Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Kontrola Zarządcza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nieodpłatna pomoc prawna strona główna 

Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja o fundacji

W roku 2020 punkt nieopłatnej pomocy prawnej i mediacji na terenie powiatu ostrowieckiego  (zlokalizowany w gminach: Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów) prowadzić będzie organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:


Fundacja GOŁĘBIE SERCE


z Rzeszowa, ul. Litewska 33B


telefon: 017 770 70 68


e-mail: fundacja@golebieserce.plW imieniu Fundacji porad prawnych w gminach Bałtów, Ćmielów, Kunów, Waśniów: udzielać będzie: radca prawny Jakub Ochyński


 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 08:16:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zasady udzielania porad prawnych w okresie stanu epidemii COVID – 19


Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej,


która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim


uprzejmie informuje, iż porady z zakresu:


 nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji


w okresie stanu epidemii odbywają   się


w formie konsultacji telefonicznej po uprzednim umówieniu rozmowy pod numerem telefonu:


664 990 364  lub adresem e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu  

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-12 15:40:38 Informację zaktualizowano 2020-10-13 11:50:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu ostrowieckiego w roku 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 09:13:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja o numerze telefonu

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż porady z zakresu:  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w powiecie ostrowieckim odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 664 990 364


Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej


 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 09:17:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Część I do pobrania (*.pdf)

Część II do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 09:19:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Karta Informacyjna Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 09:22:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Karta Informacyjna Mediacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 09:31:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Link do strony NPP - Starostwo Powiatowe
 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 12:33:36 Informację zaktualizowano 2020-07-30 12:41:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku