Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje
Instytucje Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kunów
Księga rejestrowa instytucji kultury
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wzory ofert, umów i sprawozdań strona główna 

Wzory ofert, umów i sprawozdań
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
załącznik nr 1

Do pobrania (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 07:53:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO załącznik nr 2

Do pobrania (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 07:55:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO załącznik
nr 1

Do pobrania (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 08:07:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO załącznik
nr 2

Do pobrania (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 08:10:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
załącznik nr 3

Do pobrania (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 08:12:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
załącznik nr 4

Do pobrania (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 08:14:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
załącznik nr 5

Do pobrania (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 08:15:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
załącznik nr 6

Do pobrania (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 08:17:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE załacznik 1

Do pobrania (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 08:19:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
ROCZNE-UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
załącznik 2

Do pobrania (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 08:20:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
wersja do druku