bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Uchwały Rady strona główna 
U XIX-139-04 z 30.01.2004
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2004 rok do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:31:39.
U XIX-138-04 z 30.01.2004
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2004 rok do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:33:00.
U XIX-137-04 z 30.01.2004
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2004 rok do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:33:47.
U XIX-136-04 z 30.01.2004
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2004 rok do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:34:36.
U XIX-135-04 z 30.01.2004
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2004 rok do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:35:11.
U XIX-134-04 z 30.01.2004
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/14/98 Rady miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie ustalenia górnych stawek oraz opłat za usługi związane z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:35:46.
U XIX-133-04 z 30.01.2004
 w sprawie: ustalenia prowizji dla sołtysów i skarbników - inkasentów na terenie miasta i gminy Kunów do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:36:24.
U XIX-132-04 z 30.01.2004
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2004 do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:38:04.
U XIX-140-04 z 30.01.2004
 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2004 rok do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:39:26.
U XXII-155-04 z 26.03.2004
 W sprawie: zmian w budżecie na rok 2004 do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:40:07.
U XXII-154-04 z 26.03.2004
W sprawie: dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania gruntu o pow. 0.5936 ha wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynków tj: szkoły zawodowej, sali gimnastycznej z zapleczem oraz przyłączy i budowli będących przedmiotem odrębnej własności, usytuowanych na działce nr 308/50 w mieście Kunowie na rzecz Powiatu Ostrowieckiego do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:41:02.
U XXII-153-04 z 26.03.2004
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/132/04 Rady miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2004 do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:42:05.
U XXI-152-04 z 16.03.2004
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/132/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2004 do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:43:01.
U XX-151-04 z 16.03.2004
 W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:43:29.
U XX-150-04 z 27.02.2004
 W sprawie: przyjęcia informacji o wysokości zobowiązań zlikwidowanej jednostki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:44:45.
U XX-149-04 z 27.02.2004
 W sprawie: przekazania środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:47:30.
U XX-148-04 z 27.02.2004
 W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:47:59.
U XX-147-04 z 27.02.2004
 W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:48:31.
U XX-146-04 z 27.02.2004
W sprawie: upoważnienia Burmistrza do podjęcia zadań z zakresu modernizacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:49:12.
U XX-145-04 z 27.02.2004
 W sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/133/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:49:44.
U XX-144-04 z 27.02.2004
 W sprawie: wyrażenia stanowiska w przedmiocie funkcjonowania placówek oświatowych do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:50:33.
U XX-143-04 z 27.02.2004
 W sprawie: nadaniania nazw ulicom w miejscowości Wymysłów gm. Kunów do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:51:14.
U XX-142-04 z 27.02.2004
 W sprawie: przyjęcia trybu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:51:56.
U XIX-141-04 z 30.01.2004
 W sprawie: określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:52:29.
U XXII-162-04
 w sprawie: ustanowienia pomników przyrody do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:53:16.
U XXII-161-04
w sprawie: wprowadzenia zwolnienia od opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenia zmiany wpisu do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:53:47.
U XXII-160-04
 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Kunów do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:54:33.
U XXII-159-04
 w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:55:02.
U XXII-158-04
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/52/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia prowizji dla sołtysów i skarbników - inkasentów na terenie miasta i gminy Kunów do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:55:36.
U XXII-157-04
w sprawie: przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania drogi nr 9 z drogą powiatową nr 1568 oraz 15978 w Kunowie wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania terenem oraz pozwoleniem na budowę do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:56:21.
U XXII-156-04
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:57:39.
U XXIX-207-2004 z dnia 24 września 2004 r.
 w sprawie: przyjęcia "Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie gminy Kunów" do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:59:55.
U XXIX-206-2004 z dnia 24 września 2004 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/132/04 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:01:41.
U XXIX-205-2004 z dnia 24 września 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań przekraczających wysokość ustaloną przez Radę Miejską na realizację w 2004 roku zadań inwestycyjnych do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:03:08.
U XXIX-204-2004 z dnia 24 września 2004 r.
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:06:42.
U XXIX-203-2004 z dnia 24 września 2004 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/132/04 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:07:27.
U XXIX-202-2004 z dnia 24 września 2004 r.
 w sprawie: przyjęcia "Planu rozwoju Kunowa" do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:08:17.
U XXIX-201-2004 z dnia 24 września 2004 r.
 w sprawie: przyjęcia "Planu rozwoju wsi Miłkowska Karczma" 

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:12:11.
U XXIX-199-2004 z dnia 24 września 2004 r.
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kunów do zakupu udziałów w spółce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:12:59.
U XXIX-198-2004 z dnia 24 września 2004 r.
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania za usługi opiekuńcze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:13:58.
U XXIX-197-2004 z dnia 24 września 2004 r.
 w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:15:11.
U XXVIII-196-2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
 w sprawie: zaciągnięcia i spłaty kredytów bankowych do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:15:50.
U XXVIII-195-2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:16:44.
U XXVIII-194-2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:17:21.
U XXVIII-191-2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
 w sprawie: powołania Sekretarza Gminy do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:18:24.
U XXVIII-190-2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
 w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:19:01.
U XXVIII-189-2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
 w sprawie: łagodzenia skutków zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kunów w roku 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:19:41.
U XXVIII-188-2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania za usługi opiekuńcze świadczone w Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Św. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:20:20.
U XXVIII-187-2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
 w sprawie: dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Opiekuńczo - Rechabilitacyjnego w Ostrowcu Św. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:20:59.
U XXVII-186-2004 z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIV/169/04 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2004 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelnosci z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:26:24.
U XXVII-185-2004 z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/132/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 sycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:27:47.
U XXVI-184-2004 z dnia 25 czerwiec 2004 r.
 w sprawie: przekazania środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:28:38.
U XXVI-183-2004 z dnia 25 czerwiec 2004 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/132/04 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:29:23.
U XXVI-182-2004 z dnia 25 czerwiec 2004 r.
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:30:16.
U XXVI-181-2004 z dnia 25 czerwiec 2004 r.
 w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Dołach Biskupich do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:31:08.
U XXVI-180-2004 z dnia 25 czerwiec 2004 r.
 w sprawie: przyjęcia projektu "Programu Pomocy przedsiębiorcom iwestyjącym na terenie Gminy Kunów" do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:32:01.
U XXV-179-2004 z dnia 16 czerwiec 2004 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale XIX/132/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:32:55.
U XXV-178-2004 z dnia 16 czerwiec 2004 r.
 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:33:29.
U XXIV-177-2004 z dnia 31 maja 2004 r.
 w sprawie: wyrażenia opinii dot. wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ostrowiec Św. o uznanie lasów za ochronne do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:34:11.
U XXIV-176-2004 z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/140/04 Rady Miesjskiej z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2004 r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:34:56.
U XXIV-175-2004 z dnia 31 maja 2004 r.
 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowo - rzeczowego PZOZ Ośrodek Zdrowia w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:37:53.
U XXIV-174-2004 z dnia 31 maja 2004 r.
 w sprawie: przyjęcia oswiadczenia o przeciwdziałaniu patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:38:27.
U XXIV-173-2004 z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kunów (Dz.Urz. Woj. Św. z 2003r. nr 46, poz. 576 z późn. zm.). do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:39:29.
U XXIV-172-2004 z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie: nabycia nieruchomosci gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewid. gruntów numerami działek: nr 219/1 o pow. 31 m2, nr 220/1 o pow. 94 m2, nr 267/1 o pow. 72 m2, nr 268/1 o pow. 74 m2, nr 269/1 o pow. 82 m2 / ogółem pow. 353 m2/objetych księgami wieczystymi KW 11992, KW 20038, KW 20039, KW 11992 zajętych wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:40:25.
U XXIV-171-2004 z dnia 31 maja 2004 r.
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:41:35.
  do pobrania (pdf)
U XXIV-170-2004 z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/132/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2004 w sprawie uchwalenia buedżetu gminy na rok 2004

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:42:40.
U XXIV-169-2004 z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:43:25.
U XXIII-167-2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie: nabycia nieruchomosci gruntowej położonej w Kunowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działak nr 806 o pow. 0,1026 ha o załozonej ksiedze wieczystej KW 27927 z przeznaczeniem na cel publiczny do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:44:11.
U XXIII-166-2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie: nabycia nieruchomosci gruntowej położonej we wsi Nietulisko Małe oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 401/1 o pow. 0,1746 ha o założonej księdze wieczystej KW 19773 z przeznaczeniem na cel publiczny do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:44:58.
U XXIII-165-2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie: upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjecia działań zmierzajacych do dokonania darowizny nieruchomosci bedącej własnoscią Gminy Kunów obejmujacej części nastepujacych działek ewid. nr 568, 442, 567/29, 566/59, 566/51, 566/52 o przeidywanej pow. ogólnej ok. 0,3014 ha położonych w miescie Kunowie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z przeznaczeniem do realizacji celu publicznego do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:45:49.
U XXII-164-2004 z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie: programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w 2004 r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:47:38.
U Nr XXXV-252-2004 z dnia 31grudnia 2004
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/132/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:48:48.
U Nr XXXIV-251-2004 z dnia 29 grudnia 2004
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:49:53.
U Nr XXXIV-249-2004 z dnia 29 grudnia 2004
w sprawie: dokonania darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kunowie składającej się z działek nr 568/1 o pow. 877m2, 442/1 o pow. 116m2, 567/31 o pow. 749m2, 566/63 o pow. 1272m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgi wieczyste nr KW 22359, KW 34273 na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach do realizacji celu publicznego do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:50:45.
U Nr XXXIV-248-2004 z dnia 29 grudnia 2004
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności mających na celu wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kunowa nr 308/24, 308/26, 308/28, 308/37, 308/38, 308/39, 308/47, 3890/3, 308/3, 308/4 o pow. ogólnej 1.0517ha stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowniu wieczystym gminy na rzecz Gminy Kunów do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:51:20.
U Nr XXXIV-247-2004 z dnia 29 grudnia 2004
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII/234/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:51:54.
U Nr XXXIV-246-2004 z dnia 29 grudnia 2004
 w sprawie: realizacji programu edukacyjnego "Świadomi-sprawniejsi" do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:52:53.
U Nr XXXIV-245-2004 z dnia 29 grudnia 2004
w sprawie: Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:54:51.
U Nr XXXIII-244-2004 z dnia 08 grudnia 2004
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/132/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2004 w sprawien uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:55:49.
U Nr XXXII-243-2004 z dnia 08 grudnia 2004
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wymysłów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 197/1 o pow. 0,3646 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KW 16001 zajętej do realizacji zadań własnych gminy do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:56:42.
U Nr XXXII-242-2004 z dnia 08 grudnia 2004
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 244/6 o pow. 80m2 oraz nr 244/8 o pow. 93 m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KW 6592 zajętej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:57:44.
U Nr XXXII-241-2004 z dnia 08 grudnia 2004
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 244/4 o pow. 79m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KW 44219 a zajętej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 09:58:30.
U Nr XXXII-240-2004 z dnia 08 grudnia 2004
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:01:01.
U Nr XXXII-239-2004 z dnia 08 grudnia 2004
w sprawie: ustalenia wysokości stawek, podatku od posiadania psów, określenie zasad poboru oraz terminów płatności i zwolnień w 2005r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:01:51.
U Nr XXXII-238-2004 z dnia 08 grudnia 2004
 w sprawie:określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenie inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2005r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:02:33.
U Nr XXXII-237-2004 z dnia 08 grudnia 2004
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obniżenia podatku rolnego oraz wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny na 2005 rok do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:05:32.
U Nr XXXII-236-2004 z dnia 08 grudnia 2004
 w sprawie: określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny na 2005 rok do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:07:50.
U Nr XXXII-235-2004 z dnia 08 grudnia 2004
 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:08:31.
U Nr XXXII-234-2004 z dnia 08 grudnia 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomiości 

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:10:53.
U Nr XXXII-233-2004 z dnia 08 grudnia 2004
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:11:48.
U Nr XXXII-232-2004 z dnia 08 grudnia 2004
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały NrII/14/98 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 1998r. w sprawie ustalenia górnych stawek oraz opłat za usługi związane z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:13:00.
U Nr XXXII-231-2004 z dnia 08 grudnia 2004
 w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:13:48.
U Nr XXXII 230 2004 z dnia 08 grudnia 2004
 w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:14:43.
U Nr XXXII 229 2004 z dnia 08 grudnia 2004
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/140/04 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2004r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:16:08.
U XXXI-227-2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:16:58.
U XXXI-226-2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
 w sprawie: wzniesienia pomnika z okazji 500-lecia obchodów szkolnictwa w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:18:51.
U XXXI-225-2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:20:17.
U XXX-224-2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
 w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:21:12.
U XXX-223-2004 z dnia 28 października 2004 r.
 w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:21:59.
U XXX-222-2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów w granicach administracyjnych miasta i sołectw gminy do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-26 10:22:59.
U XXX-221-2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 07:46:57.
U XXX-220-2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Kunowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2764, nr 2784,nr 2786, nr 2796, nr 2806, nr 2810 o pow. ogólnej 6,2735 ha od Spółki Ziemi Wspólnoty Miasta Kunowa dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 42020 do realizacji zadań własnych gminy do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 07:48:21.
U XXX-219-2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 254/6 o pow. 151m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KW 7238 zajętej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 07:51:44.
U XXX-218-2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 254/8 o pow. 110m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KW 45382 zajętej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 07:52:42.
U XXX-217-2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 253/1 o pow. 17m2 dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 19824 zajętej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 07:53:31.
U XXX-216-2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/132/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 07:55:09.
U XXX-215-2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/132/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 07:56:48.
U XXX-214-2004 z dnia 28 października 2004 r.
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 07:57:59.
U XXX-213-2004 z dnia 28 października 2004 r.
 w sprawie: utworzenia środków specjalnych jednostek budżetowych: Publicznego Gimnazjum do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 07:59:30.
U XXX-212-2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie: utworzenia środków specjalnych jednostek budżetowych Szkół Podstawowych w: Dołach Biskupich, Janiku, Nietulisku Dużym, Wymysłowie, Kunowie i Przedszkola w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:00:32.
U XXX-211-2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie: trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla publicznych szkół podstawowych w Bukowiu, Chocimowie i Miłkowskiej Karczmy prowadzonych przez osoby fizyczne do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:02:42.
U XXX-210-2004 z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/4/02 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 22.11.2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Kunów do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:03:46.
U XXX-209-2004 z dnia 28 października 2004 r.
 w sprawie: wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:04:32.
U XXX-208-2004 z dnia 28 października 2004 r.
 w sprawie: przekazania środka trwałego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:09:17.

Zobacz:
 2002r. .  2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012r. .  2013r. .  2014r . .  2014 r. - Kadencja 2014-2018 .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2018 r. - Kadencja 2018 - 2023 . 
Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:09:17
Opublikowane przez: Paweł Maj
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl