Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
° Ogólne informacje na temat petycji
° Zbiorcze informacje na temat składanych petycji
° Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w 2018 roku
° Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Kunowie w 2018 roku
° Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 roku
° Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Kunowie w 2019 roku
° Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 roku
° Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Kunowie w 2020 roku
°  Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w 2021 roku
°  Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Kunowie w 2021 roku
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Kontrola Zarządcza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje > Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 roku strona główna 

Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 roku
Petycja Nr. 2.2019 z dnia 14.10.2019 r. Fundacja
Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Petycja do pobrania (*.pdf)

Odpowiedź na petycję (*.pdf)

Przekazanie petycji innym podmiotom (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-31 11:17:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Petycja Nr. 1.2019 z dnia 09.08.2019 r.
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Petycja do pobrania (*.pdf)

Odpowiedź na petycję (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 15:51:33 Informację zaktualizowano 2019-08-23 15:52:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
wersja do druku