bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 
Nr 1-2005 z dnia 10 stycznia 2005
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Opracowanie projektów budowlanych dla dróg gminnych - zadania I-V  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:24:57.
Nr 2-2005 z dnia 10 stycznia 2005
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 13.12.2004r. Nr Rep.A Nr 2811/2004  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:25:25.
Nr 3-2005 z dnia 19 stycznia 2005
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Usługi transportowe w zakresie dowozu szlaki oraz matreiałów przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg i cele inwestycyjne.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:25:49.
Nr 4-2005 z dnia 20 stycznia 2005
w sprawie: określenia szczegółowych zasad i warunków przyznawania dofinansowania do czesnego za studia dla pracowników UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:26:10.
Nr 5-2005 z dnia 31 stycznia 2005
w sprawie: ustalenia odpłatności za wynajem sal w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki w Kunowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:26:35.
Nr 6-2005 z dnia 3 luty 2005
w sprawie: powołania Komisji Oceniającej do rozpatrzenia oferty na "wytyczenie i pomalowanie w terenie rowerowego szlaku turystycznego koloru zielonego im. Witolda Gombrowicza przebiegajacego przez teren Gminy Kunów"  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:27:02.
Nr 8-2005 z dnia 10 luty 2005
W sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:28:38.
Nr 9-2005 z dnia 16 luty 2005
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:29:26.
Nr 10-2005 z dnia 16 luty 2005
w sprawie: planów finansowych placówek oświatowych na terenie gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:30:05.
Nr 11-2005 z dnia 16 luty 2005
w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:30:37.
Nr 12-2005 z dnia 18 luty 2005
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. Witolda Wykroty, P. Wandy Witek, P. Doroty i Ireneusza Jędrzejewskich, P. Zofii Pikus, P. Marii Borek, P. Eugeniusza Pikusa, P. Jacka Pikusa nieruchomości położonych we wsi Boksycka na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:31:00.
Nr 13-2005 z dnia 21 luty 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Działającej na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej „zarządzeniem”  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:31:22.
Nr 14-2005 z dnia 22 luty 2005
w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w Gminnym Centrum Informacji.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:31:44.
Nr 15-2005 z dnia 22 luty 2005
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w I kwartale 2005 r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:32:18.
Nr 16-2005 z dnia 24 luty 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 189/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.12.2004 r. w sprawie ustalenia opłat miesięcznych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:32:36.
Nr 17-2005 z dnia 25 luty 2005
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:33:11.
Nr 18-2005 z dnia 25 luty 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Działając na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej „zarządzeniem”.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:33:32.
Nr 19-2005 z dnia 25 luty 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:33:58.
Nr 20-2005 z dnia 25 luty 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:34:19.
Nr 21-2005 z dnia 25 marca 2005
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w II kwartale 2005 r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:34:42.
Nr 22-2005 z dnia 4 marca 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Działając na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej „zarządzeniem”.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:35:01.
Nr 23-2005 z dnia 21 marca 2005
Na podstawie & 117 ust. 2 pkt. 1 Statutu Miasta Gminy w Kunowie oraz Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok szkolny 2004/2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:35:27.
Nr 24-2005 z dnia 22 marca 2005

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 229/1 o pow. 116 m2 położonej we wsi... od P.... a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:35:52 | Data modyfikacji: 2020-11-18 14:19:27.
Nr 25-2005 z dnia 22 marca 2005

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 271/1 o pow. 108 m2, 218/1 o pow. 26 m2, 217/1 o pow. 30 m2, 216/1 o pow. 32 m2, 270/1 o pow. 76 m2 /pow. ogólnej 272 m2/ położonych we wsi .... od P..... a zajętych wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:36:21 | Data modyfikacji: 2020-11-18 14:27:50.
Nr 26-2005 z dnia 22 marca 2005

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 233/3 o pow. 66 m2 położonej we wsi ... od P. ....a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:36:42 | Data modyfikacji: 2020-11-18 14:45:17.
Nr 27-2005 z dnia 22 marca 2005

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonych nr działek 237/1 o pow. 83 m2, położonej we wsi  od P.... a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:37:03 | Data modyfikacji: 2020-11-18 14:56:50.
Nr 28-2005 z dnia 22 marca 2005

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 291/1 o pow. 14 m2, położonej we wsi ... od P. ...a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:37:22 | Data modyfikacji: 2020-11-18 15:02:18.
Nr 29-2005 z dnia 22 marca 2005

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 233/5 o pow. 68 m2, położonej we wsi ... od P. ... a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:37:45 | Data modyfikacji: 2020-11-19 08:47:57.
Nr 30-2005 z dnia 22 marca 2005

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 235/1 o pow. 169 m2, położonej we wsi... od P. ... a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:38:06 | Data modyfikacji: 2020-11-19 09:03:34.
Nr 31-2005 z dnia 31 marca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:38:29.
Nr 32-2005 z dnia 31 marca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:38:52.
Nr 33-2005 z dnia 31 marca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:39:17.
Nr 34-2005 z dnia 31 marca 2005
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 14:39:52.
Nr 35-2005 z dnia 1 kwietnia 2005
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:18:38.
Nr 36-2005 z dnia 1 kwietnia 2005
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:24:14.
Nr 37-2005 z dnia 4 kwietnia 2005
w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:24:40.
Nr 38-2005 z dnia 5 kwietnia 2005
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 12 i 28 kwietnia 2005 r. mających na celu zbycie nieruchomości komunalnych tj. działek budowlanych położonych w Kunowie przy ulicy Langiewicza i Krzywej oraz wyboru oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjnych obejmujących podział działki nr 137 w Kolonii Piaski oraz działki 528/4 we wsi Doły Biskupie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:25:03.
Nr 39-2005 z dnia 5 kwietnia 2005
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych gminy Kunów w 2005 roku.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:25:34.
Nr 40-2005 z dnia 5 kwietnia 2005
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 8 kwietnia 2005 roku.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:26:00.
Nr 40a-2005 z dnia 7 kwietnia 2005
w sprawie: wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:26:28.
Nr 41-2005 z dnia 7 kwietnia 2005
w sprawie: użyczenia Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Kunowskiej w Kunowie pomieszczenia w sali audiowizualnej w budynku Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:27:07.
Nr 42-2005 z dnia 19 kwietnia 2005

w sprawie: akceptacji listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym, który będzie przeprowadzony 28 kwietnia 2005 r. spełniających warunki przetargowe ogłoszone w „Ogłoszeniu o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym z dnia 14.02.2005 r.” wyłonionych w dniu 14.04.2005 r. przez komisję przetargową.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:27:34 | Data modyfikacji: 2020-11-19 09:26:01.
Nr 43-2005 z dnia 25 kwietnia 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:28:04.
Nr 44-2005 z dnia 25 kwietnia 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:28:32.
Nr 45-2005 z dnia 10 maja 2005
w sprawie: realizacji Uchwały Nr XL/228/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy na lata 2005- 2010. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:28:56.
Nr 46-2005 z dnia 11 maja 2005
w sprawie: wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokości tej dotacji.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:29:23.
Nr 47-2005 z dnia 11 maja 2005
w sprawie: wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokości tej dotacji.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:30:39.
Nr 48-2005 z dnia 12 maja 2005
w sprawie: powołania Komisji d/s szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:31:16.
Nr 49-2005 z dnia 12 maja 2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:31:40.
Nr 50-2005 z dnia 12 maja 2005
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do protokolarnego przekazania lokalu użytkowego położonego w budynku remizy OSP w Prawęcinie najemcy Jarosławowi Mroczek pod działalność handlową sklep spożywczo- przemysłowy.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:32:03.
Nr 51-2005 z dnia 12 maja 2005
w sprawie: powołania składu komisji do protokólarnego przejęcia lokalu użytkowego położonego w budynku remizy OSP w Prawęcinie wynajmowanego przez Jarosława Mroczka pod działalność handlową sklep spożywczo- przemysłowy.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:32:29.
Nr 52-2005 z dnia 12 maja 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:33:14.
Nr 53-2005 z dnia 17 maja 2005
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: „Modernizacja drogi gminnej w Bukowiu'  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:33:36.
Nr 54-2005 z dnia 19 maja 2005
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: „Modernizacja drogi gminnej w Bukowiu'  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:34:03.
Nr 55-2005 z dnia 24 maja 2005

w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 28 kwietnia 2005 r. w zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości położonej w mieście ... oznaczonej nr działek 567/11 o pow. 0,0737 ha, 567/13 o pow. 0,0471 ha, 567/14 o pow. 0,0451 ha, 567/12 o pow. 0,0471 ha na rzecz... za ogólną kwotę 18850 zł / słownie: osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych/ + VAT.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:34:25 | Data modyfikacji: 2020-11-19 09:34:15.
Nr 56-2005 z dnia 24 maja 2005

w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 28 kwietnia 2005 r. w zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości położonej w ... oznaczonej nr działki 267/15 o pow. 0,0431 ha na rzecz ... za cenę 3350 zł/ słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych/ +VAT.

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:34:51 | Data modyfikacji: 2020-11-19 09:42:03.
Nr 57-2005 z dnia 30 maja 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:35:47.
Nr 59-2005 z dnia 30 maja 2005
w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:36:30.
Nr 60-2005 z dnia 30 maja 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej. Działającej na podstawie &3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej 'zarządzeniem”  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:37:03.
Nr 61-2005 z dnia 30 maja 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej. Działającej na podstawie &3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej 'zarządzeniem”  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:37:33.
Nr 62-2005 z dnia 6 czerwca 2005
w sprawie: przystąpienia Gminy Kunów do konkursu pn. „Piękna i Bezpieczna Zagroda- Przyjazna Środowisku„ oraz powołania Gminnej Komisji do przeprowadzenia konkursu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:37:58.
Nr 63-2005 z dnia 7 czerwca 2005
w sprawie: powołania organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:38:44.
Nr 64-2005 z dnia 15 czerwca 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej. Działając na podstawie &3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08. 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej „zarządzeniem”  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:39:17.
Nr 65-2005 z dnia 15 czerwca 2005
w sprawie: zarządzenia kontroli działalności Wspólnoty Mieszkaniowej w Kunowie ul. Langiewicza 1.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:39:40.
Nr 66-2005 z dnia 21 czerwca 2005

w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P.... nieruchomości położonych w...  na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną oraz rozpatrzenia ofert dotyczących rozbiórki budynku.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:40:09 | Data modyfikacji: 2020-11-19 09:48:34.
Nr 67-2005 z dnia 21 czerwca 2005
w sprawie: wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:40:34.
Nr 68-2005 z dnia 23 czerwca 2005

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 22 czerwca 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 229/1 o pow. 116 m2 położonej w... od P. ... a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:40:58 | Data modyfikacji: 2020-11-19 09:52:00.
Nr 69-2005 z dnia 23 czerwca 2005

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 22 czerwca 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 284/9 o pow. 43 m2 położonej w...  od P. ...  a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:41:24 | Data modyfikacji: 2020-11-19 09:57:30.
Nr 70-2005 z dnia 23 czerwca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:42:01.
Nr 71-2005 z dnia 30 czerwca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:43:22.
Nr 72-2005 z dnia 30 czerwca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:47:16.
Nr 73-2005 z dnia 22 lipca 2005
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 13.07.2005 r. Nr Rep. „A” Nr 2132/2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:53:11.
Nr 74-2005 z dnia 27 lipca 2005
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do rozpatrzenia ofert złożonych przez rzeczoznawców majątkowych, dotyczących sporządzenia opinii o wartości nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego sześciu działek gminnych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:53:37.
Nr 75-2005 z dnia 27 lipca 2005
w sprawie: powierzenia realizacji zadania utrzymania czystości na terenie Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:54:13.
Nr 76-2005 z dnia 28 lipca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:54:46.
Nr 77-2005 z dnia 28 lipca 2005
w sprawie: powołania zespołu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:55:15.
Nr 78-2005 z dnia 29 lipca 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej. Działającej na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej 'zarządzeniem”  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:56:53.
Nr 79-2005 z dnia 29 lipca 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej. Działając na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej 'zarządzeniem”  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:57:21.
Nr 80-2005 z dnia 29 lipca 2005
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego zadania pn: „Odbudowa techniczna ul. Strumyk, Kościelna, Opatowska, Ogrodowa i Partyzantów”.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:57:51.
Nr 81-2005 z dnia 29 lipca 2005
w sprawie: określenia stawek czynszu dla najemców mieszkań komunalnych położonych w bloku wielorodzinnym przy ul. Langiewicza 1.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:06:45.
Nr 82-2005 z dnia 2 sierpnia 2005
w sprawie: akceptacji wyboru ofert rozpatrywanych przez komisję dnia 28 lipca 2005 r. dotyczących sporządzenia opinii o wartości nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji rocznych z tytułu użytkowania wieczystego sześciu działek gminnych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:09:45.
Nr 83-2005 z dnia 8 sierpnia 2005
w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw informatyzacji.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:10:07.
Nr 84-2005 z dnia 8 sierpnia 2005
w sprawie: ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewid. Nr 35/6 o pow. 2,7103 ha położonej we wsi Małe Jodło.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:12:20.
Nr 85-2005 z dnia 23 sierpnia 2005
w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż działek ewid. 567/6, 567/7, 567/8, 567/9, 567/10, 567/16, 567/17, 567/18, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 567/23, 567/24 położonych w Kunowie przy ulicy Langiewicza i Krzywej o powierzchniach wskazanych na planie nr 2278-11/2003 oraz obniżeniu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:12:45.
Nr 86-2005 z dnia 24 sierpnia 2005
w sprawie: odwołania ze składu Komisji Przetargowej  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:13:08.
Nr 87-2005 z dnia 24 sierpnia 2005
w sprawie: powołania na funkcje przewodniczącego komisji przetargowej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:13:29.
Nr 88-2005 z dnia 24 sierpnia 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:15:04.
Nr 89-2005 z dnia 24 sierpnia 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:17:23.
Nr 90-2005 z dnia 25 sierpnia 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 77/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie powołania zespołu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:30:56.
Nr 91-2005 z dnia 26 sierpnia 2005
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do rozpatrzenia następujących ofert dotyczących: 1.wykonania operatu geodezyjnego podziału nieruchomości zabudowanej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Zdrowia i sklepem spożywczym w Kunowie w celu przekazania wydzielonej nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kunowie 2.wykonania inwentaryzacji lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku Miejsko Gminnej Biblioteki w Kunowie w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali oraz opracowania operatu szacunkowego wartości gruntu oraz lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w celu wydania decyzji o użytkowaniu wieczystym gruntu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:31:16.
Nr 92-2005 z dnia 30 sierpnia 2005
w sprawie: powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:33:07.
Nr 93-2005 z dnia 30 sierpnia 2005
w sprawie : wprowadzania zmian w planie finansowym ZGKM w Kunowie na rok 2005  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:43:13.
Nr 94-2005 z dnia 30 sierpnia 2005
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia czynności mających na celu weryfikację kosztorysu dotyczącego wykonania prac remontowych w lokalu OSP w Prawęcin przedłożonego przez najemcę oraz sprawdzenie w terenie wykonania tych prac i określenie ich wartości.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:43:35.
Nr 95-2005 z dnia 30 sierpnia 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na ro 2005  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 11:12:00.
Nr 96-2005 z dnia 30 sierpnia 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 11:23:14.
Nr 97-2005 z dnia 1 września 2005

sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w...  gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną, od : P. ...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-08 11:23:44 | Data modyfikacji: 2020-11-19 10:07:49.
Nr 98-2005 z dnia 1 września 2005
w sprawie : powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 września 2005 r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 11:37:45.
Nr 99-2005 z dnia 1 września 2005
w sprawie : akceptacji wyboru ofert rozpatrywanych przez komisję dnia 31.08.2005 r. dotyczących wykonania inwentaryzacji nieruchomości lokalowych z pomieszczeniami przynależnymi w budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej usytuowanego ma działce nr 1271/1 o pow: 3846 m2 w Kunowie w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali oraz określenia wartości w/w nieruchomości lokalowych w celu wydania decyzji o użytkowaniu wieczystym gruntu na rzecz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 11:50:59.
Nr 100-2005 z dnia 1 września 2005
w sprawie : akceptacji wyboru ofert rozpatrywanych przez komisję dnia 31.08.2005r. dotyczących wykonania operatu geodezyjnego podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1271/2 o pow.: 2528 m2 położonej w Kunowie w celu przekazania jej części na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-08 11:59:30.
Nr 101-2005 z dnia 1 września 2005
w sprawie : udzielenia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:37:14.
Nr 102-2005 z dnia 1 września 2005
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:37:41.
Nr 103-2005 z dnia 12 września 2005
w sprawie : powołania składu komisji do protokólarnego przejęcia lokalu użytkowego położonego w budynku remizy OSP w Nietulisku Małym wynajmowanego przez Gminną Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” w Kunowie pod działalność handlową sklep spożywczo – przemysłowy.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:38:04.
Nr 104-2005 z dnia 13 września 2005
w sprawie : wyznaczenia składu komisji do protokólarnego przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej boiskiem sportowym w mieście Kunowie na rzecz Ludowo-Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:38:57.
Nr 105-2005 z dnia 15 września 2005
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:39:36.
Nr 106-2005 z dnia 16 września 2005
w sprawie: odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:40:03.
Nr 107-2005 z dnia 16 września 2005

w sprawie : powołania składu do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od ...  na rzecz Gminy Kunów do realizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulic ....

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:40:33 | Data modyfikacji: 2020-11-19 10:16:41.
Nr 108-2005 z dnia 16 września 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:41:35.
Nr 109-2005 z dnia 19 września 2005
wprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania : Odbudowa drogi gminnej Doły Biskupie – Prawęcin  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:42:03.
Nr 110-2005 z dnia 21 września 2005
w sprawie : odwołania członka obwodowej komisji wyborczej  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:42:21.
Nr 111-2005 z dnia 23 września 2005

w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 19 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 132/4 o powierzchni 19 m2 położonej w...gmina Kunów od...  a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:42:41 | Data modyfikacji: 2020-11-19 10:23:16.
Nr 112-2005 z dnia 23 września 2005

w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 19 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 278/1 o powierzchni 98 m2 położonej w... a gmina Kunów od P...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:43:03 | Data modyfikacji: 2020-11-19 10:29:19.
Nr 113-2005 z dnia 23 września 2005

w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 20 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 238/1 o powierzchni 74 m2 położonej w... a gmina Kunów od P...a zajętej wybudowaną drogą gminną.  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:43:24 | Data modyfikacji: 2020-11-19 12:55:00.
Nr 114-2005 z dnia 23 września 2005

w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 20 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 239/1 o powierzchni 74 m2 oraz działki nr 286/1 o powierzchni 27 m2 ( łączna powierzchnia 101m2)położonych w... gmina Kunów od P .... a zajętych wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:44:21 | Data modyfikacji: 2020-11-19 14:23:34.
Nr 115-2005 z dnia 23 września 2005

w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 19 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 293/3 o powierzchni 115 m2 oraz działki nr 293/5 o powierzchni 11 m2 (łączna powierzchnia 230m2) położonych w... gmina Kunów od P... a zajętych wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:44:41 | Data modyfikacji: 2020-11-19 14:29:26.
Nr 116-2005 z dnia 23 września 2005

w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 20 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 284/7 o powierzchni 46 m2 położonej w... gmina Kunów od P...a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:45:07 | Data modyfikacji: 2020-11-19 14:44:29.
Nr 117-2005 z dnia 23 września 2005

w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 20 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 283/1 o powierzchni 105 m2 położonej w... gmina Kunów od P... a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:45:31 | Data modyfikacji: 2020-11-19 15:14:25.
Nr 118-2005 z dnia 23 września 2005

w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 20 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 234/1 o powierzchni 135 m2 położonej w... gmina Kunów od P... a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:45:49 | Data modyfikacji: 2020-11-20 12:03:01.
Nr 119-2005 z dnia 23 września 2005

w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną droga gminną od : P. ...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:46:11 | Data modyfikacji: 2020-11-20 12:35:39.
Nr 120-2005 z dnia 29 września 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:46:41.
Nr 122-2005 z dnia 29 września 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:47:16.
Nr 123-2005 z dnia 29 września 2005
w sprawie : ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 419/1 o pow: 0.09 ha położonej we wsi Janik gm. Kunów  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:47:54.
Nr 124-2005 z dnia 29 września 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:48:15.
Nr 124a-2005 z dnia 29 września 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:48:35.
Nr 125-2005 z dnia 7 października 2005
w sprawie : Powołania Komisji Przetargowej  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:49:04.
Nr 126-2005 z dnia 7 października 2005
w sprawie : wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego ograniczonego w dniu 20 października 2005r. mającego na celu sprzedaż działek budowlanych położonych w Kunowie przy ulicy Langiewicza i ulicy Krzywej w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:50:00.
Nr 126a-2005 z dnia 7 października 2005
w sprawie: zlecenia realizacji zadania ZGKM w Kunowie polegającego na wycince z karczowaniem pni 12 szt drzew przy drodze powiatowej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 11:50:31.
Nr 127-2005 z dnia 12 października 2005
w sprawie : akceptacji listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym , który będzie przeprowadzony 20 października 2005r., spełniających warunki przetargowe ogłoszone w „ Ogłoszeniu o II publicznym przetargu ustnym ograniczonym z dnia 24.08.2005r. „ wyłonionych w dniu 11.10.2005r. przez komisję przetargową.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:24:53.
Nr 128-2005 z dnia 12 października 2005

w sprawie : powołania składu komisji do przeprowadzenia negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości ... gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną , od : P....

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:26:50 | Data modyfikacji: 2020-11-20 12:44:23.
Nr 129-2005 z dnia 12 października 2005

w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 11 października 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 284/9 o powierzchni 43 m2 położonej w... gmina Kunów od P.... a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:27:49 | Data modyfikacji: 2020-11-20 14:06:36.
Nr 130-2005 z dnia 12 października 2005

w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 11 października 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 274/1 o powierzchni 520 m2 położonej w... gmina Kunów od P... a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:28:28 | Data modyfikacji: 2020-11-20 14:10:59.
Nr 131-2005 z dnia 12 października 2005
w sprawie : odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kunowie. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:29:03.
Nr 132-2005 z dnia 14 października 2005
w sprawie : odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:29:33.
Nr 133-2005 z dnia 17 października 2005
w sprawie utworzenia rejestru pełnomocnictw i upoważnień.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:30:45.
Nr 134-2005 z dnia 18 października 2005
w sprawie : powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:31:22.
Nr 135-2005 z dnia 19 października 2005
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzania odbioru zadania : Modernizacja drogi gminnej Nietulisko Duże  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:32:01.
Nr 136-2005 z dnia 21 października 2005
w sprawie : wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 57/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31 maja 2004r. w sprawie planu kont dla jednostki budżetowej – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:32:34.
Nr 137-2005 z dnia 31 października 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:37:14.
Nr 138-2005 z dnia 31 października 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:38:35.
Nr 140-2005 z dnia 15 listopada 2005 r
w sprawie: projektu budżetu gminy Kunów na rok 2006  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:39:17.
Nr 140c-2005 z dnia 15 listopada 2005 r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:40:44.
Nr 141-2005 z dnia 15 listopada 2005 r
w sprawie: ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 175/4 o pow. 0.1018 ha położonej w mieście Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:36:19 | Data modyfikacji: 2007-11-16 09:36:43.
Nr 142-2005 z dnia 17 listopada 2005 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:37:31 | Data modyfikacji: 2020-11-20 14:17:24.
Nr 143-2005 z dnia 17 listopada 2005 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:38:06 | Data modyfikacji: 2020-11-20 14:20:41.
Nr 144-2005 z dnia 17 listopada 2005 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:38:47 | Data modyfikacji: 2020-11-20 14:23:57.
Nr 145-2005 z dnia 17 listopada 2005 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:39:17 | Data modyfikacji: 2020-11-20 14:28:50.
Nr 146-2005 z dnia 17 listopada 2005 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ...  gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:39:48 | Data modyfikacji: 2020-11-20 14:41:46.
Nr 147-2005 z dnia 17 listopada 2005 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc....gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:40:25 | Data modyfikacji: 2020-11-20 15:13:48.
Nr 148-2005 z dnia 17 listopada 2005 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:41:08 | Data modyfikacji: 2020-11-23 11:17:58.
Nr 149-2005 z dnia 17 listopada 2005 r
w sprawie: zlecenia realizacji zadania ZGKM w Kunowie polegającego na wykonaniu podbudowy parkingu wraz z odwodnieniem przy działce Kunów-Udziców na wysokości „źródełka”.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:41:54.
Nr 150-2005 z dnia 18 listopada 2005 r
w sprawie: zlecenia realizacji zadania ZGKM w Kunowie polegającego na wykonaniu remontu pokrycia dachowego budynku garażowego oraz wykonanie śmietnika.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:42:45.
Nr 151-2005 z dnia 22 listopada 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:44:03.
Nr 152-2005 z dnia 25 listopada 2005 r
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kunowie ul. Ogrodowa Kościuszki i Warszawska.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:44:36.
Nr 153-2005 z dnia 28 listopada 2005 r
w sprawie: wyboru formy przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. 48,40 m2 w budynku remizy OSP we wsi Nietulisko Małe.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:45:08.
Nr 154-2005 z dnia 28 listopada 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:45:41.
Nr 154a-2005 z dnia 28 listopada 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:46:17.
Nr 155-2005 z dnia 28 listopada 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:46:54.
Nr 156-2005 z dnia 29 listopada 2005 r
w sprawie: zlecenia realizacji zadania ZGKM w Kunowie polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2005/2006 r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:47:43.
Nr 157-2005 z dnia 30 listopada 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:48:29.
Nr 158-2005 z dnia 6 grudnia 2005 r
w sprawie: powołania stałego składu komisji do przeprowadzania negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boksycka gmina Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną, na rok 2006.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:49:22.
Nr 159-2005 z dnia 13 grudnia 2005 r
w sprawie: wyboru formy przetargu na wydzierżawienie części działek: nr 2764, nr 2784, nr 2786, nr 2796, nr 2806, nr 2810 o pow . około 1,25 ha położonych w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:49:52.
Nr 160-2005 z dnia 19 grudnia 2005 r
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 12.12.2005r. Nr Rep. "A" Nr3031/2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:50:53.
Nr 161-2005 z dnia 20 grudnia 2005 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rudka, Doły Biskupie (Podlesie), Biechów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:51:38.
Nr 162-2005 z dnia 21 grudnia 2005 r
w sprawie: zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:52:06.
Nr 163-2005 z dnia 23 grudnia 2005 r
w sprawie: ogłoszenia kolejnego przetargu na sprzedaż działek ewid. nr 567/6 ,567/7 , 567/8, 567/9, 567/10, 567/16, 567/17, 567/18, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 567/23, 567/24 położonych w Kunowie przy ul. Langiewicza i Krzywej o powierzchniach wykazanych na planie nr 2278-11/2003 bez obniżania ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:52:40.
Nr 164-2005 z dnia 27 grudnia 2005 r
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 5 stycznia 2006 roku mającego na celu sprzedaż działki niezabudowanej położonej we wsi Małe Jodło gm. Kunów oraz pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we wsi Nietulisko Małe gm . Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:53:11.
Nr 165-2005 z dnia 27 grudnia 2005 r
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:53:59.
Nr 166-2005 z dnia 27 grudnia 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:54:28.
Nr 167-2005 z dnia 27 grudnia 2005 r
w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:55:07.
Nr 168-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zarządzenia inwentaryzacji opału.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:55:34.
Nr 169-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:56:10.
Nr 170-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:57:06.
Nr 171-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:57:50.
Nr 172-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:58:38.
Nr 173-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:59:07.

Zobacz:
 2002 r. .  2003 r. .  2004 r. .  2005 r. .  2006 r. .  2007 r. .  2008 r. .  2009 r. .  2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r.  . 
Data wprowadzenia: 2007-11-16 09:59:07
Opublikowane przez: Paweł Maj
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl