Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
° Plany Pracy Komisji
° Protokoły Komisji
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wybory
Informacje
Instytucje Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kunów
Księga rejestrowa instytucji kultury
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady Miejskiej strona główna 

Komisje Rady Miejskiej
Składy Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1. Gawlik Ryszard - Przewodniczący

2. Pożoga Stanisław

3. Szwajda Cezary

4. Bek Piotr

5. Farys Zofia

6. Domagała Barbara

7. Dzik Mirosław

 

Komisja Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Ćwiklińska Renata - Przewodnicząca

2. Rakoczy Piotr

3. Mikos Marek

4. Ożdżyńska Jolanta

5. Kostucha Aleksander

 

 

Komisja Samorządowa, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

1. Mikos Marek - Przewodniczący

2. Rakoczy Piotr

3. Ćwiklińska Renata

4. Gawlik Ryszard

5. Różalski Adam

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej

1. Domagała Barbara - Przewodnicząca

2. Pożoga Stanisław

3. Banasik Jadwiga

4. Pająk Szymon

5. Farys Zofia

6. Ożdżyńska Jolanta

 

 

Komisja Rewizyjna

1. Dzik Mirosław - Przewodniczący

2. Banasik Jadwiga

3. Szwajda Cezary

4. Kostucha Aleksander

5. Różalski Adam

 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:21:43 Informację zaktualizowano 2016-11-09 15:12:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zobacz:
 Plany Pracy Komisji .  Protokoły Komisji . 
wersja do druku