Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2002 r. strona główna 

2002 r.
Nr 1-2002 z dnia 19 listopada 2002
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:34:19, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 2-2002 z dnia19 listopada 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:35:10, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 3-2002 z dnia19 listopada 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:36:21, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 4-2002 z dnia19 listopada 2002
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w IV kwartale 2002r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:37:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 5-2002 z dnia 27 listopada 2002
 do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:37:42, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 6-2002 z dnia 27 listopada 2002
w sprawie: regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej przez UMiG w Kunowie do przeprowadzenia potępowania zamówień publicznych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:39:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 7-2002 z dnia 27 grudnia 2002
w sprawie: akceptacji wyniku przetargu na dostawę opału do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz do Szkoły Podstawowej w Wymysłowie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:40:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 8-2002 z dnia 17 grudnia 2002
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów na wynajem lokali komunalnych  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:40:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 9-2002 z dnia 17 grudnia 2002
w sprawie: ustalenia kwoty kaucji na nowowybudowane lokale mieszkalne dla powodzian w Kunowie przy ul. Grabowieckiej  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:41:28, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 10-2002 z dnia 17 grudnia 2002
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM w Kunowie na rok 2002  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:41:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 11-2002 z dnia 17 grudnia 2002
w sprawie: zatwierdzenia listy przydziału lokali mieszkalnych w budynkach w kunowie przy ulicy Grabowieckiej 9A, 9B, 9C  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:42:30, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 12-2002 z dnia 17 grudnia 2002
w sprawie: określenia stawek czynszu na nowowybudowane lokale mieszkalne przeznaczone dla osób, które utraciły mieszkania wskutek powodzi 2001 r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:42:58, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 13-2002 z dnia 20 grudnia 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok2002  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:43:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 14-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zarządzenia inwentaryzacji opału  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:43:53, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 15-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w gminie Kunów  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:44:24, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 16-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zwołania zebrań wiejskich i osiedlowych na terenie miasta i gminy Kunów  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:44:47, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 17-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Budowa wodociagu grupowego Kurzacze - Kolonia Miłkowska  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:45:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 18-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Odbudowę ciagu dróg gminnych Kunów ul. Małachowska - Nietulisko Małe Kolonia Piaski  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:47:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 19-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:47:55, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 20-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:48:30, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 21-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:48:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 22-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:49:23, wprowadzający: Paweł Maj
wersja do druku