Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2018 r. strona główna 

2018 r.
Zarządzenie Nr 274.2018

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Kunów w 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 08:59:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 273.2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 14:16:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 272.2018

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunówna rzecz OSP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 07:40:49 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:54:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 271.2018

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością ZHP Chorągiew Kielecka przekazanych w użyczenie Gminie Kunów w ramach projektu "Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 09:53:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 270.2018

w sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:42:18 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:50:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 269.2018

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotyczących zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:40:39 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:50:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 268.2018

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Kunów na rzecz MGBP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:38:40 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:50:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 267.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:36:34 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:49:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 266.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:35:17 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:49:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 265.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:34:00 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:49:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 264.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:32:50 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:48:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 263.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:31:29 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:48:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 262.2018

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością CPI MSWiA, przekazanych w użyczenie Gminie Kunów w ramach projektu "pl.ID - polska ID karta"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:30:29 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:48:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 261.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:27:44 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:47:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 259.2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 130/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 1.06.2018 r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:26:30 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:45:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 258.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 09:18:51 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:45:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 257.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:24:47 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:44:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 256.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:23:38 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:43:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 255.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 09:03:03 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:41:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 254.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 336048T Nietulisko Fabryczne przez wieś w msc. Nietulisko Duże km 1+1000 do km 0+220"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 09:01:58 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:41:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 253.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:59:34 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:41:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 252.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:22:24 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:41:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 251.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:21:03 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:41:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 250.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Doły Biskupie""

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:57:21 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:40:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 249.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Wykonanie odcinka wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Janiku""

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:55:19 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:40:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 248.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże - Podlesie - Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie" KM 0+000 do KM 0+595

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:53:22 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:39:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 247.2018

w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego - "Kurier Gminy Kunów", wydawanego przez Gminę Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:51:07 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:39:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 246.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:18:59 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:39:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 245.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:17:34 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:38:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 244.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:49:17 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:38:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 243.2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora ZSP w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:48:12 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:38:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 242.2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:47:05 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:38:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 241.2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:45:51 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:38:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 240.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:44:20 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:37:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 239.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:43:14 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:37:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 238.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:42:01 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:37:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 237.2018

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 12:11:32 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:37:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 236.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 12:09:51 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:37:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 235.2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MGOPS w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 12:08:11 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:36:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 234.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:40:41 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:36:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 233.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:39:34 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:36:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 232.2018

w sprawie zmian w planach finanswoych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:37:56 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:36:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 231.2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31.12.2018 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 09:32:44 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:34:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 230.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej Wymysłów - Boksycka nr 336058T w msc. Wymysłów", km. 1 +008 do 1+720.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 12:06:53 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:29:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 229.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w Kunowie, na działkach 3882/8, 308/66, 308/74", km. 0+670 do 1+125

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 12:04:49 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:19:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 228.2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 12:43:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 227.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:36:30 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:19:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 226.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:35:19 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:18:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 225.2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:34:09 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:18:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 224.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:31:59 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:18:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 223.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 12:01:39 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:17:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 222.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2018/2019"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 12:00:29 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:17:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 221.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:30:42 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:17:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 220.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 11:58:24 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:16:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 219.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2018/2019"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 11:56:46 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:16:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 218.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:29:09 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:16:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 217.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w KUnowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:27:52 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:16:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 216.2018

w sprawie przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej w Kunowie projketu uchwały w sprawie WPF na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:44:43 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:15:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 215.2018

w sprawie przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej w Kunowie projketu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:42:00 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:15:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 214.2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, w ramach projektu „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:32:08 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:15:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 213.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:31:06 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:14:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 212.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:26:15 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:14:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 211.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 11:54:46 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:14:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 210.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:29:12 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:13:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 209.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie " Konserwacja budynku UMiG w Kunowie " w okresie od listopada do grudnia 2018 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:27:51 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:13:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 208.2018

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 08:09:25 Informację zaktualizowano 2019-04-11 09:13:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 207.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-24 08:24:17 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:58:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 206.2018

w sprawie zasad przekazania i rozliczania dotacji na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych w Kunowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 11:53:12 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:57:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 205.2018

w sprawie określenia szczegółowości projektów planów finanswoych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:26:04 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:57:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 204.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:24:35 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:57:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 203.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:23:45 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:56:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 202.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:22:47 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:56:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 201.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo - mieszkalny ze świetlicą wiejską w Koloni Inwalidzkiej - utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku  w gminie Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:21:55 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:56:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 200.2018

w sprawie powołania składu komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez deszcz nawalny, który wystąpił w dniu 8 września 2018 roku na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:18:35 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:55:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 199.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:15:22 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:55:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 198.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 11:34:21 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:54:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 197.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 11:32:02 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:53:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 196.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 11:29:41 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:53:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 195.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 11:24:29 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:53:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 194.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:14:14 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:52:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 193.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:13:10 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:52:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 192.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 11:04:35 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:52:36, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 191.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:11:47 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:52:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 190.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:10:42 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:51:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 189.2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w KUnowie z dnia 02.07.2018 r. w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w okresie od lipca do listopada 2018 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:09:42 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:51:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 188.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 11:01:56 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:51:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 187.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:07:13 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:50:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 186.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:06:07 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:50:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 185.2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:04:46 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:50:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 184.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 11:00:21 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:50:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 183.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:03:25 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:49:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 182.2018

w sprawie powołania składu komisji gminnej do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez deszcz nawalny, który wystąpił w dniu 14 sierpnia 2018 roku na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:02:16 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:49:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 181.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 11:00:16 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:49:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 180.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 10:59:17 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:48:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 179.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 10:58:25 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:48:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 178.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 10:57:30 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:48:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 177.2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 10:56:03 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:47:55, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 176.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 10:53:42 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:47:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 175.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 10:52:30 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:47:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 174.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 10:18:56 Informację zaktualizowano 2019-04-11 08:47:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 173.2018

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 14:14:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 172.2018

w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przyjęcia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej zabudowanej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 10:17:02 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:26:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 171.2018

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki Jelcz 004, rok produkcji 1977 i powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 10:14:06 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:25:55, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 170.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 10:11:56 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:25:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 169.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:29:36 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:25:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 168.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:28:16 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:25:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 167.2018

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Prawęcin

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 10:04:16 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:24:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 166.2018

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 10:03:14 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:24:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 165.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:26:56 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:23:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 164.2018

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w 2018 roku.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 12:49:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 163.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania o nazwie : Przewóz osób na potrzeby Gminy Kunów w okresie od września do grudnia 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:25:55 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:17:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 162.2018

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trawłych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz MGBP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 10:02:19 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:17:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 161.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:23:52 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:17:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 160.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:22:39 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:16:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 159.2018

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 10:00:45 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:16:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 158.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 09:59:13 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:16:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 157.2018

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na obszarze w którym wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 09:54:25 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:16:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 156.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:20:50 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:16:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 155.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 09:52:15 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:16:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 154.2018

w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia postępowań związanych z wyborem oferentów prowadzonych w trybie zapytania ofertowego W Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 09:51:19 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:15:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 153.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 09:48:58 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:15:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 152.2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 09:47:18 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:15:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 151.2018

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 09:45:22 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:15:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 150.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMIG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 09:43:02 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:14:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 149.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 09:40:31 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:14:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 148.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 12:46:26 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:14:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 147.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Obsługa techniczna imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę Kunów" w okresie od sierpnia do grudnia 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 12:45:39 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:14:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 146.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w KUnowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 12:43:34 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:14:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 145.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 12:42:35 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:14:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 144.2018

w sprawie zasad przekazania i rozliczania dotacji celowej na sfinaswowanie zakupów inwestycyjnych ZGKM w Kunowie z przeznaczeniem na zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 12:41:42 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:13:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 143.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 12:39:56 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:13:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 142.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do najmu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 10:00:15 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:13:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 141.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 12:38:59 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:13:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 140.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:59:09 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:12:55, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 139.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:58:12 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:12:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 138.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:56:47 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:12:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 137.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:56:05 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:12:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 136.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:54:47 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:12:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 135.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:54:00 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:12:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 134.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:52:55 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:11:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 133.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:51:55 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:11:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 132.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:50:52 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:11:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 131.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:48:40 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:10:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 130.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:48:02 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:10:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 129.2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:47:07 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:10:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 128.2018

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską suszy w okresie 11.04.2018 - 10.06.2018 r. na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:44:09 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:10:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 127.2018

w sprawie sprzedaży kontenera socjalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:39:16 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:10:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 126.2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:38:31 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:09:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 125.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie :"Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminyt Kunów w okresie od lipca do listopada 2018 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:35:52 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:09:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 124.2018

w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Kunowie do przyjmowania wniosków dotyczących "świadczenia dobry start" a także do przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start" drogą elektroniczną oraz przyjmowania wniosków i załączników do wniosku dotyczącego świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 14:01:37 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:09:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 123.2018

w sprawie upoważnienia  do prowadzenia postepowań w sprawie "świadczenia dobry start" oraz do przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start" a także do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 13:58:41 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:09:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 122.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:33:08 Informację zaktualizowano 2019-04-09 15:09:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 121.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:29:54 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:51:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 120.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania o nazwie "Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2018 na terenie Gminy Kunów do 30 września 2018 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:28:56 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:51:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 119.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:26:15 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:51:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 118.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:25:17 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:50:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 117.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 13:56:18 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:50:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 116.2018

w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kunowie do prowadzenia postepowań w sprawie "świadczenia dobry start" a także do wydawania w tych sprawach roztrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, oraz przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 13:54:56 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:50:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 115.2018

w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Kunowie do prowadzenia postepowań w sprawie "świadczenia dobry start" a także do wydawania w tych sprawach roztrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, oraz przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 13:51:28 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:49:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 114.2018

w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Kunowie do prowadzenia postepowań w sprawie "świadczenia dobry start" a także do przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 13:50:06 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:49:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 113.2018

w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Kunowie do prowadzenia postepowań w sprawie "świadczenia dobry start" a także do przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 13:47:53 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:49:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 112.2018

w sprawie zmian w planie finansowymUMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 09:24:01 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:49:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 111.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 13:45:45 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:48:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 110.2018

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w UMiG w Kunowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 09:12:04 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:48:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 109.2018

w sprawie sprzedaży kontenera socjalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 08:41:51 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:47:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 108.2018

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 08:40:46 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:47:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 107.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 08:39:34 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:47:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 106.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 08:33:36 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:47:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 105.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy KUnów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:28:15 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:46:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 104.2018

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w KUnowie, 27-415 Kunów, os. Dziewulskiego 5

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:26:42 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:46:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 103.2018

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz o wyskości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:25:29 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:46:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 102.2018

w sprawie zmia w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:23:57 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:46:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 101.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:22:12 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:46:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 100.2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:21:21 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:44:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 99.2018

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:11:51 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:44:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 98.2018

w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wprowadzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Uchwała do pobrania (*.pdf)

Załącznik do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:08:50 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:44:36, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 97.2018

w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:07:12 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:44:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 96.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:06:17 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:44:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 95.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:05:16 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:42:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 94.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:04:19 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:42:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 93.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 15:03:20 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:42:36, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 92.2018

w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzenia postępowań związanych z wyborem oferentów prowadzonych w trybie zapytania ofertowego w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:33:25 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:42:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 91.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:29:01 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:41:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 90.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Rudka

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:28:12 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:39:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 89.2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:26:12 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:38:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 88.2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:24:35 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:38:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 87.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:23:29 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:41:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 86.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:22:44 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:40:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 85.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:21:31 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:38:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 84.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:20:29 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:37:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 83.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na rozgraniczenie nieruchomości położonej w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:19:31 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:36:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 82.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie kwiecień - październik 2018 r. "

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:16:01 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:36:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 81.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:11:53 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:35:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 80.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:10:46 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:35:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 79.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:09:48 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:35:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 78.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok przedstawionego przez MGBP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 09:44:42 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:32:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 77.2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Publicznego Przedszkola w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 09:43:22 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:32:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 76.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:07:30 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:31:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 75.2018

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 11:06:13 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:31:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 74.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 09:42:00 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:30:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 73.2018

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokal użytkowy oddany w najem dla Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. położony w budynku UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 09:41:11 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:30:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 72.2018

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń sprawności i gotowości bojowej członków jednostek Ochotnicznych Starży Pożarnych z terenu Gminy Kunów w 2018 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 09:39:16 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:30:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 71.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 10:59:00 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:29:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 70.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 09:37:08 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:29:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 69.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 09:14:26 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:29:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 68.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 09:10:20 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:28:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 67.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 09:08:09 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:28:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 66.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na rozgraniczenie nieruchomości położonej w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 09:03:21 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:28:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 65.2018

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla ZGKM w Kunowie w 2018 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 09:00:42 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:28:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 64.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 08:32:01 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:27:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 63.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 08:30:27 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:27:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 62.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na rozgraniczenie nieruchomości położonej w Dołach Biskupich

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 08:29:05 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:25:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 61.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 09:36:01 Informację zaktualizowano 2019-04-09 14:26:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 60.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 08:59:20 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:50:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 59.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 08:58:29 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:50:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 58.2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 08:27:10 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:49:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 57.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 08:57:28 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:49:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 56.2018

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskują dotację na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 08:25:20 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:48:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 55.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 08:56:15 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:48:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 54.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 08:23:46 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:43:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 53.2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 08:22:48 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:43:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 52.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 11:30:45 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:42:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 51.2018

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z roczników 1998 - 1999 zamieszkałych na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 11:29:23 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:42:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 50.2018

w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy" organizowanym przez KRUS 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 11:26:59 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:42:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 49.2018

w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 11:24:12 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:41:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 48.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do najmu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 11:22:52 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:41:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 47.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 11:19:42 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:39:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 46.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 11:16:17 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:28:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 45.2018

w sprawie roztrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 15:06:22 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:27:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 44.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 14:58:14 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:27:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 43.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 14:55:36 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:27:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 42.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2018r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 14:53:32 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:27:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 41.2018

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śroodowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zaierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:18:46 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:26:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 40.2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 14:50:36 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:26:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 39.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:15:22 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:25:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 38.2018

w sprawie: zmianie w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 14:43:27 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:24:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 37.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 14:40:46 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:24:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 36.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:13:37 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:24:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 35.2018

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:12:43 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:23:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 34.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:11:31 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:23:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 33.2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 14:37:53 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:23:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 32.2018

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 10:17:32 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:22:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 31.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:10:30 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:22:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 30.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:09:15 Informację zaktualizowano 2019-04-09 13:22:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 29.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych prze komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 10:16:07 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:34:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 28.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i osób sprawujących nadzór na realizacją udzielonego zamówienia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 09:54:23 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:33:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 27.2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 09:51:11 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:33:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 26.2018

w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 09:45:05 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:32:55, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 25.2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 09:39:26 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:32:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 24/2018

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 235/11 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 02.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscypliarnego celem realizacji działań określonych w gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016-2020 uchwalonego Uchwałą Nr XIX/101/15 z dnia 26.11.2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 09:36:55 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:32:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 23.2018

w sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku remizy OSP w miejscowości Nietulisku Małym na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 09:22:56 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:31:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 22.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 09:17:40 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:31:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 21.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 09:14:29 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:31:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 20.2018

w sprawie powołania Komisji przekazującej nieruchomość gruntową zabudowaną

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 09:06:26 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:30:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 19.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:08:14 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:30:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 18.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 10:14:29 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:30:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 17.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 08:51:41 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:30:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 16.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:07:05 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:29:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 15.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:06:05 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:29:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 14.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:04:49 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:29:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 13.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:57:14 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:28:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 12.2018

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:56:17 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:28:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 11.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:54:47 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:28:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 10.2018

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 10:13:29 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:27:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 9/2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:53:20 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:26:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 8.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:03:09 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:26:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 7/2018

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 15:00:11 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:26:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 6/2018

w sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku remizy OSP w miejscowości Nietulisku Małym na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele usługowo - handlowe.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:49:49 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:25:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 5/2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:59:04 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:25:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 4/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:36:32 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:24:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 3/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w UMiG  w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:58:05 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:24:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 2/2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:55:10 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:22:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 1/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:35:28 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:22:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
wersja do druku