bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Oświadczenia > 2004 strona główna 
Włodzimierz Szczałuba - Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku
Dużym
 do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-04 10:31:25.
Wiesława Sitarska - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janiku
 do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-04 10:31:49.
Małgorzata Krajewska - Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Kunowie
 do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-04 10:33:55.
Ewa Piętowska - dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Dołach Biskupich
 do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-04 10:36:24.
Dorota Opara - dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kunowie
 do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-04 10:39:45.
Bogusława Migdał - dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wymysłowie
 do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-07-04 10:41:14.

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu (stanowiska kierownicze)
   Dyrektorzy szkół
   Archiwum - Radni
   Archiwum - Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Archiwum - Pracownicy Urzędu (stanowiska kierownicze)
   Archiwum - Dyrektorzy szkół
Data wprowadzenia: 2007-07-04 10:41:14
Opublikowane przez: Paweł Maj
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl