Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nieodpłatna pomoc prawna strona główna 

Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja o fundacji

W roku 2020 punkt nieopłatnej pomocy prawnej i mediacji na terenie powiatu ostrowieckiego  (zlokalizowany w gminach: Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów) prowadzić będzie organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:


Fundacja GOŁĘBIE SERCE


z Rzeszowa, ul. Litewska 33B


telefon: 017 770 70 68


e-mail: fundacja@golebieserce.plW imieniu Fundacji porad prawnych w gminach Bałtów, Ćmielów, Kunów, Waśniów: udzielać będzie: radca prawny Jakub Ochyński


 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 08:16:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu ostrowieckiego w roku 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 09:13:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja o numerze telefonu

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż porady z zakresu:  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w powiecie ostrowieckim odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 664 990 364


Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej


 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 09:17:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Część I do pobrania (*.pdf)

Część II do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 09:19:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Karta Informacyjna Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 09:22:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Karta Informacyjna Mediacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 09:31:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Link do strony NPP - Starostwo Powiatowe
 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 12:33:36 Informację zaktualizowano 2020-07-30 12:41:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku