Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
° Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
° Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Kunowie
° Informacja o petycjach
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje > Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie strona główna 

Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
Petycja Nr. 2.2019 z dnia 14.10.2019 r. Fundacja
Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Petycja do pobrania (*.pdf)

Odpowiedź na petycję (*.pdf)

Przekazanie petycji innym podmiotom (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-31 11:17:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Petycja Nr. 1.2019 z dnia 09.08.2019 r.
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Petycja do pobrania (*.pdf)

Odpowiedź na petycję (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 15:51:33 Informację zaktualizowano 2019-08-23 15:52:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
wersja do druku