Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
° 2012 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wystąpienia pokontrolne > 2018 r. strona główna 

2018 r.
Protokół nr 10.2018 z dnia 22.11.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 12:02:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Wystąpienie pokontrolne nr 9 z dnia 28.12.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 11:55:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Wystąpienie pokontrolne nr 8 z dnia 10.10.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 11:54:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 7.2018 z dnia 17.07.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 11:52:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Wystąpienie pokontrolne nr 6 z dnia 13.09.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 11:46:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Wystąpienie pokontrolne nr 5 z dnia 03.08.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 11:42:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 4.2018 z dnia 10.05.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 12:43:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 3.2018 z dnia 08.05.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:26:40 Informację zaktualizowano 2019-06-11 13:30:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 2.2018 z dnia 25.05.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:16:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Protokół nr 1.2018 z dnia 10.04.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:13:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
wersja do druku