Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-12-14 14:46:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-14 14:46
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano rozeznanie cenowe - wyposażenie świetlicy1218.pdf  więcej >
2018-12-14 14:46:16

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-14 14:46
Zaproszenie do złożenia ofer
Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza
Państwa do złożenia oferty na: Dostawa i montaż
wyposażenia świetlicy w ramach projektu  więcej >
2018-12-14 14:42:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-14 14:42
Zawiadomienie o unieważnieniu
Dodano ogłoszenie o unieważnieniu BU.19.pdf  więcej >
2018-12-14 14:41:47

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-14 14:41
Zawiadomienie o unieważnieniu
Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i
montaż wyposażenia świetlicy   więcej >
2018-12-14 14:34:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-14 14:34
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dodano wynkonsosw1218.pdf  więcej >
2018-12-14 14:33:13

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-14 14:33
Ogłoszenie o wyborze oferty
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej
oferty na realizację usługi: „Konserwacja sieci
oświetlenia ulicznego na terenie G  więcej >
2018-12-12 12:11:56

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:11
Zarządzenie Nr 237.2018
Dodano Zarządzenie Nr 237.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06.12.2018.pdf  więcej >
2018-12-12 12:11:32

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:11
Zarządzenie Nr 237.2018
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym  więcej >
2018-12-12 12:10:15

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:10
Zarządzenie Nr 236.2018
Dodano Zarządzenie Nr 236.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06.12.2018.pdf  więcej >
2018-12-12 12:09:51

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:09
Zarządzenie Nr 236.2018
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę  więcej >
2018-12-12 12:08:34

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:08
Zarządzenie Nr 235.2018
Dodano Zarządzenie Nr 235.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 05.12.2018.pdf  więcej >
2018-12-12 12:08:11

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:08
Zarządzenie Nr 235.2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MGOPS w
Kunowie  więcej >
2018-12-12 12:07:17

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:07
Zarządzenie Nr 230.2018
Dodano Zarządzenie Nr 230.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.11.2018.pdf  więcej >
2018-12-12 12:06:53

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:06
Zarządzenie Nr 230.2018
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Remont
drogi gminnej Wymysłów - Boksycka nr 336058T w msc.
Wymysłów", km. 1+008 d  więcej >
2018-12-12 12:05:12

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:05
Zarządzenie Nr 229.2018
Dodano Zarządzenie Nr 229.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.11.2018.pdf  więcej >
2018-12-12 12:04:49

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:04
Zarządzenie Nr 229.2018
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.
"Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w
Kunowie, na działkach 3882/8, 308/66, 308/74  więcej >
2018-12-12 12:02:02

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:02
Zarządzenie Nr 223.2018
Dodano Zarządzenie Nr 223.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.11.2018.pdf  więcej >
2018-12-12 12:01:39

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:01
Zarządzenie Nr 223.2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej  więcej >
2018-12-12 12:00:54

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:00
Zarządzenie Nr 222.2018
Dodano Zarządzenie Nr 222.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.11.2018.pdf  więcej >
2018-12-12 12:00:29

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:00
Zarządzenie Nr 222.2018
w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania
własnego o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie Gminy Kunów w sez  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 12965
następne >     100>>     300>>