Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
° Informacja o wyborze Urzędnika Wyborczego
° Informacja o naborze
° Dzień Otwarty Delegatury KBW - Kielce
° Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Uzupełniające do Senatu RP - 2014
° Euro Parlament 2014
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje ogólne > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 strona główna 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Zarządzenie Nr 46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 19.03.2019r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 10:50:25 Informację zaktualizowano 2019-03-21 10:51:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w
Kielcach

o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 10:51:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Postanowienie Nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 14:59:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o
dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do
obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-29 09:20:50 Informację zaktualizowano 2019-04-29 09:21:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 14:58:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Rozkład dowozu wyborców do lokali wyborczych na
terenie Gminy Kunów w dniu 26 maja 2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 12:43:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku