Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
° Plany Pracy Komisji
° Protokoły Komisji
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje
Instytucje Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kunów
Księga rejestrowa instytucji kultury
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady Miejskiej strona główna 

Komisje Rady Miejskiej
Składy Komisji Rady Miejskiej


Komisja Rewizyjna


1.Banasik Jadwiga- Przewodnicząca
2.Banasik Katarzyna
3.Łucka Teresa
4.Szwajda Cezary
5.Wanat Grzegorz- Wiceprzewodniczący


Komisja Samorządowa,Spraw Obywatelskich,Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.


1.Ćwik Marta- Wiceprzewodnicząca
2.Ćwiklińska Renata
3.Jałocha Jarosław
4.Mikos Marek
5.Pająk Maria - Przewodnicząca


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów


1.Banasik Katarzyna- Wiceprzewodnicząca
2.Bek Piotr
3.Różalski Darek
4.Szwajda Cezary- Przewodniczący
5.Wanat Grzegorz.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej


1.Ćwik Marta
2.Domagała Barbara- Przewodnicząca
3.Jałocha Jarosław- Wiceprzewodniczący
4.Ożdżyńska Jolanta
5.Pająk Maria.

 

Komisja Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


1.Ćwiklińska Renata- Przewodnicząca
2.Mikos Marek
3.Piotr Rakoczy
4.Ożdżyńska Jolanta- Wiceprzewodnicząca.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


1.Domagała Barbara
2.Banasik Jadwiga
3.Łucka Teresa- Przewodnicząca
4.Różalski Darek- Wiceprzewodniczący

 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:21:43 Informację zaktualizowano 2019-01-11 08:01:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zobacz:
 Plany Pracy Komisji .  Protokoły Komisji . 
wersja do druku