Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2019 r. strona główna 

2019 r.
Zarządzenie Nr 287.2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 15:44:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 286.2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 15:43:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 285.2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 16:45:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 284.2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 14:19:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 283.2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 16:43:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 282.2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 16:37:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 281.2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 14:15:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 280.2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 08:42:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 279.2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przekazanych w użyczenie Gminie Kunów w ramach projektu "pl.ID-polska ID karta"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 15:32:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 278.2019 z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością ZHP Chorągiew Kielecka przekazanych w użyczenie Gminie Kunów w ramach projektu "Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 15:28:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 277.2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 08:39:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 276.2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 08:38:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 275.2019 z dnia 19.12.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania ryzykiem w Gminie Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 11:28:03 Informację zaktualizowano 2019-12-27 15:20:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 274.2019 z dnia 19.12.2019 r.

w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 11:26:19 Informację zaktualizowano 2019-12-27 15:20:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 273.2019 z dnia 19.12.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 11:25:04 Informację zaktualizowano 2019-12-27 15:21:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 272.2019 z dnia 13.12.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 11:22:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 271.2019 z dnia 13.12.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 11:21:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 270.2019 z dnia 13.12.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 11:11:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 269.2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 12:11:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 268.2019 z dnia 09.12.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezperztargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-13 16:21:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 267.2019 z dnia 09.12.2019 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 30.000 euro netto oraz wprowadzenia regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-13 16:17:41 Informację zaktualizowano 2019-12-17 11:43:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 266.2019 z dnia 06.12.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 11:42:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 265.2019 z dnia 02.12.2019 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 11:40:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 264.2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie wydzelenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 11:37:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 263.2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 11:34:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 262.2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 15:36:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 261.2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w użyczenie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 15:35:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 260.2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 11:32:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 259.2019 z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 15:31:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 258.2019 z dnia 13.11.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 15:44:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 257.2019 z dnia 13.11.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 15:52:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 256.2019 z dnia 13.11.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 15:51:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 255.2019 z dnia 13.11.2019 r.

w sprawie przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej w Kunowie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 15:09:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 254.2019 z dnia 13.11.2019 r.

w sprawie przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej w Kunowie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 15:05:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 253.2019 z dnia 12.11.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31.12.2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-23 14:19:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 252.2019 z dnia 12.11.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 11:02:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 251.2019 z dnia 12.11.2019 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-12 13:03:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 250.2019 z dnia 06.11.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 09:09:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 249.2019 z dnia 06.11.2019 r.

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 09:07:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 248.2019 z dnia 06.11.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 16:20:01 Informację zaktualizowano 2019-11-22 16:20:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 247.2019 z dnia 04.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 11:39:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 246.2019 z dnia 04.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 11:37:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 245.2019 z dnia 31.10.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 12:22:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 244.2019 z dnia 31.10.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-12 12:54:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 243.2019 z dnia 31.10.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 09:56:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 242.2019 z dnia 31.10.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-31 15:35:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 241.2019 z dnia 31.10.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-31 15:31:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 240.2019 z dnia 28.10.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-28 15:55:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 239.2019 z dnia 24.10.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 15:15:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 238.2019 z dnia 22.10.2019 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 11:38:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 237.2019 z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 11:35:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 236.2019 z dnia 21.10.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 12:38:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 235.2019 z dnia 21.10.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 12:32:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 234.2019 z dnia 18.10.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie: zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów przyznanej Zakładowi Gospoadrki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w 2019 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 11:31:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 233.2019 z dnia 18.10.2019 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień pubicznych o wartość szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 11:26:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 232.2019 z dnia 17.10.2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadań drogowych dofinansowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 11:23:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 231.2019 z dnia 15.10.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 11:21:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 230.2019 z dnia 15.10.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 11:19:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 229.2019 z dnia 14.10.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 11:17:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 228.2019 z dnia 8.10.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 10:44:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 227.2019 z dnia 8.10.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 10:42:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 226.2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 10:40:26 Informację zaktualizowano 2019-10-23 10:40:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 225.2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 10:37:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 224.2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie uchylenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 10:36:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 223.2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 10:34:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 222.2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 08:33:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 221.2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-13 19:42:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 220.2019 z dnia 27.09.2019 r.

w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 11:03:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 219.2019 z dnia 27.09.2019 r.

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 11:01:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 218.2019 z dnia 27.09.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-10 08:59:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 217.2019 z dnia 27.09.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-10 08:57:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 216.2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 10:55:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 215.2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-27 15:35:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 214.2019 z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-27 15:31:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 213.2019 z dnia 18.09.2019 r.

 w sprawie przydziału socjalnego lokalu mieszkalnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 14:05:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 212.2019 z dnia 18.09.2019 r.

w sprawie przydziału socjalnego lokalu mieszkalnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 14:04:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 210.2019 z dnia 16.09.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-27 10:05:44 Informację zaktualizowano 2019-10-29 10:51:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 209.2019 z dnia 13.09.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-27 10:04:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 208.2019 z dnia 13.09.2019 r.

w sprawie stanowiska kierowania oraz zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Mieście i Gminie Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 14:26:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 207.2019 z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 14:21:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 206.2019 z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 13:54:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 205.2019 z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 13:51:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 204.2019 z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku oraz wyznaczenia osoby zastępującej go 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 08:36:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 203.2019 z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie oraz wyznaczenia osoby zastępującej go

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 08:33:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 202.2019 z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 08:28:17 Informację zaktualizowano 2019-09-13 08:33:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 201.2019 z dnia 09.09.2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 14:39:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 200.2019 z dnia 06.09.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 13:42:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 199.2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 10:18:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 198.2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie oraz wyznaczenia osoby zastępującej go 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 09:58:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 197.2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie dokonania czynności związanych z przekazaniem majątku Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie, 27 - 415 Kunów, Wymysłów, ul. Wesoła 43 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 09:51:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 196.2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie dokonania czynności związanych z przekazaniem majątku Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich, 27-415 Kunów, Doły Biskupie 42 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 09:49:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 195.2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 13:16:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 194.2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 13:14:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 193.2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 13:05:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 192.2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 13:03:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 191.2019 z dnia 30.08.2019 r.

w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-30 15:14:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 190.2019 z dnia 30.08.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 13:00:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 189.2019 z dnia 30.08.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 12:59:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 188.2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 09:40:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 187.2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 08:24:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 186.2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. oraz o wysokości tej dotacji 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 10:31:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 185.2019 z dnia 28.08.2019 r.

w sprawie powierzenia połnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich, 27-415 Kunów, Doły Biskupie 42

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 10:28:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 184.2019 z dnia 28.08.2019 r.

w sprawie powierzenia połnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie, 27 - 415 Kunów, Wymysłów, ul. Wesoła 43 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 10:25:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 183.2019 z dnia 28.08.2019 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 11:40:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 182.2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 09:37:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 181.2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 09:35:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 180.2019 z dnia 23.08.2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn: "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 09:57:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 179.2019 z dnia 23.08.2019 r.

w sprawie dokonania czynności związanych z przejęciem Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie, prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Idę Nowakowską - Łapę 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 09:53:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 178.2019 z dnia 23.08.2019 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udziale zamówieńn publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 15:30:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 177.2019 z dnia 23.08.2019 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 30.000 euro netto oraz wprowadzenia regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 15:23:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 176.2019 z dnia 23.08.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 13:16:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 175.2019 z dnia 23.08.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 10:33:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 174.2019 z dnia 23.08.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 10:05:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 173.2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia weryfikacji stanu majątkowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich przekazywanego gminie oraz dokonania czynności związanych z przejęciem szkoły

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-22 12:37:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 172.2019 z dnia 22.08.2019 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-22 12:33:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 171.2019 z dnia 14.08.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 09:48:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 170.2019 z dnia 13.08.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 15:14:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 169.2019 z dnia 07.08.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-07 10:13:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 168.2019 z dnia 05.08.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 15:58:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 167.2019 z dnia 05.08.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-22 12:43:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 166.2019 z dnia 05.08.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-22 12:41:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 165.2019 z dnia 05.08.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 12:50:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 164.2019 z dnia 05.08.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2 Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie, prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Idę Nowakowską - Łapę oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 12:02:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 163.2019 z dnia 05.08.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 30.000 euro pn. "Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 11:39:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 162.2019 z dnia 26.07.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 16:01:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 161.2019 z dnia 26.07.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 16:00:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 160.2019 z dnia 26.07.2019 r.

ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 15:30:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 159.2019 z dnia 26.07.2019 r.

w sprawie powołania komisji do protokolarnego przekazania dokumentacji z zakresu powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 15:28:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 158.2019 z dnia 25.07.2019 r.

w sprawie odrzucenia podmiotu w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-25 15:15:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 157.2019 z dnia 25.07.2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Ewę Piętowską oraz powołania zespołu kontrolującego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-25 15:13:30 Informację zaktualizowano 2019-07-26 09:20:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 156.2019 z dnia 25.07.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-25 15:10:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 155.2019 z dnia 19.07.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta  i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 09:00:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 154.2019 z dnia 19.07.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta  i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 08:57:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 153.2019 z dnia 18.07.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 13:13:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 152.2019 z dnia 17.07.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 09:20:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 151.2019 z dnia 17.07.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 14:11:38 Informację zaktualizowano 2019-07-19 09:15:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 150.2019 z dnia 12.07.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 16:29:36, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 149.2019 z dnia 11.07.2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 16:28:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 148.2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 08:43:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 147.2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 08:41:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 146.2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Urzędu Miasta i Gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 08:38:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 145.2019 z dnia 09.07.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przydziału socjalnego lokalu mieszkalnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 12:04:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 144.2019 z dnia 05.07.2019 r.

w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 08:06:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 143.2019 z dnia 04.07.2019 r.

w sprawie przydziału socjalnego lokalu mieszkalnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 08:03:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 142.2019 z dnia 03.07.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 15:42:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 141.2019 z dnia 03.07.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w użyczenie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 15:41:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 140.2019 z dnia 03.07.2019 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do prowadzenia postępowań w sprawie "świadczenia dobry start" a także do przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 15:35:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 139.2019 z dnia 01.07.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 14:49:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 138.2019 z dnia 28.06.2019 r.

w sprawie powołania inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 14:46:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 137.2019 z dnia 28.06.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 11:59:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 136.2019 z dnia 28.06.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 08:10:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 135.2019 z dnia 28.06.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Urzędu Miasta i Gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 08:08:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 134.2019 z dnia 28.06.2019 r.

w sprawie wydzielenia w budżecie gminy zadań realizowanych w ramach funuduszu sołeckiego w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 09:10:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 133.2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 09:01:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 132.2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Gmimnnej do spraw szacowania szkód w infrastrukturze drogowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 13:19:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 131.2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. oraz o wysokości tej dotacji 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 13:14:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 130.2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 08:56:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 129.2019 z dnia 25.06.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 13:09:37 Informację zaktualizowano 2019-06-26 13:14:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 128.2019 z dnia 25.06.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 08:52:38 Informację zaktualizowano 2019-06-26 08:55:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 127.2019 z dnia 21.06.2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe oddane w najem dla przedsiebiorcy, położone w budynku administracyjno - handlowym na Targowisku Miejskim ul. Kościuszki w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-21 15:26:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 126.2019 z dnia 21.06.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-21 15:23:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 125.2019 z dnia 19.06.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 10:02:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 124.2019 z dnia 19.06.2019 r.

w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 10:01:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 123.2019 z dnia 17.06.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 10:09:36, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 122.2019 z dnia 17.06.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 10:08:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 121.2019 z dnia 12.06.2019 r.

w sprawie wydzielenia w budżecie gminy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 08:32:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 120.2019 z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 09:44:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 119.2019 z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 18:29:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 118.2019 z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26.2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 18.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 18:27:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 117.2019 z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Ewę Piętowską oraz powołania zespołu kontrolującego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 18:24:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 116.2019 z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich, prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Ewę Piętowską oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 18:21:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 115.2019 z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kunów w roku szkolnym 2018/2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 18:18:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 114.2019 z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 13:40:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 113.2019 z dnia 03.06.2019 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 13:39:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 112.2019 z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 13:37:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 111.2019 z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 13:41:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 110.2019 z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 15:31:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 109.2019 z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie wydzielenia w budżecie gminy zadań realizowanych w ramach funuduszu sołeckiego w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 09:33:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 108.2019 z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w Gminie Kunów - edycja 2019"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 16:20:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 107.2019 z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 16:18:55, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 106.2019 z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniownia złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 16:17:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 105.2019 z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu kompleksowej kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Idę Nowakowską - Łapę oraz powołania zespołu kontrolującego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 16:14:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 104.2019 z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie, prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Idę Nowakowską - Łapę oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 16:11:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 103.2019 z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 16:09:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 102.2019 z dnia 30.05.2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 16:03:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 101.2019 z dnia 30.05.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:51:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 100.2019 z dnia 30.05.2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie, 27 - 415 Kunów ul. Szkolna 1

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-31 07:54:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 99.2019 z dnia 28.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 13:30:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 98.2019 z dnia 24.05.2019 r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 16:33:46 Informację zaktualizowano 2019-05-24 16:34:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 97.2019 z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 16:30:00 Informację zaktualizowano 2019-05-24 16:30:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 96.2019 z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 16:27:36, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 95.2019 z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie powołania składu Kapituły Nagrody Burmistrza - KUNOWSKA ŻOŁNA 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 15:12:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 94.2019 z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Gminnej Rady Sportu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-23 14:11:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 93.2019 z dnia 17.05.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 14:35:55, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 92.2019 z dnia 17.05.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 09:28:05 Informację zaktualizowano 2019-05-17 09:28:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 91.2019 z dnia 13.05.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 14:03:22 Informację zaktualizowano 2019-05-13 14:03:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 90.2019 z dnia 08.05.2019 r.

w sprawie przyjęcia planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów na lata 2019 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 15:24:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 89.2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 10:54:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 88.2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 13:53:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 87.2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 13:51:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 86.2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok przedstawionego przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 13:49:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 85.2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otawrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:43:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 84.2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Nietulisku Dużym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:34:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 83.2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro pn. "Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gmimny w Kunowie w 2019 r." 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:31:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 82.2019 z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zadań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Kunów. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:25:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 81.2019 z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie sposobu wypłaty inkasentom podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości wynagrodzenia za inkaso. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 15:33:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 80.2019 z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 13:04:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 79.2019 z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 13:01:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 78.2019 z dnia 25.04.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 12:57:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 77.2019 z dnia 24.04.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 08:35:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 76.2019 z dnia 24.04.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 08:33:51 Informację zaktualizowano 2019-04-26 08:34:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 75.2019 z dnia 18.04.2019 r.

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 08:58:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 74.2019 z dnia 18.04.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamwówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne ( taryfa C12b)".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 08:48:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 73.2019 z dnia 18.04.2019 r.

 


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 08:41:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 72.2019 z dnia 15.04.2019 r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 15:10:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 71.2019 z dnia 12.04.2019 r

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń sprawności i gotowości bojowej członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kunów w 2019 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 13:54:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 70.2019 z dnia 10.04.2019 r

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 08:37:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 69.2019 z dnia 10.04.2019 r

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 08:34:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 68.2019 z dnia 10.04.2019 r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 08:29:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 67.2019 z dnia 10.04.2019 r

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 08:26:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 66.2019 z dnia 05.04.2019 r

w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 12:31:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 65.2019 z dnia 05.04.2019 r

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 12:29:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 64.2019 z dnia 05.04.2019 r

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych na terenie Gminy Kunów. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 12:28:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 63.2019 z dnia 01.04.2019 r

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 14:09:05 Informację zaktualizowano 2019-04-01 14:10:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 62.2019 z dnia 29.03.2019 r

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-02 14:40:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 61.2019 z dnia 29.03.2019 r

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-02 14:28:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 60.2019 z dnia 29.03.2019 r

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 14:00:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 59.2019 z dnia 29.03.2019 r

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w użyczenie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 14:32:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 58.2019 z dnia 29.03.2019 r

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 14:31:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 57.2019 z dnia 28.03.2019 r

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 13:55:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 56.2019 z dnia 28.03.2019 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r." 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 14:28:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 55.2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro pn. Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019r.  

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-27 11:45:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 54.2019 z dnia 26.03.2019 r

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 10:56:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 53.2019 z dnia 25.03.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 16:36:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 52.2019 z dnia 22.03.2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:58:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 51.2019 z dnia 21.03.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 14:48:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 50.2019 z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Utwardzenie nawierzchni dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych - położenie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej na drodze gminnej nr 336048T Nietulisko Fabryczne przez wieś Nietulisko Duże."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 14:42:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 49.2019 z dnia 19.03.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 14:53:46 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:16:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 48.2019 z dnia 19.03.2019 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz o wysokości tej dotacji 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 13:55:56 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:16:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 47.2019 z dnia 19.03.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 14:06:55 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:17:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 46.2019 z dnia 19.03.2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 14:50:46 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:18:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 45.2019 z dnia 14.03.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro pn. " Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 13:25:42 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:19:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 44.2019 z dnia 14.03.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 13:17:34 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:20:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 43.2019 z dnia 13.03.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechnianiakultury fizycznej i sportu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-13 15:51:14 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:20:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 42.2019 z dnia 11.03.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro pn. "Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby UMiG w Kunowie w 2019 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-13 15:48:12 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:21:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 41.2019 z dnia 04.03.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby UMiG w Kunowie w 2019 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:50:30 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:23:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 40.2019 z dnia 04.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:45:26 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:28:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 39.2019 z dnia 01.03.2019 r.

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, stanowiącej własność Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:43:43 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:29:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 38.2019 z dnia 28.02.2019 r.

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:42:01 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:30:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 37.2019 z dnia 27.02.2019 r.

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2019.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:38:43 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:31:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 36.2019 z dnia 27.02.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:37:08 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:32:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 35.2019 z dnia 27.02.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace plastyczne w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci "Bezpieczenie na wsi : maszyna pracuje a dziecko obserwuje" organizowanym przez KRUS.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:36:05 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:32:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 34.2019 z dnia 25.02.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 10:24:15 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:33:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 33.2019 z dnia 21.02.2019 r.

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla ZGKM w Kunowie w 2019 roku.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 10:22:23 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:34:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 32.2019 z dnia 21.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kunów w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-22 12:53:22 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:34:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 31.2019 z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 16:29:31 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:37:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 30.2019 z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 10:20:51 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:37:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 29.2019 z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 10:19:27 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:38:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 28.2019 z dnia 19.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 16:40:41 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:38:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 27.2019 z dnia 18.02.2019 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zamówienia, do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro netto

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 12:21:36 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:40:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 26.2019 z dnia 18.02.2019 r.

w sprawie wprowadzenia :Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w UMiG w Kunowie "

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 12:26:28 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:40:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 25.2019 z dnia 15.02.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w użyczenie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 12:24:38 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:41:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 24.2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 12:23:21 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:41:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 23.2019 z dnia 08.02.2019 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 15:24:02 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:42:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 22.2019 z dnia 08.02.2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 15:22:54 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:43:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 21.2019 z dnia 08.02.2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy oraz powierzenia prowadzenia niektórych spraw Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 10:14:28 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:44:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 20.2019 z dnia 05.02.2019 r.

w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 10:55:48 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:44:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 19.2019 z dnia 04.02.2019 r.

w sprawie zwołania zebrań wiejskich i osiedlowych na terenie miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 10:54:38 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:45:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 18.2019 z dnia 01.02.2019 r.

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 10:53:07 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:46:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 17.2019 z dnia 01.02.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 10:52:07 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:46:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 16.2019 z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 10:51:00 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:47:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 15.2019 z dnia 30.01.2019 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 14:11:29 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:48:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 14.2019 z dnia 29.01.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 151/15 Bumistrza Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 10:06:46 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:48:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 13.2019 z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie przekazania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu "STAL" w Kunowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 10:50:03 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:49:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 12.2019 z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów - gm. Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 10:04:56 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:50:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 11.2019 z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 10:48:07 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:50:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 10.2019 z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 10:08:54 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:51:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 9.2019 z dnia 17.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w UMIG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 10:02:58 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:52:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 8.2019 z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 10:01:35 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:52:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 7.2019 z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 21.12.2018 r. Rep. A Nr 4488/2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:59:38 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:53:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 6.2019 z dnia 11.01.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:57:49 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:54:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 5.2019 z dnia 11.01.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Nietulisko Duże przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:56:47 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:54:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 4.2019 z dnia 04.01.2019 r.

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 10:46:48 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:55:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 3.2019 z dnia 04.01.2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:54:58 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:55:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 2.2019 z dnia 04.01.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:53:54 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:56:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 1.2019 z dnia 04.01.2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 09:52:47 Informację zaktualizowano 2019-03-22 10:56:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
wersja do druku