Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Emisja strona główna 

Emisja
Uchwała Nr.XXII.135.2019 z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 09:26:13 Informację zaktualizowano 2019-12-02 09:32:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr.XXII.133.2019 z dnia 28.11.2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 09:42:18 Informację zaktualizowano 2019-12-02 09:49:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr.XXII.134.2019 z dnia 28.11.2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 09:46:55 Informację zaktualizowano 2019-12-02 09:48:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Sprawozdania

Sprawozdania budżetowe do pobrania lata 2016 - 2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 09:51:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Opinie

Opinie RIO do pobrania

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 09:53:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacje

Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach, kredytach i pożyczkach gminy wg stanu na 30 września 2019 r., udzielonych poręczeniach

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 09:58:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku