Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
° Plan Pracy Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Burmistrz
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wybory
Informacje
Instytucje Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kunów
Księga rejestrowa instytucji kultury
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada Miejska strona główna 

Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej w Kunowie


Okręg Nr 1 w Bukowiu – Renata Ćwikińska tel.502 608 753

Okręg Nr 2 w Chocimowie – Barbara Domagała tel.500 718 850

Okręg Nr 3 w Dołach Biskupich – Aleksander Kostucha tel.41 261 23 32

Okręg Nr 4, Nr 5 w Janiku - Jadwiga Banasik tel. 509 443 848 , Cezary Szwajda tel. 500 279 551

Okręg Nr 6, Nr 7w Kunowie  - Szymon Pająk tel. 505 764 834 , Jolanta Ożdżyńska tel. 603 655 760

Okręg Nr 8, Nr 9, Nr 10 w Kunowie - Mirosław Dzik tel. 505 582 522 , Marek Mikos tel. 504 054 929 , Stanisław Pożoga tel. 667 565 820

Okręg Nr 11 w Boksycce – Piotr Bek tel. 663 303 304

Okręg Nr 12 w Wymysłowie – Ryszard Gawlik tel. 505 764 834

Okręg Nr 13 w Nietulisku Dużym – Piotr Rakoczy tel. 513 035 769

Okręg Nr 14 w Nietulisku Małym – Adam Różalski tel. 600 706 755

Okręg Nr 15 w Miłkowskiej Karczmie – Zofia Farys tel. 518 490 049, 41 260 02 74 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:19:30 Informację zaktualizowano 2016-11-09 15:22:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie

Szymon Pająk


Dyżur czwartek godz 13:00 - 15:00

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-19 13:16:13 Informację zaktualizowano 2014-12-19 13:18:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie

Piotr Bek


Dyżur środa 12:30 - 14:30

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-19 13:17:16 Informację zaktualizowano 2014-12-19 13:19:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zobacz:
 Plan Pracy Rady Miejskiej  . 
wersja do druku