Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
° 2012 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wystąpienia pokontrolne > 2019 r. strona główna 

2019 r.
Protokół nr 14.2019 z grudnia 2019 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 17:37:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 12.2019 z dnia 18.09.2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-25 13:27:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Informacja pokontrolna nr 11.2019 z dnia
18.04.2019r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 13:03:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 10.2019 z kwietnia 2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 12:56:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Informacja pokontrolna nr 9.2019 z dnia
07.02.2019r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 12:42:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 8.2019 z dnia 22.05.2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 12:33:36, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 7.2019 z dnia 18.07.2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 12:20:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Informacja pokontrolna nr 6.2019 z dnia
09.08.2019r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 12:03:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 5.2019 z dnia 24.06.2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 11:56:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 4.2019 z dnia 27.05.2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-24 08:48:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 3.2019 z dnia 19.03.2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-24 08:46:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 2.2019 z dnia 05.03.2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-24 08:30:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Informacja pokontrolna nr 1.2019 z dnia
11.02.2019r.

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 14:09:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
wersja do druku