13:42:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXI.408.2018

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kunów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 13:41:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXI.407.2018

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 13:40:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXI.406.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 13:38:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXI.405.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 13:36:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXI.404.2018

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 13:11:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXXI.403.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie (*.zip)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 13:08:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXX.401.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 11:56:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXX.402.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 11:54:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIX.400.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 09:49:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIX.399.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1844
ogłoszony :07.05.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 09:47:57 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:32:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIX.398.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1807
ogłoszony :02.05.2018

w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 09:46:04 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:31:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIX.397.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1806
ogłoszony :02.05.2018

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 09:44:40 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:31:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIX.396.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym położonych w mieście Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 09:42:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIX.395.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 09:40:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIX.394.2018

w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 09:36:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXVII.393.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 09:28:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXVII.392.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.1805
ogłoszony :02.05.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 09:26:32 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:30:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXVI.391.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018-2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 12:54:41, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXVI.390.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.1757
ogłoszony :25.04.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 12:51:46 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:30:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXVI.389.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018-2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 12:49:05, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXVI.388.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.1673
ogłoszony :12.04.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 12:45:49 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:29:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXVI.387.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1546
ogłoszony :09.04.2018

w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 12:43:10 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:29:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXVI.386.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1545
ogłoszony :09.04.2018

w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 12:40:23 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:28:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXVI.385.2018

w sprawie ustalenia opłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 12:38:01, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXVI.384.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1544
ogłoszony :09.04.2018

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2018 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 12:35:54 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:28:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXVI.383.2018

w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

Załącznik nr 1 A- Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)

Załącznik nr 1 B- Kierunki zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 10:52:06, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXV.382.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 11:28:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXV.381.2018- Dz.Urz.Woj.2018.955
ogłoszony :08.03.2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 11:27:07 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:27:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIV.380.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 10:26:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIV.379.2018- Dz.Urz.Woj.2018.893
ogłoszony :05.03.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 10:25:03 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:26:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIV.378.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.888
ogłoszony :05.03.2018

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 10:23:31 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:26:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIV.377.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowego najemcy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 10:22:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIV.376.2018

w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024"

Uchwała do pobrania (*.pdf)

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017 - 2020 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 10:19:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIII.375.2018

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:51:22, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXIII.374.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:50:08, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXIII.373.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:48:41, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXIII.372.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:46:42, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXIII.371.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:45:18, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXIII.370.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:43:45, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXIII.369.2018

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - ZGKM w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:42:38, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXIII.368.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:41:13, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXIII.367.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.478
ogłoszony :01.02.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:39:42 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:25:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIII.366.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.477
ogłoszony :01.02.2018

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:38:02 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:24:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIII.365.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz nowych dzierżawców/najemców.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:36:22, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXIII.364.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres dwóch lat nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców, którzy jako ostani korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:32:07 Informację zaktualizowano 2018-01-31 09:32:28, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXIII.363.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców, którzy jako ostani korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:31:01, wprowadzający: Krzysztof Król
Uchwała Nr LXIII.362.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.476
ogłoszony :01.02.2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:27:25 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:24:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIII.361.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.475
ogłoszony :01.02.2018

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Kunów instrumentem płatniczym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:25:21 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:23:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXIII.360.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.474
ogłoszony :01.02.2018

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 09:21:49 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:23:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXII/359/2017

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:14:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXII/358/2017 - Dz.Urz.Woj.2018.385
ogłoszony :22.01.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:11:44 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:22:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku