Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
° Plany Pracy Komisji
° Protokoły Komisji
Sesje Rady Miejskiej
Burmistrz
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wybory
Informacje
Instytucje Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kunów
Księga rejestrowa instytucji kultury
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady Miejskiej strona główna 

Komisje Rady Miejskiej
Składy Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1. Gawlik Ryszard - Przewodniczący

2. Pożoga Stanisław

3. Szwajda Cezary

4. Bek Piotr

5. Farys Zofia

6. Domagała Barbara

7. Dzik Mirosław

 

Komisja Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Ćwiklińska Renata - Przewodnicząca

2. Rakoczy Piotr

3. Mikos Marek

4. Ożdżyńska Jolanta

5. Kostucha Aleksander

 

 

Komisja Samorządowa, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

1. Mikos Marek - Przewodniczący

2. Rakoczy Piotr

3. Ćwiklińska Renata

4. Gawlik Ryszard

5. Różalski Adam

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej

1. Domagała Barbara - Przewodnicząca

2. Pożoga Stanisław

3. Banasik Jadwiga

4. Pająk Szymon

5. Farys Zofia

6. Ożdżyńska Jolanta

 

 

Komisja Rewizyjna

1. Dzik Mirosław - Przewodniczący

2. Banasik Jadwiga

3. Szwajda Cezary

4. Kostucha Aleksander

5. Różalski Adam

 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:21:43 Informację zaktualizowano 2016-11-09 15:12:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zobacz:
 Plany Pracy Komisji .  Protokoły Komisji . 
wersja do druku