Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2002r. strona główna 

2002r.
Uchwała Nr 1-1-02 z 19 litopada 2002 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

 Do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 11:05:15, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr I-2-02 z dnia 19 listopada 2002 r
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 11:08:32, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr II-3-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: określenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 11:12:17, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr II-4-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w spraiwe: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 11:15:29, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr II-5-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 11:17:53, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr II-6-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej Plik do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 11:19:34, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr II-7-02 z dnia 22 listopada_2002 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XVII/137/02 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2002 r. Do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 11:23:24, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr II-8-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2002 Uchwała_Nr_II-8-02_z_dnia_22_listopada_2002_r.doc
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 11:26:05, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-9-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Poradni Specjalistycznych wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 11:28:51, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-10-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w spraie: nabycia nieruchomosci gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię  Do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 11:31:03 Informację zaktualizowano 2007-06-15 10:11:46, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-12-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: zatwierdzania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę Do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 10:14:17, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-13-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków Do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 10:17:28, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-14-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały II/14/98 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie ustalenia górnych stawek oraz opłat za usługi związane z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych Do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:32:35, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-15-2002 z dnia 6.12.2002 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obniżenia podatku rolnego oraz wzrou deklaracji i informacji na podatek rolny Do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:36:11, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-16-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:39:26, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-17-2002 z dn 6.12.2002
w sprawie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości  Do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:42:00 Informację zaktualizowano 2007-06-26 08:30:10, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-18-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

 Do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:43:35, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-19-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny  Do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:09:16 Informację zaktualizowano 2007-06-26 08:30:31, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-20-02 z 6.12.2002 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003 Do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:01:42, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-21-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie opłaty administracyjnej Do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-26 08:32:33, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr III-22-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: określania wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso Do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-26 08:35:22, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
wersja do druku