bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 
Zarządzenie Nr 1 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 03 stycznia 2007 r
W sprawie określenia stanowisk  oraz rodzajów prac zleconych,  z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 08:11:27.
Zarządzenie Nr 2 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 05 stycznia 2007 r
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianiaa zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 08:21:51.
Zarządzenie Nr 3 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 11 stycznia 2007 r
W Sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 08:27:40.
Zarządzenie Nr 4 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 stycznia 2007 r

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 08:37:58.
Zarządzenie Nr 5 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 15 stycznia 2007 r

W sprawie akceptacji negocjaci przeprowadzonych przez komisję dnia 12 stycznia 2007r. w zakresie nabycia na rzecz gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 81 o pow. 1.07 ha położonej w...  od ... z przeznczeniem na budowę drogi

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-11-07 08:44:56 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:25:53.
Zarządzenie Nr 6 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 15 stycznia 2007 r

W sprawie powierzenia realizacji zadania - odnowienie pomieszczeń świetlicy w miejscowości Kolonia Piaski.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 08:58:42.
Zarządzenie Nr 7 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 15 stycznia 2007 r
W sprawie zwołania zebrań wiejskich i osiedlowych na terenie miasta i gminy Kunów  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 09:09:01 | Data modyfikacji: 2008-11-07 09:11:49.
Zarządzenie Nr 8 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 stycznia 2007 r
w sprawie ustalenia opłat miesiecznych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 09:09:32 | Data modyfikacji: 2008-11-07 09:28:33.
Zarządzenie Nr 9 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 stycznia 2007 r
W sprawie ryczałtu miesięcznego dla Komendanta Gminnego Straży Pożarnych RP w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 09:32:22.
Zarządzenie Nr 10 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 stycznia 2007 r
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 r zadań publicznych Gminy Kunów  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 09:46:04.
Zarządzenie Nr 11 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 02 2007 r

W sprawie przydziału komunalnego mieszkania socjalnego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-11-07 09:57:39 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:30:11.
Zarządzenie Nr 12/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 02 2007 r

W sprawie przydziału komunalnego mieszkania socjalnego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-11-07 10:18:23 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:32:45.
Zarządzenie Nr 13/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 6 02 2007 r

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 10:28:11.
Zarządzenie Nr 14/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 6 02 2007 r

W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 10:55:30.
Zarządzenie Nr 15/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 6 02 2007 r
W sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-07 13:19:20.
Zarządzenie Nr 16/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 02 2007 r
W sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-12 12:29:37.
Zarządzenie Nr 17/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 14 02 2007 r
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-12 12:33:22.
Zarządzenie Nr 18/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 02 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-12 13:05:01.
Zarządzenie Nr 19/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 02 2007 r

W sprawie rozdysponowania środków budżetowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację zadania pn " Przebudowa ujęcia wody Kunów - Fabryczna

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-12 13:07:27.
Zarządzenie Nr 20/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 13 03 2007 r
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-12 13:11:51.
Zarządzenie Nr 21/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 03 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-12 14:25:51.
Zarządzenie Nr 22/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 20 03 2007 r
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. " Czyste powietrze wokół nas" na szczeblu gminnym.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 08:22:24.
Zarządzenie Nr 23/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 08:25:59.
Zarządzenie Nr 24/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 20 03 2007 r
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 08:27:19.
Zarządzenie Nr 25/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 08:29:41.
Zarządzenie Nr 26/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 08:40:22.
Zarządzenie Nr 27/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 08:43:40.
Zarządzenie Nr 28/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie wyznaczenia składu komisji do dokonania protokolarnego przekazania w  użyczenie nieruchomości gruntowej oraz lokalowej nr2 położonej na parterze i piętrze budynku usługowo-mieszkalnego w Kunowie ul. Warszawska  45B w związku z zawartą dnia 28 lutego 2007 roku pomiędzy Gminą Kunów a Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie umową urzyczenia. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 08:51:47.
Zarządzenie Nr 29/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 08:56:55.
Zarządzenie Nr 30/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 3 04 2007 r
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 08:57:55.
Zarządzenie Nr 31/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 4 04 2007 r
W sprawie wprowadzenia do użytkowania programu komputerowego "Środki trwałe" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 09:02:32.
Zarządzenie Nr 32/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 04 2007 r
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 09:07:33.
Zarządzenie Nr 33/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 04 2007 r
W sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie Maj-Pażdziernik 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 09:10:25.
Zarządzenie Nr 34/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 04 2007 r
W spprawie powołania Komisji Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 09:27:21.
Zarządzenie Nr 35/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 04 2007 r
W sprawie ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 09:29:28.
Zarządzenie Nr 36/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 27 04 2007 r
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora szkoły Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 10:03:35.
Zarządzenie Nr 37/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 04 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 10:28:11.
Zarządzenie Nr 38/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 04 2007 r
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 10:30:19.
Zarządzenie Nr 39/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 04 2007 r

W sprawie zmiany zarządzenia nr 151\2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 25.08.2006

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 12:18:03.
Zarządzenie Nr 40/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 04 2007 r
W sprawie powierzenia realizacji zadania likwidacji "dzikich wysypisk śmieci" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 12:22:17.
Zarządzenie Nr 41/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 04 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 13:16:49.
Zarządzenie Nr 42/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 05 2007 r
W sprawie niodpłatnego użyczania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Remiz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Świetlic na terenie gminy Kunów stanowiących własnośc komunalną na rzecz czynnych strażaków OSP z przeznaczeniem na przyjęcia okolicznościowe Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 13:58:26.
Zarządzenie Nr 43/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 05 2007 r

W sprawie ustalenia stawek czynszu za oddanie w najem bądz dzirżawę lokale w budynkach Remiz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlic na nieruchomościach komunalnych zabudowanych budynkami OSP na terenie gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-13 14:09:03.
Zarządzenie Nr 44/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 05 2007 r
W sprawie ustalenia miesięcznego czynszu za oddanie w dzierżawę środków trwałych o wartości 901 645 zł na które składa się budynek kotłowni gazowej o powierzchni zabudowy 68,27 z jej urządzeniami składowymi. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 07:56:39.
Zarządzenie Nr 45/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 05 2007 r
W sprawie nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku komunalnym zwanym budynkiem Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiku na Rzecz Stowarzyszenia "Zgoda" do celów statutowych  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 08:04:49 | Data modyfikacji: 2008-11-17 08:16:50.
Zarządzenie Nr 46/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 17 05 2007 r
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 08:18:29.
Zarządzenie Nr 47/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 17 05 2007 r
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską wymarznięcia jaka wystąpiła na przełomie kwietnia i maja 2007 na terenie gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 08:29:14.
Zarządzenie Nr 48/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 17 05 2007 r

W sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 08:33:09.
Zarządzenie Nr 49/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 05 2007 r
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 08:38:07.
Zarządzenie Nr 50/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 24 05 2007 r
W sprawie powołania Komisji do oszacowania strat z zakresu infrastruktury technicznej. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 08:42:35.
Zarządzenie Nr 51 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 24 05 2007 r
W sprawie powołania Komisji do oszacowania strat w gospodarstwach domowych i rolnych  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 08:46:35 | Data modyfikacji: 2008-11-17 09:14:52.
Zarządzenie Nr 52 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 24 05 2007 r

W sprawie podjecia działeń z zakresu likwidacji skutków powodzi na terenie gminy Kunów


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 09:17:07.
Zarządzenie Nr 53 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 09:33:36.
Zarządzenie Nr 54 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Janiku Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 09:45:31.
Zarządzenie Nr 55 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 10:02:33.
Zarządzenie Nr 56 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Wymysłowie.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 10:27:51 | Data modyfikacji: 2008-11-17 12:29:35.
Zarządzenie Nr 57 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej im. St. Staszica w Nietulisku Dużym Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-17 11:56:33.
Zarządzenie Nr 58 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 07:49:49.
Zarządzenie Nr 59 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 07:52:44.
Zarządzenie Nr 60 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 05 2007 r
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 07:56:38.
Zarządzenie Nr 61 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 05 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 07:59:16.
Zarządzenie Nr 62 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 05 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 08:57:51.
Zarządzenie Nr 63 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 06 2007 r

W sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 161/04 Burmistrza Miasta i Gminy  Kunów z dnia 11.10.2004r. w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:35:51.
Zarządzenie Nr 64 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 06 2007 r
W sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dwóch nieruchomości stanowiących  własność Gminy Kunów a przeznaczonych do sprzedaży Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:38:53.
Zarządzenie Nr 65/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 06 2007 r
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na  obszarze dotknietym klęską lokalnej powodzi jaka wystąpiła w dniu 23 maja 2007 roku na terenie gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:50:20.
Zarządzenie Nr 66/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 6 06 2007 r
W sprawie wyznaczenia składu komisji do protokolarnego przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanejnowno wybudowanym budynkiem zaplecza sportotwego wraz  z trybunami usytuowanego w Kunowie na rzecz LZKS Stal Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 11:03:35.
Zarządzenie Nr 67 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 11 06 2007 r
W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gmin"ie  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 11:26:42.
Zarządzenie Nr 68/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 06 2007 r
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta I Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 11:42:54.
Zarządzenie Nr 69 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 06 2007 r
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 08:04:05.
Zarządzenie Nr 70 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 06 2007 r
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 08:42:12.
Zarządzenie Nr 71 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 18 06 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 11:41:01.
Zarządzenie Nr 72 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 20 06 2007 r
W sprawie zarządzenia inwentaryzacji opału Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 11:52:45.
Zarządzenie Nr 73 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 21 06 2007 r
W sprawie zmany zarządzenia nr 151/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 25.08.2006r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 12:20:00.
Zarządzenie Nr 74 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 21 06 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 12:31:32.
Zarządzenie Nr 75 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Wymysłowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 12:33:41.
Zarządzenie Nr 76 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej im. St Staszica w Nietulisku Dużym. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 12:39:11.
Zarządzenie Nr 77/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 12:40:14.
Zarządzenie Nr 78 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Janiku Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 12:41:06.
Zarządzenie Nr 79 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 12:46:45.
Zarządzenie Nr 80/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-01 12:47:28.
Zarządzenie Nr 81/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 06 2007 r

W sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagrody finansowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 07:25:19 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:35:32.
Zarządzenie Nr 82/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 29 06 2007 r
Na podstawie art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 07:27:15.
Zarządzenie Nr 83/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 06 2007 r
W sprawie zmian w budżecie na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 07:30:48.
Zarządzenie Nr 84/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 07 2007 r
W sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dwóch nieruchomości położonych w Kunowie w celu dokonania ich zamiany Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 07:33:21.
Zarządzenie Nr 85/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 18 07 2007 r
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 07:35:49.
Zarządzenie Nr 86/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 07 2007 r
W sprawie akceptacji wyboru wykonawcy - rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Kunowie, przeznaczonych do zamiany.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 07:38:59.
Zarządzenie Nr 87/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 07 2007 r
W sprawie wprowadzenia wzoru "Umowy dot. uiszczenia kaucji na zabezpieczenie niezbędnych wydatków związanych z bezprzetargową sprzedażą udziału w nieruchomości komunalnej na rzecz współwłaściciela nieruchomości" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 07:43:35.
Zarządzenie Nr 88/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 07 2007 r
W sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 07:46:25.
Zarządzenie Nr 89/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 07 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 07:51:41.
Zarządzenie Nr 90 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 07 2007 r

W sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 07:56:04 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:42:55.
Zarządzenie Nr 91 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 08 2007 r
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 07:58:28.
Zarządzenie Nr 91a / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 07 2007 r
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:00:48.
Zarządzenie Nr 92 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 08 2007 r
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:03:14.
Zarządzenie Nr 93 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 08 2007 r
W sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonych w Dołach Biskupich i Kolonii Inwalidzkiej w celu dokonania ich zbycia Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:06:18.
Zarządzenie Nr 94/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007

W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 22 sierpnia 2007r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych w miejscowości ... gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:13:35 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:46:11.
Zarządzenie Nr 95/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007

W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 23 sierpnia 2007r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych w miejscowości ... gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:15:49 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:48:41.
Zarządzenie Nr 96/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007

W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 29 sierpnia 2007r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych w miejscowości ... gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:18:19 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:51:42.
Zarządzenie Nr 97/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007

W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 30 sierpnia 2007r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych w miejscowości ... gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:26:49 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:54:23.
Zarządzenie Nr 98/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007
W sprawie powierzenia realizacji zadania - remont lokalu mieszkalnego w Kunowie przy ul. Langiewicza 2/15 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:31:12.
Zarządzenie Nr 99/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007
W sprawie powierzenia realizacji zadania - wykonanie chodnika z kostki brukowej  - używanej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:34:49.
Zarządzenie Nr 100/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007
W sprawie powierzenia realizacji zadania - budowa odcinka kanalizacji w Kunowie, ul. Kaznodziejska  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:37:00.
Zarządzenie Nr 101/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 24 08 2007
W sprawie przekazania mienia i dokumentacji Szkoly Podstawowej w Wymysłowie  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:38:31.
Zarządzenie Nr 102/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 29 08 2007
W sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 566 o pow. 0.35 ha położonej w Janiku Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:43:20.
Zarządzenie Nr 103/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 29 08 2007
W sprawie akceptacji wyboru wykonawcy-rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania operatów szacunkowych obejmujących nieruchomości położone  w Koloni Inwalidzkiej działka 11 o pow. 1.18 ha oraz w Dołach Biskupich działka nr 49/1  o pow. 0.07ha. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:47:47.
Zarządzenie Nr 104/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 08 2007
W sprawie przekazania mienia i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:49:40.
Zarządzenie Nr 105/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 08 2007
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:50:58.
Zarządzenie Nr 106/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 6 09 2007
W sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych  zatrudnionych UMiG Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:55:41.
Zarządzenie Nr 107/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 09:04:15 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:57:15.
Zarządzenie Nr 108/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 09:07:49 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:59:48.
Zarządzenie Nr 109/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 09:11:45 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:02:09.
Zarządzenie Nr 110/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 09:29:29 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:04:49.
Zarządzenie Nr 111/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 09:31:30 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:06:20.
Zarządzenie Nr 112/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 09:37:58 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:09:24.
Zarządzenie Nr 113/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 09:38:53 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:10:35.
Zarządzenie Nr 114/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 09:51:43 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:13:59.
Zarządzenie Nr 115/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 09:52:40 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:16:10.
Zarządzenie Nr 116/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 10:13:41 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:18:51.
Zarządzenie Nr 117/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 10:47:58 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:21:23.
Zarządzenie Nr 118/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 11:21:16 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:24:17.
Zarządzenie Nr 119/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-02 11:22:26 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:26:22.
Zarządzenie Nr 120/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 13 09 2007
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 11:39:48.
Zarządzenie Nr 121/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 17 09 2007
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-02 11:54:37.
Zarządzenie Nr 122/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 17 09 2007
W sprawie powołania Komisji d.s weryfikacji kopert zawodowych znajdujących się w USC w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 12:14:16.
Zarządzenie Nr 123/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 09 2007
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 12:15:39.
Zarządzenie Nr 124/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 09 2007
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow:0.0844ha położonej w Nietulisku Dużym Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 12:21:25.
Zarządzenie Nr 125/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 27 09 2007
W sprawie powołania Komisji  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 12:22:53 | Data modyfikacji: 2008-12-03 12:43:42.
Zarządzenie Nr 126/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 10 2007
W sprawie odwołania i powołania członków obwodowych komisji wyborczych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 12:26:11.
Zarządzenie Nr 127/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 10 2007
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 12:57:39.
Zarządzenie Nr 128/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 10 2007
W sprawie  powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 13:03:12.
Zarządzenie Nr 129/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 9 10 2007
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 13:17:33.
Zarządzenie Nr 130/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 9 10 2007

W sprawie d/s weryfikacji zaświadczeń wydanych dla p. ...  w latach 2003-2006.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2008-12-03 13:20:23 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:29:13.
Zarządzenie Nr 131/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 18 10 2007
W sprawie ustanowienia dnia wolnego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 13:21:33.
Zarządzenie Nr 132/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 22 10 2007
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na podstawie art 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku  Prawo zamowień publicznych dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 Euro na dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie w sezonie grzewczym 07/08 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 13:33:59.
Zarządzenie Nr 133/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 22 10 2007
W sprawie powirzenia realizacji zadania - zagospodarowania terenu wokół budynku świetlicy w Koloni Inwalidzkiej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 13:40:02.
Zarządzenie Nr 134/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 22 10 2007
W  sprawie powierzenia realizacji zadania - malowanie pomieszczeń remizy OSP Bukowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 13:43:19.
Zarządzenie Nr 135/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 22 10 2007
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rudka i Janik Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 13:54:06.
Zarządzenie Nr 136/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 10 2007
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 13:57:02.
Zarządzenie Nr 137/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 10 2007
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 14:00:11.
Zarządzenie Nr 138/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 10 2007
W sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego warunki bez przetargowej sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 częsci własności nieruchomości  rolnej oznaczonejnr działki 11 o pow: 1.18 ha majacej założoną księgę wieczystą KI10/00045894/0 prowadzoną przez Sąd rejonowy Wydział Ksiąg wieczystych w Ostrowcu Św. położonej w Kolonii Inwalidzkiej gm. Kunów na rzecz współwłaściciela nieruchomości Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 14:06:05.
Zarządzenie Nr 139/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 10 2007
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko w Referacie Finansowym (Wymiar Podatków i Opłat) Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 14:10:04.
Zarządzenie Nr 140/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 11 2007
W sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 14:13:33.
Zarządzenie Nr 141/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 11 2007
W sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 142/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 14:17:52 | Data modyfikacji: 2008-12-03 14:19:13.
Zarządzenie Nr 142/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 11 2007
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zaświadczeń wydawanych przez pracowników Referatu Finansowego - wymiar podatku i opłat. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 14:27:57.
Zarządzenie Nr 143/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 11 2007
W sprawie powołania składu komisji do protokólarnego  przyjęcia lokalu użytkowego położonego w Kolonii Piaski w budynku świetlicy Gminy Kunów wynajmowanego przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Kunowie pod działalność handlową sklep spożywczo-przemysłowy. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 14:32:02.
Zarządzenie Nr 144/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 2007
W sprawie zlecenia realizacji zadania ZGKM w Kunowie polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2007/2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 14:35:21.
Zarządzenie Nr 145/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 2007
W sprawie powierzenia realizacji zadania - przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej  do ul.Szkolnej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-03 14:40:48.
Zarządzenie nr 146/07 Burmistrza Miasta i gminy w
kunowie z dnia 26 11 2007r
W sprawie powirzenia realizacji zadania - adaptacja i przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osób poszkodowanych wskutek klęsk żywiołowych (świetlica Kolonia  Inwalidzka) Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 07:54:54.
Zarządzenie nr 147/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 07r.
W sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 08:02:06.
Zarządzenie nr 148/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 07r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 08:07:27.
Zarządzenie nr 149/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 07r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 08:15:35.
Zarządzenie nr 150/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 07r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 08:29:37.
Zarządzenie nr 151/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 11 07r.
W sprawie zmianw budżecie gminy na rok2007 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 08:41:40.
Zarządzenie nr 152/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 3 12 07r.
W sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe oddane w najem, położone w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie, Gimnazjum w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 08:49:36.
Zarządzenie nr 153/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 12 07r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 18.12.2007 rozprawy administracyjnej mającej na celu ustalenie odszkodowania , za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 08:56:22.
Zarządzenie nr 154/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 14 12 07r.
W sprawie ustalenia warunków oddania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 343/3 o pow 0.0298 położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI 10/00033885/7 oraz ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 09:15:59.
Zarządzenie nr 155/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 14 12 07r.
W sprawie zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-09 07:21:22.
Zarządzenie nr 156/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 18 12 07r.
W sprawie w celu przeprowadzenia procedury naboru na obsługę Punktu Konsultacyjnego Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-09 07:30:03.
Zarządzenie nr 157/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 12 07r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie opinii geodezyjnej w podmiocie pochodzenia nieruchomości do regulacji ich stanu prawnego. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-09 07:34:58.
Zarządzenie nr 158/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 12 07r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok2007 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-09 07:39:57.
Zarządzenie nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 12 07r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-09 07:41:44.
Zarządzenie nr 160/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 12 07r.
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-09 08:02:28.
Zarządzenie nr 161/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 12 07r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-09 08:04:07.
Zarządzenie nr 162/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 12 07r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-09 08:05:21.
Zarządzenie nr 164/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 12 07r.
W sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury -Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-12-09 08:07:45.

Zobacz:
 2002 r. .  2003 r. .  2004 r. .  2005 r. .  2006 r. .  2007 r. .  2008 r. .  2009 r. .  2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r.  . 
Data wprowadzenia: 2008-12-09 08:07:45
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl