bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Uchwały Rady strona główna 
U-Nr L-348-06 z dnia 27 stycznia 2006 r cz4
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2006. 

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 07:35:22.
U-Nr L-348-06 z dnia 27 stycznia 2006 r cz3
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2006. 

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 07:37:40.
U-Nr L-348-06 z dnia 27 stycznia 2006 r cz2
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 07:40:45.
U-Nr L-348-06 z dnia 27 stycznia 2006 r cz1
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 07:50:21.
Uchwała Nr. 29/2006 z dnia 16 lutego 2006 r.
w sprawie: opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik do uchwały Nr. LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na rok 2006. I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 07:52:21.
Uchwała Nr. 28/2006 z dnia 16 lutego 2006 r.
 w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Nr LI/348/06 I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 07:54:51.
Uchwała Nr LII/370 z dnia 24 luty 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kunów do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 07:55:36.
Uchwała Nr LII/369 z dnia 24 luty 2006 r.
w sprawie: nabycia nieruchomosci gruntowej połozonej w Kunowie oznaczonej numerami działek 2736 o pow. 0,5762 ha, nr 2737 o pow. 0,7012 ha, nr 2739 o pow. 0,1753ha, nr 2740 o pow. 0,2210 ha, nr 2842 o pow. 1,6070ha oraz nr 2843 o pow. 1,1682 ha dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiag Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi ksiegi wieczyste KW 17306, KW 22922, KW 20164 od Agencji Nieruchomosci Rolnych z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 07:58:37.
Uchwała Nr LII/368 z dnia 24 luty 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LI/349/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2006 rok do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:00:52.
Uchwała Nr LII/367 z dnia 24 luty 2006 r.
 w sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów w granicach do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:05:14.
Uchwała Nr LI/366 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2006 rok. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:05:56.
Uchwała Nr LI/365 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2006 rok. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:07:11.
Uchwała Nr LI/364 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2006 rok. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:08:55.
Uchwała Nr LI/363 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:12:09.
Uchwała Nr LI/362 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2006 rok. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:14:03.
Uchwała Nr LI/361 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2005 rok do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:14:58.
Uchwała Nr LI/360 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:20:34.
Uchwała Nr LI/359 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:21:48.
Uchwała Nr LI/358 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 305/1 o powierzchni 37 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:24:40.
Uchwała Nr LI/357 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 227/1 o powierzchni 417 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:29:11.
Uchwała Nr LI/356 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 238/1 o powierzchni 74 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:30:13.
Uchwała Nr LI/355 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 246/1 o powierzchni 217 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:32:14.
Uchwała Nr LI/354 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 247/1 o powierzchni 520 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:34:09.
Uchwała Nr LI/353 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 234/1 o powierzchni 135 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:34:52.
Uchwała Nr LI/352 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/141/04 Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:35:35.
Uchwała Nr LI/351 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:36:07.
Uchwała Nr LI/350 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia dopłat do biletów dla emerytów i rencistów mieszkańców Miasta i Gminy Kunów na środki lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Kunów. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:37:22.
Uchwała Nr LI/349 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie KUnów na 2006 rok do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:38:05.
Uchwała Nr LIV/382 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 306/6 o powierzchni 59 m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:38:42.
Uchwała Nr LIV/381 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 148/3 o powierzchni 16 m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:40:14.
Uchwała Nr LIV/380 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 137/1 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:41:37.
Uchwała Nr LIV/379 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 136/1 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:42:43.
Uchwała Nr LIV/378 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 124/1 o powierzchni 123 m2, położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:43:36.
Uchwała Nr LIV/377 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:44:50.
Uchwała Nr LIV/376 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenie zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 08:51:42.
Uchwała Nr LIV/375 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenie zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2006 r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:06:56.
Uchwała Nr LIII/374 z dnia 18 marca 2006 r.
 w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:09:38.
Uchwała Nr LII/373 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 289/1 o powierzchni 14 m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:11:20.
Uchwała Nr LII/372 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 239/1 o powierzchni 74 m2 oraz 286/1 o powierzchni 27 m2, położonych w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:13:04.
Uchwała Nr LII/371 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:15:19.
Uchwała Nr LVII/396 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:15:56 | Data modyfikacji: 2007-07-11 10:29:44.
Uchwała Nr LVII/395 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:16:38.
Uchwała Nr LVII/394 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 245/1 o powierzchni 93 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:17:30.
Uchwała Nr LVII/393 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 306/11 o powierzchni 70 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:18:22.
Uchwała Nr LVII/392 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/359/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:18:53.
Uchwała Nr LVII/391 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LI/349/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2006 rok. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:19:20.
Uchwała Nr LVII/390 z dnia 31 maja 2006 r.
 w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kunów do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:20:15.
Uchwała Nr LVII/389 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie połączenia gmin Kunów i Waśniów w celu utworzenia ogręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:20:41.
Uchwała Nr LVII/388 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie na okres pięciu lat pracowni internetowej (sala nr 1) oraz sali nr 2 o ogólnej pow. użytkowej 65,28m2 usytuowanych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we wsi Wymysłów na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego "Przyjazna Szkoła" na prowadzenie pozalekcyjnej świetlicy środowiskowej. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:24:25.
Uchwała Nr LVII/387 z dnia 15 maja 2006 r.
 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:27:11.
Uchwała Nr LVI/386 z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa stołówki dla potrzeb Gimnazjum w Kunowie w tym termomodernizacja budynku stołówki." do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:28:39.
Uchwała Nr LVI/385 z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:29:16.
Uchwała Nr LV/384 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:29:46.
Uchwała Nr LIV/383 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:30:38.
Uchwała Nr LVIII/398 z dnia 30 czerwca 2006 r.
 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego PZOZ Ośrodek Zdrowia w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:31:06.
Uchwała Nr LVII/397 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:31:33.
Uchwała Nr LVIII/400 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 126/1 o powierzchni 125 m2, położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:32:02.
Uchwała Nr LVIII/399 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LI/349/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2006 rok do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-02 09:32:28.
Uchwała NrLVIII/401/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 153/1 o powierzchni 229 m2, położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-07-11 08:12:03.
Uchwała NrLVIII/402/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 283/1 o powierzchni 105 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. 

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-07-11 08:16:14.
Uchwała NrLVIII/403/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 278/1 o powierzchni 105 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-07-11 08:20:27.
Uchwała NrLVIII/404/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 280/3 o powierzchni 11 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  Do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-07-11 08:23:32 | Data modyfikacji: 2007-07-11 10:26:20.
Uchwała NrLVIII/405/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 298/1 o powierzchni 2 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-07-11 10:15:22.
Uchwała NrLVIII/406/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 292/1 o powierzchni 104 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-07-11 10:17:36.
Uchwała NrLVIII/407/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 254/10 o powierzchni 7 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Uch-LVIII-407-06.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-07-11 10:19:51.
Uchwała NrLVIII/408/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenie zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 Do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-07-11 10:23:27.
Uchwała NrLVIII/409/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenie zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 Do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-07-11 10:25:46.
Uchwała NrLX/410/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale nr. LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:06:47 | Data modyfikacji: 2007-10-17 13:10:49.
Uchwała NrLX/411/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:10:14.
Uchwała NrLX/412/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:13:16.
Uchwała NrLX/413/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań przekraczających wysokość ustaloną przez Radę Miejską na realizacje w 2006 roku zadań remontowych. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:15:50.
Uchwała NrLX/414/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 296/1 o powierzchni 40m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:18:43 | Data modyfikacji: 2007-10-17 13:23:58.
Uchwała NrLX/415/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 299/1 o powierzchni 19m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:20:11 | Data modyfikacji: 2007-10-17 13:24:08.
Uchwała NrLX/416/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 236/1 o powierzchni 156m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:21:23 | Data modyfikacji: 2007-10-17 13:24:41.
Uchwała NrLX/417/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 209/1 o powierzchni 82m2 oraz 259/1 o powierzchni 100m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:23:26.
Uchwała NrLX/418/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności mających na celu wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie nieodpłatnie prawa własności nieruchomości zabudowaną stacją wodociągową Kunów - Bukowska Góra oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kunowa numerami działek 2226/1, 2225/1, 2222/1 i 2224/1 o powierzchni ogólnej 830 m2 objętych księgą wieczystą nr KW 47108 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kunów. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:32:21.
Uchwała NrLX/419/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: Powołania Kierowinka  USC w Kunowie. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:34:02.
Uchwała NrLX/420/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:35:36.
Uchwała NrLXI/421/06 z dnia 29 września 2006 r.

w  sprawie: udzielenia poręczenia dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ,,Janik" Spółka z.o.o do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:38:37.
Uchwała NrLXI/422/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/74/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Radt Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunowie. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:41:50.
Uchwała NrLXI/423/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LI/349/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2006 rok. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:44:30.
Uchwała NrLXI/424/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 256/1 o powierzchni 3m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:45:53.
Uchwała NrLXI/425/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 258/6 o powierzchni 24m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:46:56.
Uchwała NrLXI/426/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 255/5 o powierzchni 22m2 oraz 255/7 o powierzchni 27m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:53:54.
Uchwała NrLXI/427/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 247/1 o powierzchni 195m2 oraz 247/2 o powierzchni 114m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:55:10.
Uchwała NrLXI/428/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 284/9 o powierzchni 43m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:56:19.
Uchwała NrLXI/429/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 215/1 o powierzchni 86m2 oraz 264/1 o powierzchni 50m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:57:31.
Uchwała NrLXI/430/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 248/1 o powierzchni 82m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:58:43.
Uchwała NrLXI/431/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 266/1 o powierzchni 130m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:59:56.
Uchwała NrLXI/432/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 293/3 o powierzchni 115m2 oraz 293/5 o powierzchni 115m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 14:01:40.
Uchwała NrLXI/433/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 304/1 o powierzchni 30m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 14:06:27.
Uchwała NrLXI/434/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 277/1 o powierzchni 136m2 oraz 282/1 o powierzchni 124m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 14:16:06.
Uchwała NrLXI/435/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 155/1 o powierzchni 130m2, położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 14:30:43.
Uchwała NrLXI/436/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działek: 152/5 o pow. 86m2, 152/7 o pow. 89m2, 152/9 o pow. 90m2 położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 14:35:30.
Uchwała NrLXI/437/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157/1 o powierzchni 112m2, położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 14:38:17.
Uchwała NrLXI/438/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 566 o pow. 0.35 ha mającej założoną księgę wieczystą KI10/00050035/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonej w Janiku. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 14:41:51.
Uchwała NrLXI/439/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 14:47:39.
Uchwała NrLXI/440/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-17 14:49:12.
Uchwała NrLXI/441/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-19 08:53:40.
Uchwała NrLXI/442/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-19 08:54:39.
Uchwała NrLXII/443/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: woli nabycia na rzecz Gminy Kunów prawa wieczystego użytkowania działek położonych w Kunowie oznaczonych numerami 308/41 o pow.0.2325ha, nr 308/42 o pow.0.8948ha części działki 308/48 o pow.0.0150ha, część działki 308/10 o pow.0.30ha wraz z budynkiem byłej kompresorowni oraz działki nowo wydzielone stanowiące drogi na terenie byłej fabryki od Syndyka Masy Upadłości POLIMEX S.A z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-19 09:03:23.
Uchwała NrLXII/444/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kolonii Inwalidzkiej gmina Kunów oznaczonej numerem 81 o powierzchni 1.07ha od Stefana i Janiny małż. Kowalskich z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-19 09:06:32.
Uchwała NrLXII/445/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sparządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-19 09:08:51.
Uchwała NrLXII/446/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-19 09:10:54.
Uchwała NrLXII/447/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-19 09:14:00.
Uchwała NrLXII/448/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie : szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-19 12:19:28.
Uchwała NrLXII/449/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-19 12:20:54.
Uchwała NrLXII/450/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-19 12:21:59.
Uchwała NrLXII/451/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (zip)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-19 12:23:23.
Uchwała NR I/1/06 z dnia 24.11.2006r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miejskiej. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-29 14:27:46.
Uchwała NR I/2/06 z dnia 24.11.2006r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie.

 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-29 14:30:41.
Uchwała NR I/3/06 z dnia 24.11.2006r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-29 14:34:35.
Uchwała NR I/4/06 z dnia 24.11.2006r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-29 14:36:24.
Uchwała NR I/5/06 z dnia 24.11.2006r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-29 14:38:14.
Uchwała NR II/6/06 z dnia 4.12.2006r.
w sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-29 14:42:08.
Uchwała NR III/7/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-29 14:44:58.
Uchwała NR III/8/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-29 14:47:17.
Uchwała NR III/9/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-29 14:49:54.
Uchwała NR III/10/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-29 14:52:10.
Uchwała NR III/11/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: okreslenia wysokosci stawek podatku na nieruchomosci na 2007 rok do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 09:43:32.
Uchwała NR III/12/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: zwolnien w podatku od nieruchomosci stanowiacych pomoc regionalna na wspieranie nowych lub tworzenia nowych miejsc pracy zwiazanych z nowa inwestycja. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 09:51:34.
Uchwała NR III/13/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wode do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 09:54:33.
Uchwała NR III/14/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzenie ścieków. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 09:58:33.
Uchwała NR IV/15/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: zasad wynagrodzenia nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunkach przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2007. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 10:32:55.
Uchwała NR IV/16/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podiomtami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 10:53:56.
Uchwała NR IV/17/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Komisariatu Policji w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 11:10:11.
Uchwała NR IV/18/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/8/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 grudnia 2006r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 11:20:59.
Uchwała NR IV/19/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 12:22:26.
Uchwała NR IV/20/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 12:41:17.
Uchwała NR IV/21/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 12:54:13.
Uchwała NR IV/22/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-30 13:26:55.

Zobacz:
 2002r. .  2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012r. .  2013r. .  2014r . .  2014 r. - Kadencja 2014-2018 .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2018 r. - Kadencja 2018 - 2023 . 
Data wprowadzenia: 2007-10-30 13:26:55
Opublikowane przez: Paweł Maj
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl