Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
° Plan Pracy Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Burmistrz
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wybory
Informacje
Instytucje Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kunów
Księga rejestrowa instytucji kultury
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada Miejska strona główna 

Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej w Kunowie


Okręg Nr 1 w Bukowiu – Renata Ćwikińska tel.502 608 753

Okręg Nr 2 w Chocimowie – Barbara Domagała tel.500 718 850

Okręg Nr 3 w Dołach Biskupich – Aleksander Kostucha tel.41 261 23 32

Okręg Nr 4, Nr 5 w Janiku - Jadwiga Banasik tel. 509 443 848 , Cezary Szwajda tel. 500 279 551

Okręg Nr 6, Nr 7w Kunowie  - Szymon Pająk tel. 505 764 834 , Jolanta Ożdżyńska tel. 603 655 760

Okręg Nr 8, Nr 9, Nr 10 w Kunowie - Mirosław Dzik tel. 505 582 522 , Marek Mikos tel. 504 054 929 , Stanisław Pożoga tel. 667 565 820

Okręg Nr 11 w Boksycce – Piotr Bek tel. 663 303 304

Okręg Nr 12 w Wymysłowie – Ryszard Gawlik tel. 505 764 834

Okręg Nr 13 w Nietulisku Dużym – Piotr Rakoczy tel. 513 035 769

Okręg Nr 14 w Nietulisku Małym – Adam Różalski tel. 600 706 755

Okręg Nr 15 w Miłkowskiej Karczmie – Zofia Farys tel. 518 490 049, 41 260 02 74 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:19:30 Informację zaktualizowano 2016-11-09 15:22:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie

Szymon Pająk


Dyżur czwartek godz 13:00 - 15:00

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-19 13:16:13 Informację zaktualizowano 2014-12-19 13:18:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie

Piotr Bek


Dyżur środa 12:30 - 14:30

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-19 13:17:16 Informację zaktualizowano 2014-12-19 13:19:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zobacz:
 Plan Pracy Rady Miejskiej  . 
wersja do druku