Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
° Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie obowiązujący od 30.05.2019
° Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie obowiązujący od 12.01.2011
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie  > Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie obowiązujący od 12.01.2011 strona główna 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie obowiązujący od 12.01.2011
Zarządzenie Nr 22.2019 z dnia 08.02.2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:47:24 Informację zaktualizowano 2020-06-09 11:48:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 171.2016 z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011r.  ze zmianami 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:44:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 102.2016 z dnia 29.04.2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011r.  ze zmianami 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:42:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 69.2016 z dnia 24.03.2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011r.  ze zmianami 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:38:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 214.2015 z dnia 30.09.2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011r.  ze zmianami 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:35:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 71.2015 z dnia 27.03.2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011r.  ze zmianami 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:33:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 216.2014 z dnia 29.12.2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:28:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 183.2012 z dnia 31.08.2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:26:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 144.2012 z dnia 19.06.2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:23:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 111.2012 z dnia 08.05.2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:22:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 262.2011 z dnia 31.12.2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:19:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 14.2011 z dnia 12.01.2011 r.

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 11:15:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
wersja do druku