Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2003 r. strona główna 

2003 r.
Nr 01-2003 z dnia 3 stycznia 2003
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Monika Sasak na stopień nauczyciela mianowanego  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:01:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 02-2003 z dnia 3 stycznia 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 10.01.2003 r. obejmujacego zbycie nieruchomości komunalnych położonych w Kunowie oraz rozpatrzenia ofert dotyczących podzału nieruchomosci w Kunowie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:04:20, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 03-2003 z dnia 3 stycznia 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania odbioru zadań "Budowa domków dla powodzian"  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:07:11, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 04-2003 z dnia 3 stycznia 2003
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania postepowania przetargowego na zakup paliw silnikowych do pojazdów będących na stanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Kunów  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:16:00, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 05-2003 z dnia 30 stycznia 2003
w sprawie: ustalenia opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń w gminie Kunów  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:16:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 06-2003 z dnia 3 lutego 2003
w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:17:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 07-2003 z dnia 3 lutego 2003
w sprawie: akceptacji ofert na: dostawę materiałów biurowych i druków akcydensowych do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w postępowaniu o zamówienie publiczne z wyłaczeniem ustawy o zamówieniach publicznych  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:17:49, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 08-2003 z dnia 3 lutego 2003
w sprawie: akceptacji oferty na wykonanie pracownikom wstępnych i okresowych badań lekarskich w postępowaniu o zamówienia publiczne z wyłączenium ustawy o zamówieniach publicznych  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:18:16, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 09-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: opracownia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:18:41, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 10-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:19:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 11-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:20:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 12-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:20:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 13-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:21:18, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 14-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania przetargowego  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:21:38, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 15-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania przetargowego  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:22:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 16-2003 z dnia 17 lutego 2003
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kunowie ul. Laski i Błonie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:22:41, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 17-2003 z dnia 17 lutego 2003
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kunowie ul. Fabryczna, Prosta i Kolejowa  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:24:51, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 18-2003 z dnia 20 lutego 2003
w sprawie: ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu uzytkownika wieczystego  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:28:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 19-2003 z dnia 21 lutego 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia stanu technicznego oświetlenia ulicznego  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:30:01, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 20-2003 z dnia 11 marca 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postepowania przetargowego  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:32:45, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 21-2003 z dnia 11 marca 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wykonanie budynku sportowego STAL w Kunowie - stan surowy zamkniety  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:34:38, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 22-2003 z dnia 11 marca 2003
w sprawie: ogłoszenia I przetargu oraz wyboru w formie przetargu na sprzedaż: 1. Spółdzieczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 24/7 w Ostrowcu Św. os. Ogrody. 2. własnosci lokalu mieszkalnego 48/33 w Ostrowcu Św. os. Stawki.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:35:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 23-2003 z dnia 11 marca 2003
w sprawie: zatwierdzenia stawki najmu Gimbusa  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:36:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 23a-2003 z dnia 11 marca 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kunowie ul. Fabryczna, Prosta i Kolejowa, na wykonanie drogi gminnej nr 1536044 Buksycka-Kolonia Janik (Kol. Rudka)  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:37:40, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 24-2003 z dnia 20 marca 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania: 1. Wymiany wykładziny w sali konferencyjnej w GOK Kunów, 2. Wymiana wykładziny w sali lekcyjnej SP w Bukowiu  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:44:31, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 25-2003 z dnia 20 marca 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu oświetlenia ulicznego na terenie gm.Kunów  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:46:41, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 26-2003 z dnia 20 marca 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:53:46, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 27-2003 z dnia 20 marca 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 11:58:20, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 28-2003 z dnia 20 marca 2003
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w I kwartale 2003r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:02:49, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 29-2003 z dnia 31 marca 2003
w sprawie: prowadzenia ewidencji zaangażowania i wymaganej dokumentacji  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:06:02, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 30-2003 z dnia 3 kwietnia 2003
w sprawie: wypadku przy pracy, jakiemu uległa Pani Bożena Kosmala w dniu 9 marca 2003 r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:15:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 31-2003 z dnia 3 kwietnia 2003
w sprawie: wyznaczenia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu i rokowań majacych na celu zbycie nieruchomości komunalnych w dniu 11.04.2003 r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:15:58, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 32-2003 z dnia 3 kwietnia 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postepowania przetargowego na: wykonanie budynku sportowego Stal w Kunowie - stan surowy zamkniety  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:16:30, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 33-2003 z dnia 4 kwietnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:17:10, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 34-2003 z dnia 23 kwietnia 2003
w sprawie: ogłoszenia II przetargu oraz obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowych przezaczonych do sprzedaży: 1. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 24/7 w Ostrowcu Św.Osiedle Ogrody 2. Własności lokalu mieszkalnego 48/33 w Ostrowcu Św. Osiedle Stawki  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:17:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 35-2003 z dnia 23 kwietnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:18:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 36-2003 z dnia 23 kwietnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:18:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 37-2003 z dnia 23 kwietnia 2003
w sprawie: przydziału komunalnych lokali socjalnych  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:19:01, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 38-2003 z dnia 23 kwietnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:19:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 39-2003 z dnia 7 maja 2003
w sprawie: akceptacji warunków przetargowych na udzielenie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:20:58, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 40-2003 z dnia 13 maja 2003
w sprawie: wyznaczenia osób do składów obwodowych komisji d/s referendum  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:21:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 41-2003 z dnia 19 maja 2003
w sprawie: upoważnienia Sekretarz Gminy w Kunowie do przeprowadzenia publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji d/s referendum  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:22:20, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 42-2003 z dnia 20 maja 2003
w sprawie: powołania obwodowych komisji d/s referendum  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:22:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 43-2003 z dnia 26 maja 2003
w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych d/s referendum w dniu 7 i 8 czerwca 2003 r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:23:10, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 44-2003 z dnia 26 maja 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 29.05.2003, majacego na celu zbycie 2 nieruchomosci lokalowych usytuowanych w Ostrowcu Św. os. Ogrody 24/7 i os. Stawki 48/33  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:25:26, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 45-2003 z dnia 29 maja 2003
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:26:10, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 46-2003 z dnia 29 maja 2003
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:29:56, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 47-2003 z dnia 29 maja 2003
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:30:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 47a-2003 z dnia 29 maja 2003
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:30:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 48-2003 z dnia 29 maja 2003
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w II kwartale 2003 r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:31:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 49-2003 z dnia 02 czerwca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 600.000 zł  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:31:31, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 50-2003 z dnia 10 czerwca 2003
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:31:58, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 51-2003 z dnia 12 czerwca 2003
w sprawie: ogłoszenia przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej 176/3 o pow. 0,09 ha we wsi Janik gm. Kunów  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:33:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 52-2003 z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadań pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami ul. Kolejowa, Fabryczna i Prosta w Kunowie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:34:36, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 53-2003 z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadań pn. budowa drogi gminnej nr 1536044 Boksycka-Kolonia Janik (Kol. Rudka)  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:34:54, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 54-2003 z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie: inwentaryzacji mienia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kunowie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:35:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 55-2003 z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie: administrowania domami nauczyciela  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:35:36, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 56-2003 z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie: przystąpienia Gminy Kunów do konkursu pn. "Piękna i bezpieczna zagroda-przyjazna środowisku" oraz powołanie gminnej Komisji d/s przeprowadzenia konkursu  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:35:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 57-2003 z dnia 26 czerwca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: wykonanie renowacji odwiertu studni głębinowej Boksycka  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:36:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 58-2003 z dnia 27 czerwca 2003
w sprawie: akceptacji warunków przetargowych na udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 600.000 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu SAPARD  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:36:43, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 59-2003 z dnia 27 czerwca 2003
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:37:08, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 60-2003 z dnia 27 czerwca 2003
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:37:51, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 61-2003 z dnia 27 czerwca 2003
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:38:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 62-2003 z dnia 1 lipca 2003
w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pań: mgr Agnieszki Chyc-Prokop; mgr Katarzyny Smagieł i mgr Agnieszki Olszewskiej na stopień nauczyciela mianowanego  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:38:34, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 63-2003 z dnia 9 lipca 2003
w sprawie: wyznaczenia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 11.07.2003 r., majacego na celu zbycie 2 nieruchomości lokalowych usytuowanych w Ostrowcu Św. os. Ogrody 24/7 i os. Stawki 48/33  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:39:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 64-2003 z dnia 11 lipca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na wykonanie drogi we wsi Kolonia Piaski  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:39:41, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 65-2003 z dnia 11 lipca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na Opracowanie projektu wodociagu w ul. Słowackiego  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:40:05, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 66.-2003 z dnia 15 lipca 2003
w sprawie: akceptacji warunków sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Ostrowcu Św. os. Stawki 48/33.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:40:39, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 67-2003 z dnia 18 lipca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: - wykonanie remontu w Gimnazjum  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:41:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 68-2003 z dnia 18 lipca 2003
w sprawie: przydziału komunalnych lokali mieszkalnych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:41:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 69-2003 z dnia 18 lipca 2003
w sprawie: ogłoszenia przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działek nr 351/11, 351/12, 351/13, 351/14, 331/11, 331/12, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14 i 333/12, 333/13, 333/14 każda z nich po 24m2 oraz działki nr 351/15 i 331/10 0 pow. ogólnej 25m2 i działki nr 331/13 i 343/10 0 pow. ogólnej 25m2 położonych w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:41:51, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 70-2003 z dnia 21 lipca 2003
w sprawie: ogłoszenia przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działek nr 343/7, nr3574/1 i 333/11, nr 3547/2, nr 343/8 położonych w Kunowie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:44:30, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 71-2003 z dnia 24 lipca 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:47:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 72-2003 z dnia 25 lipca 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Laski i Błonie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:48:11, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 73-2003 z dnia 29 lipca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 4.08.2003r. na: dostawę mebli i sprzętu do wyposażenia Gimnazjum w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 12:53:43, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 74-2003 z dnia 30 lipca 2003
w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, która wystąpiła na terenie gminy Kunów w miesiącu czerwcu i lipcu 2003r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:01:33, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 75-2003 z dnia 30 lipca 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:10:42, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 76-2003 z dnia 30 lipca 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:11:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 77-2003 z dnia 30 lipca 2003
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w III kwartale 2003r. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:11:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 78-2003 z dnia 30 lipca 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:11:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 79-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Remont Gimnazjum w Kunowie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:12:11, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 80-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Odbudowa dróg gminnych Nietulisko Małe Kunów (ul. Małachowska) Kolonia Piaski PL. 01.12.03.03.011  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:12:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 81-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Odbudowa ciągu dróg gminnych Kunów- Nietulisko Małe- Nietulisko Duże PL. 01.12.03.03.007  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:12:54, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 82-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych: Na wykonanie drogi we wsi Kolonia Piaski  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:13:16, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 83-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych: Na opracowanie projektu wodociągu w ul. Słowackiego do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:13:38, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 84-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych: Na wykonanie remontu w Gimnazjum w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:13:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 85-2003 z dnia 14 sierpnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Wykonanie drogi we wsi Udziców  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:14:21, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 86-2003 z dnia 28 sierpnia 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 04.09.2003r., mającego na celu zbycie nieruchomości lokalowej usytuowanej w Ostrowcu Św. os. Ogrody 24/7, sprzedaży działek pod budowę zespołu boksów garażowych w Kunowie oraz sprzedaży działek budowlanych nr 343/7, 3547/1 i 333/11, 3547/2, 343/8 położonych w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:14:45, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 87-2003 z dnia 28 sierpnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:16:36, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 88-2003 z dnia 28 sierpnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:17:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 89-2003 z dnia 9 września 2003
w sprawie: ogłoszenia rokowań oraz obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży: 1. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 24/7 w Ostrowcu Św. os. Ogrody  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:17:26, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 90-2003 z dnia 9 września 2003
w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz obniżenia ceny wywoławczej następujących działek budowlanych: nr 343/7, 3547/1 i 333/11,3547/2 i 343/8 położonych w mieście Kunowie przy ulicy Górnej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:17:52, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 91-2003 z dnia 9 września 2003
w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz obniżenia ceny wywoławczej działek położonych w Kunowie przy ulicy Prostej przeznaczonych po budowę zespołu boksów garażowych: nr 351/11, 351/12, 351/13, 351/14, 331/11, 331/12, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14 i 333/12, 333/13, 333/14 każda z nich po 25m2 oraz działki nr 351/15 i 331/10 0 pow. ogólnej 25m2 i działki nr 331/13 i 343/10 0 pow. ogólnej 25m2 oraz obniżenia ceny wywoławczej o 10%  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:18:24, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 92-2003 z dnia 9 września 2003
w sprawie: ogłoszenia I przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki nr 176/3 o pow. 0.09 ha położonej we wsi Janik.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:18:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 93-2003 z dnia 10 września 2003
w sprawie: określenia stawek odpłatności za korzystanie z samochodu VW Caravelle w celu dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Św.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:19:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 93a-2003 z dnia 10 września 2003
w sprawie: powołania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:19:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 94-2003 z dnia 15 września 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości zabudowanych budynkami Remiz Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:20:11, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 95-2003 z dnia 19 września 2003
w sprawie: ustalenia stawek czynszu za oddane w najem lokale w budynkach Remiz Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:20:39, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 96-2003 z dnia 19 września 2003
w sprawie: planu kont dla budżetu gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:21:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 97-2003 z dnia 29 września 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: dostawę opału do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz do Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2003/2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:21:55, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 98-2003 z dnia 30 września 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania pn: Budowa kotłowni dla potrzeb Gimnazjum w Kunowie i osiedla przy osiedlu Prosta w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:22:28, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 99-2003 z dnia 30 września 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:23:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 100-2003 z dnia 30 września 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:24:31, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 101-2003 z dnia 30 września 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:24:52, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 102-2003 z dnia 1 października 2003
w sprawie: unieważnienia przetargu na dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie oraz SP w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2003/2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:25:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 103-2003 z dnia 3 października 2003
w sprawie: ogłoszenia I przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewid. nr 31/2 o pow. 0,08 ha położonej we wsi Kolonia Inwalidzka.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:25:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 104-2003 z dnia 6 października 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 08.10.2003r., mającego na celu zbycie nieruchomości lokalowej usytuowanej w Ostrowcu Św. os. Ogrody 24/7, sprzedaż działki nr 176/3 położonej we wsi Janik, rozpatrzenie ofert w/s wynajęcia lokalu użytkowego w budynku straży w Prawęcinie, magazynu zbożowego w Kunowie oraz lokalu świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej, rozpatrzenie ofert dot. wznowienia granic drogi we wsi Biechów oraz wydzielenia budynku kotłowni w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:26:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 105-2003 z dnia 8 października 2003
w sprawie: zarządzenia inwentaryzacji.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:26:33, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 106-2003 z dnia 10 października 2003
w sprawie: akceptacji warunków sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Ostrowcu Św. os. Ogrody 24/7.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:26:55, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 107-2003 z dnia 10 października 2003
w sprawie: akceptacji warunków najmu lokalu użytkowego w budynku remizy OSP we wsi Prawęcin na cele usługowo-handlowe.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:27:18, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 108-2003 z dnia 10 października 2003
w sprawie: akceptacji warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Janik oznaczonej nr działki 176/3 o pow. 0,09 ha.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:28:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 108a-2003 z dnia 10 października 2003
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Kunów, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Kunów w okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2006r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:28:54, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 109-2003 z dnia 15 października 2003
w sprawie: unieważnienia przetargu na dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie oraz SP w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2003/2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:29:49, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 110-2003 z dnia 20 października 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Wykonanie budynku sportowego Stal w Kunowie stan surowy zamknięty.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:30:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 111-2003 z dnia 21 października 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Budowa drogi gminnej nr 1536028 we wsi Kolonia Piaski.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:30:40, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 112-2003 z dnia 29 października 2003
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:31:01, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 113-2003 z dnia 29 października 2003
w sprawie: akceptacji warunków przetargowych na Kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Kunów, jednostek i zakładów budżetowych w okresie od 01.01.2004 - 31.12.2006.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:31:21, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 114-2003 z dnia 29 października 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:31:46, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 115-2003 z dnia 29 października 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:32:18, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 116-2003 z dnia 29 października 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:32:41, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 117-2003 z dnia 3 listopada 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 05.11.2003r., mającego na celu zbycie działek położonych w Kunowie przy ul. Prostej przeznaczonych pod budowę zespołu boksów garażowych, działek budowlanych położonych w Kunowie przy ul. Górnej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty obejmującej wykonanie operatów szcunkowych, określających wartość nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz wybranie jednostki wykonawstwa geodezyjnego, mającej na celu wznowienie granic ewidencyjnych części drogi dojazdowej do pól we wsi Biechów wraz ze stabilizacją granicznikami i opracowaniu wstępnego projektu podziału wraz z wydzieleniem geodezyjnym terenu zajętego budynkiem kotłowni gazowej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:33:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 118-2003 z dnia 3 listopada 2003
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w IV kwartale 2003r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:33:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 119-2003 z dnia 12 listopada 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zgodnie z art. 50 ust. 4, art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:33:47, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 120-2003 z dnia 12 listopada 2003
w sprawie: unieważnienia przetargu na dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie oraz SP w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2003/2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:34:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 121-2003 z dnia 18 listopada 2003
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego w zakresie wyboru oferty obejmującej wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej we wsi Nietulisko Duże obejmującej działki 559 i 1267 oraz wyrażenia zgody na zlecenie z wolnej ręki wykonanie szacunku nieruchomości składającej się z 19 działek budowlanych w Kunowie, wykonanie szacunku działki nr 1406/49 zabudowanej warsztatami szkolnymi w Kunowie oraz szacunku działek nr 495 w Nietulisku Małym i działki nr 762 w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:35:26, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 122-2003 z dnia 26 listopada 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ujęć wody stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowych z ujęć wody Kunów- Fabryczna.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:36:19, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 123-2003 z dnia 27 listopada 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:37:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 124-2003 z dnia 27 listopada 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:37:39, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 125-2003 z dnia 1 grudnia 2003
w sprawie: zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:38:38, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 126-2003 z dnia 8 grudnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu małopojemnego o całkowitej ilości miejsc nie mniejszej niż 19 oraz nie większej niż 25 osób plus kierowca.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:40:01, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 127-2003 z dnia 9 grudnia 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 12.12.2003r. mającej na celu zbycie działki nr 31/2 o pow. 0,08 ha położonej we wsi Kolonia Inwalidzka gm. Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:40:24, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 128-2003 z dnia 15 grudnia 2003
w sprawie: projektu budżetu gminy Kunów na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:40:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 129-2003 z dnia 16 grudnia 2003
w sprawie: unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu małopojemnego o całkowitej ilości miejsc nie mniejszej niż 19 oraz nie większej niż 25 osób plus kierowca.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:41:19, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 130-2003 z dnia 17 grudnia 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyniku przetargu na dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie oraz SP w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2003/2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:41:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 131-2003 z dnia 18 grudnia 2003
w sprawie: upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:42:05, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 132-2003 z dnia 19 grudnia 2003
w sprawie: akceptacji warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Kolonia Inwalidzka oznaczonej nr działki 31/2 o pow. 0,08 ha.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:42:25, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 133-2003 z dnia 19 grudnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Odbudowa drogi gminnej Nr 1536012 Udziców Górny.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:42:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 134-2003 z dnia 19 grudnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Modernizację drogi gminnej Nr 1536013 Żurawka- Bukowie w miejscowości Biechów, Bukowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:43:15, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 135-2003 z dnia 19 grudnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Modernizacja drogi gminnej Nr 1536009 Kolonia Miłkowska- Kurzacze w miejscowości Kolonia Miłkowska.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:43:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 136-2003 z dnia 22 grudnia 2003
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:44:01, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 137-2003 z dnia 31 grudnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:44:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 138-2003 z dnia 31 grudnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:44:46, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 139-2003 z dnia 31 grudnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlanego sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:45:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 140-2003 z dnia 31 grudnia 2003
w sprawie: zarządzenia inwentaryzacji opału.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:45:46, wprowadzający: Paweł Maj
wersja do druku