Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
° Plany Pracy Komisji
° Protokoły Komisji
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wybory
Informacje
Instytucje Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kunów
Księga rejestrowa instytucji kultury
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady Miejskiej strona główna 

Komisje Rady Miejskiej
Składy Komisji Rady Miejskiej


Komisja Rewizyjna


1.Banasik Jadwiga- Przewodnicząca
2.Banasik Katarzyna
3.Łucka Teresa
4.Szwajda Cezary
5.Wanat Grzegorz- Wiceprzewodniczący


Komisja Samorządowa,Spraw Obywatelskich,Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.


1.Ćwik Marta- Wiceprzewodnicząca
2.Ćwiklińska Renata
3.Jałocha Jarosław
4.Mikos Marek
5.Pająk Maria - Przewodnicząca


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów


1.Banasik Katarzyna- Wiceprzewodnicząca
2.Bek Piotr
3.Różalski Darek
4.Szwajda Cezary- Przewodniczący
5.Wanat Grzegorz.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej


1.Ćwik Marta
2.Domagała Barbara- Przewodnicząca
3.Jałocha Jarosław- Wiceprzewodniczący
4.Ożdżyńska Jolanta
5.Pająk Maria.

 

Komisja Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


1.Ćwiklińska Renata- Przewodnicząca
2.Mikos Marek
3.Piotr Rakoczy
4.Ożdżyńska Jolanta- Wiceprzewodnicząca.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


1.Domagała Barbara
2.Banasik Jadwiga
3.Łucka Teresa- Przewodnicząca
4.Różalski Darek- Wiceprzewodniczący

 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:21:43 Informację zaktualizowano 2019-01-11 08:01:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zobacz:
 Plany Pracy Komisji .  Protokoły Komisji . 
wersja do druku