Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
° Informacja o wyborze Urzędnika Wyborczego
° Informacja o naborze
° Dzień Otwarty Delegatury KBW - Kielce
° Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Uzupełniające do Senatu RP - 2014
° Euro Parlament 2014
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje ogólne > Wybory Prezydenta RP 2020 strona główna 

Wybory Prezydenta RP 2020
ROZKŁAD DOWOZU WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH NA
TERENIE GMINY KUNÓW W DNIU 12 LIPCA 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 14:32:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
KOMUNIKAT O ZMIANIE SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ NR 7 W BOKSYCCE

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 14:28:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o
kandydatach w ponownym głosowaniu w wyborach
Prezydenta RP

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 14:07:36 Informację zaktualizowano 2020-07-01 14:10:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
KOMUNIKAT O ZMIANIE SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ NR 7 W BOKSYCCE

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 10:22:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
ROZKŁAD DOWOZU WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH NA
TERENIE GMINY KUNÓW W DNIU 28 CZERWCA 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 09:39:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Informacja

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 11:58:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
12 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 12:11:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 40
w Kielcach z dnia 15 czerwca 2020 r.

o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 11:58:08 Informację zaktualizowano 2020-06-16 11:59:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Informacja

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-13 10:53:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zar ządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 15:47:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Postanowienie Nr 83.2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Boksycce, gmina Kunów na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 15:36:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 15:28:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
WYKAZ

zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wykaz zgłoszonych kandydatów (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 12:52:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
INFORMACJA

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami (*.pdf)

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP (*.pdf)

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 12:42:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
INFORMACJA

o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 12:28:53 Informację zaktualizowano 2020-06-09 12:29:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
INFORMACJA

o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 12:15:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
INFORMACJA

o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania (*.pdf)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - druk (*.doc)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą - druk (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:55:57 Informację zaktualizowano 2020-06-09 11:59:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 128.2020 z dnia 05.06.2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenia urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 13:24:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Postanowienie Nr 71/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 15:11:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 13:51:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-16 09:07:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 9 kwietnia 2020 roku, na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 10:21:35 Informację zaktualizowano 2020-04-10 10:23:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 10:02:45 Informację zaktualizowano 2020-04-01 10:03:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Postanowienie Nr 65/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Boksyckiej ,gmina Kunów, na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 10:44:05 Informację zaktualizowano 2020-03-31 10:44:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 30.2020 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-21 14:04:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Wybory Prezydenta RP 2020 - informacje

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 13:29:20 Informację zaktualizowano 2020-02-17 13:30:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku