Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2020 r. strona główna 

2020 r.
Zarządzenie Nr 215.2020 z dnia 25.09.2020 r.

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. oraz o wysokości tej dotacjii 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-25 21:54:47 Informację zaktualizowano 2020-09-25 21:57:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 214.2020 z dnia 18.09.2020 r.

w sprawie terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kunów w roku szkolnym 2020/2021 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 11:07:43 Informację zaktualizowano 2020-09-21 10:20:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 213.2020 z dnia 17.09.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-17 15:32:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 212.2020 z dnia 17.09.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 07:52:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 211.2020 z dnia 14.09.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadań drogowych dofinansowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-25 21:59:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 210.2020 z dnia 11.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-14 15:12:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 209.2020 z dnia 07.09.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 12:52:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 208.2020 z dnia 07.09.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-25 09:52:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 206.2020 z dnia 07.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-07 09:13:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 205.2020 z dnia 04.09.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku na rzecz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-14 14:57:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 204.2020 z dnia 04.09.2020 r.

w sprawie darowania składników na rzecz Stowarzyszenia WITULIN NAD ŚWIŚLINĄ 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-14 14:56:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 203.2020 z dnia 04.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0015 - Rudka 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-07 08:16:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 202.2020 z dnia 04.09.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-25 10:02:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 201.2020 z dnia 02.09.2020 r.

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń sprawności i gotowości bojowej członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kunów w 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 10:09:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 200.2020 z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-01 15:37:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 199.2020 z dnia 31.08.2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kunów za I półrocze 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-02 07:54:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 198.2020 z dnia 31.08.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-17 15:36:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 197.2020 z dnia 31.08.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-17 15:34:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 196.2020 z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie przeprowadzenia weryfikacji stanu majątkowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich przekazywanego gminie oraz dokonania czynności związanych z przejęciem szkoły 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-28 15:16:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 195.2020 z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-28 15:10:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 194.2020 z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przejęcia dokumentacji oraz sprzętu 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-28 15:07:22 Informację zaktualizowano 2020-08-28 15:08:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 193.2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: "Przebudowa łazienki w PSP w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 10:04:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 192.2020 z dnia 24.08.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 09:59:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 191.2020 z dnia 24.08.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 09:56:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 190.2020 z dnia 20.08.2020 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 15:23:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 189.2020 z dnia 20.08.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 11:23:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 188.2020 z dnia 18.08.2020 r.

w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie upoważnień na podstawie ustawy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 11:18:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 187.2020 z dnia 18.08.2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do prowadzenia postępowań a także wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu: świadczeń rodzinnych, ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, świadczeń wychowawczych, świadczenia dobry start oraz Kart Dużej Rodziny 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 11:15:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 186.2020 z dnia 18.08.2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę slużbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 11:00:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 185.2020 z dnia 18.08.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 14:26:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 184.2020 z dnia 18.08.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 14:24:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 183.2020 z dnia 31.07.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 10:56:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 182.2020 z dnia 31.07.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 10:42:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 181.2020 z dnia 31.07.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie zasad przekazywania  i rozliczenia dotacji przedmiotowej na dopłaty do wody oraz odprowadzonych ścieków z budżetu Gminy Kunów przyznawanej Zakładowi Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.  

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 21:47:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 180.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie 0016 - Udziców 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 21:40:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 179.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 21:22:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 178.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 0006 - Janik oraz w obrębie 0011 - Miłkowska Karczma 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 21:19:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 177.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie zakwalifikowania majątku ruchomego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich do kategorii majątku zbędnego i wyrażenie zgody na jego nieodpłatne przekazanie na rzecz Publicznego Przedszkola w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 21:16:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 176.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie zakwalifikowania majątku ruchomego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich do kategorii majątku zbędnego i wyrażenie zgody na jego nieodpłatne przekazanie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 21:13:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 175.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie zakwalifikowania majątku ruchomego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich do kategorii majątku zbędnego i wyrażenie zgody na jego darowanie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 21:10:22 Informację zaktualizowano 2020-07-31 21:11:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 174.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 21:07:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 173.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofer w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 17:53:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 172.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 17:50:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 171.2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 10:17:51 Informację zaktualizowano 2020-07-31 10:18:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 170.2020 z dnia 24.07.2020 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz kierowników jednostek 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 08:45:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 169.2020 z dnia 23.07.2020 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 08:41:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 168.2020 z dnia 23.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 0004 - Chocimów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 08:36:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 167.2020 z dnia 23.07.2020 r.

w sprawie wygaszenia Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kunowie użytkowania lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku remizy OSP w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 08:29:40 Informację zaktualizowano 2020-07-29 10:51:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 166.2020 z dnia 20.07.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 11:30:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 165.2020 z dnia 20.07.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 08:24:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 164.2020 z dnia 16.07.2020 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę lub najem nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-20 11:48:16 Informację zaktualizowano 2020-07-20 11:48:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 163.2020 z dnia 16.07.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kunów przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-17 15:07:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 162.2020 z dnia 15.07.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok przedstawionego przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-20 11:43:28 Informację zaktualizowano 2020-07-20 11:43:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 161.2020 z dnia 15.07.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 08:19:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 160.2020 z dnia 15.07.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 08:17:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 159.2020 z dnia 14.07.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie centralizacaji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Kunów oraz jej samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-21 08:47:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 158.2020 z dnia 14.07.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-20 11:39:01 Informację zaktualizowano 2020-07-20 11:39:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 157.2020 z dnia 09.07.2020 r.

w sprawie powołania stałej Komisji likwidacyjnej pieczątek, które utraciły swoją ważność w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 16:41:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 156.2020 z dnia 09.07.2020 r.

w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 16:34:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 155.2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-20 11:36:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 154.2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-20 11:33:30 Informację zaktualizowano 2020-07-20 11:35:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 153.2020 z dnia 02.07.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w użyczenie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 08:52:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 152.2020 z dnia 02.07.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 08:50:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 151.2020 z dnia 02.07.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 08:48:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 150.2020 z dnia 01.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 08:42:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 149.2020 z dnia 01.07.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 08:36:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 148.2020 z dnia 01.07.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 08:33:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 147.2020 z dnia 01.07.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 08:16:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 146.2020 z dnia 30.06.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-20 11:29:50 Informację zaktualizowano 2020-07-20 11:30:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 145.2020 z dnia 30.06.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-20 11:27:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144.2020 z dnia 26.06.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 08:03:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 143.2020 z dnia 26.06.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 07:57:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 142.2020 z dnia 24.06.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 14:44:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 141.2020 z dnia 24.06.2020 r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 09:40:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 139.2020 z dnia 22.06.2020 r.

w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn. "Zdalna Szkoła + jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 07:52:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 138.2020 z dnia 19.06.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 07:42:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 137.2020 z dnia 19.06.2020 r.

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 16:03:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 136.2020 z dnia 19.06.2020 r.

w sprawie terminów przerwy w pracy przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kunów w roku szkolnym 2019/2020 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 15:48:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 135.2020 z dnia 19.06.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 08:24:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 134.2020 z dnia 19.06.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 07:45:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 133.2020 z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie powołania komisji ds. odbioru sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 15:45:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 132.2020 z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 12:29:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 131.2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżeowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 09:19:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 130.2020 z dnia 08.06.2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 14:23:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 129.2020 z dnia 08.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 0006 Janik 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 10:58:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 128.2020 z dnia 05.06.2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenia urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 10:27:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 127.2020 z dnia 05.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofer w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 15:50:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 126.2020 z dnia 05.06.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-22 10:28:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 125.2020 z dnia 05.06.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-22 10:26:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 124.2020 z dnia 01.06.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 17:55:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 123.2020 z dnia 01.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 16:35:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 122.2020 z dnia 01.06.2020 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 16:34:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 121.2020 z dnia 29.05.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 15:36:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 120.2020 z dnia 29.05.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 15:35:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 119.2020 z dnia 28.05.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 16:30:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 118.2020 z dnia 27.05.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie:  instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 15:42:00 Informację zaktualizowano 2020-06-05 15:43:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 117.2020 z dnia 22.05.2020 r.

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 11:35:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 116.2020 z dnia 21.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 14:53:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 115.2020 z dnia 21.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 14:49:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 114.2020 z dnia 21.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 14:47:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 113.2020 z dnia 18.05.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w użyczenie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 17:22:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 112.2020 z dnia 18.05.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 09:11:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 111.2020 z dnia 18.05.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-27 09:09:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 110.2020 z dnia 15.05.2020 r.

 w sprawie stosowania przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie i jednostki organizacyjne, zakład budżetowy Gminy Kunów jednolitych zasad i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 12:15:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 109.2020 z dnia 15.05.2020 r.

w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 18:07:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 108.2020 z dnia 15.05.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta 
i GMiny w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 16:57:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 107.2020 z dnia 15.05.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 16:52:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 106.2020 z dnia 15.05.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 16:50:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 105.2020 z dnia 15.05.2020 r.

w sprawie powołania komisji ds. odbioru sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 08:48:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 104.2020 z dnia 13.05.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 08:36:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 103.2020 z dnia 12.05.2020 r.

w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie upoważnień na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 08:34:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 102.2020 z dnia 12.05.2020 r.

w sprawie udzielenia kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie upoważnień na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 08:31:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 101.2020 z dnia 12.05.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-12 15:33:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 100.2020 z dnia 11.05.2020 r.

w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 18:03:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 99.2020 z dnia 11.05.2020 r.

w sprawie powołania stałej Komisji do spraw oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy
w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 08:21:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 98.2020 z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej i osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 15:41:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 97.2020 z dnia 05.05.2020 r.

w sprawie ustalenia przez organ prowadzący zasad otwarcia Publicznego Przedszkola w Kunowie, Publicznego Przedszkola w Janiku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janiku oraz oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 10:35:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 96.2020 z dnia 30.04.2020 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadań pn.: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001396T (336049T) - ul. Prosta w Kunowie; Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 001396T (336049T) - ul. Prosta w Kunowie; Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 10:29:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 95.2020 z dnia 30.04.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie: instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 17:04:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 94.2020 z dnia 30.04.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-14 08:52:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 93.2020 z dnia 30.04.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-14 08:50:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 92.2020 z dnia 27.04.2020 r.

w sprawie ograniczenia handlu na targowisku miejskim w Kunowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem - COVID - 19 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-27 15:42:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 91.2020 z dnia 23.04.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji do spraw oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-24 08:39:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 90.2020 z dnia 23.04.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta        i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-24 08:36:57 Informację zaktualizowano 2020-04-29 15:36:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 89.2020 z dnia 22.04.2020 r

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 12:17:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
arządzenie Nr 88.2020 z dnia 21.04.2020 r

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-29 11:03:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 87.2020 z dnia 21.04.2020 r

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-29 11:00:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 86.2020 z dnia 20.04.2020 r.

w sprawie zasad przekazywania i rozliczenia dotacji przedmiotowej na dopłaty do wody oraz odprowadzonych ścieków z budżetu Gminy Kunów przyznawanej Zakładowi Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 09:48:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 85.2020 z dnia 17.04.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-24 08:19:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 84.2020 z dnia 17.04.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie przydziału socjalnego lokalu mieszkalnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 14:12:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 83.2020 z dnia 16.04.2020 r.

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 13:41:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 82.2020 z dnia 16.04.2020 r

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 13:33:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 81.2020 z dnia 15.04.2020 r

w sprawie zasad przekazywania i rozliczenia dotacji przedmiotowej na dopłatę do odprowadzonych ścieków z budżetu Gminy Kunów przyznawanej Zakładowi Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w 2020 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 09:51:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 80.2020 z dnia 06.04.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-24 08:17:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 79.2020 z dnia 06.04.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 13:05:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 78.2020 z dnia 02.04.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów przyznawanej Zakładowi Gospodarki Komunalo - Mieszkaniowej w Kunowie w 2020 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-06 14:55:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 77.2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kunów za 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kunów za rok 2019 do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 14:31:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 76.2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-24 08:12:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 75.2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 13:02:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 74.2020 z dnia 30.03.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie ograniczenia handlu na targowisku miejskim w Kunowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem - COVID-19

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 15:31:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 73.2020 z dnia 26.03.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli, klas pierwszych, szkół podstawowych oraz do klasy VI sportowej w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 11:09:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 72.2020 z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 14:14:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 71.2020 z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 14:12:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 70.2020 z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 13:17:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 69.2020 z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 13:13:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 68.2020 z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki organizacyjnej i kierownika zakładu budżetowego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 13:09:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 67.2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie powołania stałej Komisji do spraw oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 15:28:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 66.2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem - COVID-19

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 12:17:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 65.2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 13:05:42 Informację zaktualizowano 2020-03-30 13:15:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 64.2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 12:13:54 Informację zaktualizowano 2020-03-25 12:55:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 63.2020 z dnia 17.03.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 12:06:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 62.2020 z dnia 17.03.2020 r.

w sprawie powołania stałej Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 15:18:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 61.2020 z dnia 17.03.2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 11:50:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 60.2020 z dnia 17.03.2020 r.

w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 14:42:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 59.2020 z dnia 16.03.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 15:04:00 Informację zaktualizowano 2020-03-30 13:16:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 58.2020 z dnia 16.03.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 19:38:13 Informację zaktualizowano 2020-03-18 19:10:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 57.2020 z dnia 16.03.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 14:20:45 Informację zaktualizowano 2020-03-30 13:16:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 56.2020 z dnia 16.03.2020 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 14:19:20 Informację zaktualizowano 2020-03-30 13:16:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 55.2020 z dnia 16.03.2020 r.

w sprawie ograniczenia handlu na targowisku miejskim w Kunowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem - COVID-19

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 11:35:07 Informację zaktualizowano 2020-03-16 11:36:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 54.2020 z dnia 16.03.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 14:47:49 Informację zaktualizowano 2020-05-21 07:59:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 53.2020 z dnia 13.03.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 09:08:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 52.2020 z dnia 13.03.2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 09:06:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 51.2020 z dnia 13.03.2020 r.

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem - COVID - 19 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 16:26:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 50.2020 z dnia 06.03.2020 r.

w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-23 11:40:47 Informację zaktualizowano 2020-03-23 11:43:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 49.2020 z dnia 06.03.2020 r.

w sprawie upoważnienia kierownika jednoski budżetowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów oraz przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków oraz zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 14:12:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 48.2020 z dnia 06.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu "Zbiórka baterii" prowadzonego w szkołach na terenie Gminy Kunów w roku 2020 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 08:09:55, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 47.2020 z dnia 06.03.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie centralizacaji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Kunów, jej jednostki i zakład budżetowy 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 14:38:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 46.2020 z dnia 06.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otawrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 15:56:09 Informację zaktualizowano 2020-03-09 11:26:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 45.2020 z dnia 05.03.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 15:54:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 44.2020 z dnia 05.03.2020 r.

w sprawie powołania komisji stałej do spraw przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zadań inwestycyjnych na terenie gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 15:52:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 43.2020 z dnia 03.03.2020 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 13:29:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 42.2020 z dnia 03.03.2020 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 09:06:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 41.2020 z dnia 02.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-02 15:01:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 40.2020 z dnia 28.02.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 13:16:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 39.2020 z dnia 28.02.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 13:11:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 38.2020 z dnia 27.02.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-01 18:49:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 37.2020 z dnia 27.02.2020 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie oraz wyznaczenia osoby zastępującej go 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-01 18:47:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 36.2020 z dnia 27.02.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-01 18:45:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 35.2020 z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace plastyczne w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz" organizowanym przez KRUS  

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-26 09:32:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 34.2020 z dnia 21.02.2020 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. oraz o wysokości tej dotacjii 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-21 13:18:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 33.2020 z dnia 21.02.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-26 08:20:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 32.2020 z dnia 21.02.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-26 08:18:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 31.2020 z dnia 20.02.2020 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 0006 Janik 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-21 14:10:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 30.2020 z dnia 20.02.2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rezczypospolitej Polskiej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-21 09:06:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 29.2020 z dnia 20.02.2020 r.

w sprawie przydziału socjalnego lokalu mieszkalnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-21 09:00:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 28.2020 z dnia 20.02.2020 r.

w sprawie przydziału socjalnego lokalu mieszkalnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-21 08:59:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 27.2020 z dnia 17.02.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 11:48:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 26.2020 z dnia 17.02.2020 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-18 15:29:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 25.2020 z dnia 17.02.2020 r.

w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-18 15:25:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 24.2020 z dnia 6.02.2020 r.

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów przyznawanej Zakładowi Gospodarki Komunalo - Mieszkaniowej w Kunowie w 2020 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 11:40:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 23.2020 z dnia 31.01.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 11:37:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 22.2020 z dnia 31.01.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 08:54:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 21.2020 z dnia 31.01.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 10:47:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 20.2020 z dnia 29.01.2020 r.

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 15:45:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 19.2020 z dnia 29.01.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na czlonków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 07:55:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 18.2020 z dnia 28.01.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 14:33:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 17.2020 z dnia 24.01.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w użyczenie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-27 17:08:17 Informację zaktualizowano 2020-01-28 09:35:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 16.2020 z dnia 24.01.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-27 17:05:03 Informację zaktualizowano 2020-01-28 09:34:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 15.2020 z dnia 24.01.2020 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020 / 2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli, klas pierwszych, szkół podstawowych oraz do klasy VI sportowej w publicznej szkole podstawowej ogólno dostępnej dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-24 15:34:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 14.2020 z dnia 24.01.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-24 15:28:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 13.2020 z dnia 23.01.2020 r

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 10:10:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 12.2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-24 15:19:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 11.2020 z dnia 21.01.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-22 16:29:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 10.2020 z dnia 21.01.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-22 16:26:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 9.2020 z dnia 15.01.2020 r.

w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Kolonia Inwalidzka

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-15 15:53:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 8.2020 z dnia 15.01.2020 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Referatu Ochrony Środowiska,  Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-15 15:51:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 7.2020 z dnia 15.01.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotyczących zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych przez kierowników jednostek organizacyjnych niebędących własnością pracodawcy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-15 11:57:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 6.2020 z dnia 10.01.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-22 16:30:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 5.2020 z dnia 10.01.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-22 16:25:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 4.2020 z dnia 10.01.2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 15:09:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 3.2020 z dnia 10.01.2020 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 15:05:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 2.2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 14:06:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 1.2020 z dnia 08.01.2020 r.

w sprawie opracownia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 14:04:27 Informację zaktualizowano 2020-01-10 13:34:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
wersja do druku