bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Uchwały Rady strona główna 
Uchwała Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2008r.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:04:32 | Data modyfikacji: 2008-09-22 12:42:27.
Uchwała Nr XXIII\118\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2008 rok.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:07:03 | Data modyfikacji: 2008-09-22 12:44:05.
Uchwała Nr XXIII\119\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni specjalistycznych wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.   Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:10:46 | Data modyfikacji: 2008-09-22 12:44:14.
Uchwała Nr XXIII\120\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2008 rok.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:13:02 | Data modyfikacji: 2008-09-22 12:44:25.
Uchwała Nr XXIII\121\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej , Spraw Obywatelskich , Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciw Pożarowej Rady Miejskiej na 2008 rok.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:17:30 | Data modyfikacji: 2008-09-22 12:44:37.
Uchwała Nr XXIII\122\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2008 r.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:22:56 | Data modyfikacji: 2008-09-22 12:44:46.
Uchwała Nr XXIII\123\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie przyjęcia planu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2008 rok.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:27:46 | Data modyfikacji: 2008-09-22 12:44:55.
Uchwała Nr XXIII\124\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie: przyjęcia  planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2008 rok.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:31:16 | Data modyfikacji: 2008-09-22 12:45:02.
Uchwała Nr XXIII\125\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:37:18 | Data modyfikacji: 2008-09-22 12:45:08.
Uchwała Nr XXIII\126\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:39:26.
Uchwała Nr XXIII\127\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 201/2 o pow: 0.24 ha mającej założoną księgę wieczystą KI10/00051005/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świetokrzyskim, położonejw Miłkowskiej Karczmie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:53:03.
Uchwała Nr XXIV\128\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 12:58:12.
Uchwała Nr XXIV\129\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.
W sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 13:06:02.
Uchwała Nr XXIV\130\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.
W sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 13:25:40.
Uchwała Nr XXIV\131\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.

W sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 13:31:27.
Uchwała Nr XXIV\132\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.
w spprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wyngrodzenia za inkaso. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 13:42:44.
Uchwała Nr XXIV\133\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.
W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej oznaczonej nr działek 229/2 o pow.0.19ha, nr 369/1 o pow. 0.44 ha, nr 398 o pow. 0.34 ha położonych w miejscowości Nietulisko Duże oraz numerami 190/2 o pow. 0.1262ha , nr 401/5 o pow. 0.11 ha położonych w miejscowości Doły Biskupie gmina Kunów od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy w zakresie budowy i utrzymania publicznych urządzeń służących do przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-22 13:52:05.
Uchwała Nr XXV\134\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 03 2008r.
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania na lata 2008-2009 w Gminie Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 10:34:10.
Uchwała Nr XXIV\135\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 03 2008r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 10:38:39.
Uchwała Nr XXV\136\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 03 2008r.
W sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Kunów w zakresie organizowania , realizacji i dofinansowania sanitacji gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 10:42:51.
Uchwała Nr XXV\137\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 03 2008r.
W sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 10:47:58.
Uchwała Nr XXVI/138/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 04 08r.
W spawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/118/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia  25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2008 rok. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 11:00:52.
Uchwała Nr XXVI/139/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 04 08r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 11:10:52.
Uchwała Nr XXVI/140/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 04 08r.

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kunów do Stowarzyszenia-Lokalna Działania "Krzemienny Krąg"

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 11:16:05.
Uchwała Nr XXVI/141/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 05 08r.

W spawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/118/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia  25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2008 rok.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 11:18:21.
Uchwała Nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 05 08r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX\202\04 z dnia 24 września 2004 roku w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju Kunowa na lata 2004-2013"

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 11:23:31.
Uchwała Nr XXVI/143/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 05 08r.

W sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/8/06 Rady Miejskiej W Kunowie z dnia 8 12 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta i gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 11:32:54.
Uchwała Nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 05 08r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 11:43:53.
Uchwała Nr XXVIII/145/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości komunalnych dla świadczenia usług medycznych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITAMED s.c.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 11:52:21.
Uchwała Nr XXVIII/146/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie zbycia środka trwałego o nazwie Gimbus L09OM Nr Rej. TOS C269

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 11:59:09.
Uchwała Nr XXVIII/147/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 12:10:00.
Uchwała Nr XXVIII/148/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów  niezabudowanych działek nr ewid 182 o pow. 700m2  nr ewid. 187/3 o pow. 43 m 2  oraz nr ewid. 187/5 o pow 49 m2 / łączna powierzchnia 792 m2 , położonych w miejscowości Rudka gmina Kunów , przewidzianych do zajęcia pod drogę gminno-dojazdową.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 12:27:11.
Uchwała Nr XXVIII/149/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 12:34:14.
Uchwała Nr XXVIII/150/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 12:38:59.
Uchwała Nr XXVIII/151/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 12:43:29.
Uchwała Nr XXIX/152 /08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24 07 2008r.

W sprawie zaliczenia odcinka drogi Stara Rudka do kategorii dróg na terenie Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 12:51:27.
Uchwała Nr XXIX/153 /08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24 07 2008r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 12:59:01.
Uchwała Nr XXX/154/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 08 2008r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 13:04:31.
Uchwała Nr XXX/155/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 08 2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2003 r. Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Kunowie  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 13:07:05 | Data modyfikacji: 2008-09-23 13:16:08.
Uchwała Nr XXX/156/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 08 2008r.

W sprawie zasad i trybu przyznawania w Gminie Kunów sportowcom nagród sportowych i wyróżnień

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-09-23 13:14:41.
Uchwała nr XXXIV / 170 /2008 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 28 listopada 2008 r.
W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-01-05 12:01:50.
Uchwała nr XXXIV / 171 /2008 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 28 listopada 2008 r.
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-01-05 12:04:36.
Uchwała nr XXXIV / 172 /2008 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 28 listopada 2008 r.
W sprawie okreslenia wysokiści podatku od środków transportowych Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-01-05 12:05:42.
Uchwała nr XXXIV / 173 /2008 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 28 listopada 2008 r.
W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-01-05 12:23:07.
Uchwała Nr XXIII\174\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 listopada 2008
W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-01-05 12:24:26 | Data modyfikacji: 2009-04-20 13:28:00.
Uchwała Nr XXXI\157\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 WRZEŚNIA 2008
W sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-20 13:35:51.
Uchwała Nr XXXI/158/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 Września 2008
W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/118/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2008 rok. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-20 13:43:49.
Uchwała Nr XXXI/159/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 Września 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-20 13:46:42.
Uchwała Nr XXXI/160/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 Września 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-20 13:51:14.
Uchwała Nr XXXI/161/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 Września 2008
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizacje zadania "wykup nieruchomości pod rozbudowę ulic Langiewicza Fabryczna, Kolejowa w Kunowie, w ciągu drogi powiatowej nr 0657T Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Św" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-20 13:55:23.
Uchwała Nr XXXI/162/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 Września 2008
W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-20 13:59:17.
Uchwała Nr XXXI/163/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXI/162/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.09.2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-20 14:11:25.
Uchwała Nr XXXI/164/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/140/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kunów do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-20 14:16:17.
Uchwała Nr XXXI/165/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Nietulisku Małym gmina Kunów oznaczonej numerem 404 o powierzchni 0.07 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00052600/5 z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-20 14:45:24 | Data modyfikacji: 2009-04-20 14:52:24.
Uchwała Nr XXXI/166/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 120/1 o powierzchni 115m2, położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-20 14:49:25.
Uchwała Nr XXXI/167/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 07:35:44.
Uchwała Nr XXXI/168/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania " Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Boksycka na odcinku długości 220 mb" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 07:44:30.
Uchwała Nr XXXI/169/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 20 Listopada 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 07:52:25.
Uchwała Nr XXXI/175/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 07:55:16.
Uchwała Nr XXXI/176/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 07:56:35.
Uchwała Nr XXXIV/177/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 07:58:21.
Uchwała Nr XXXIV/178/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie upoważnienia MGOPS w Kunowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 08:00:12 | Data modyfikacji: 2009-04-21 08:01:24.
Uchwała Nr XXXIV/179/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/197/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2004 r, w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 08:04:44.
Uchwała Nr XXXIV/180/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 08:25:25.
Uchwała Nr XXXIV/181/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/168/2008 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Boksycka na odcinku długości 220 mb" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 08:30:57 | Data modyfikacji: 2009-04-21 08:31:31.
`Uchwała
W sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Kunowa Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 08:34:20 | Data modyfikacji: 2009-04-21 08:54:47.
Uchwała Nr XXXV/183/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 08:36:08.
Uchwała Nr XXXV/184/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 08:39:28.
Uchwała Nr XXXV/185/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 08:41:37.
Uchwała Nr XXXV/186/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 08:42:50.
Uchwała Nr XXXV/187/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 08:44:35.
Uchwała Nr XXXV/188/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 08:47:38.
Uchwała Nr XXXV/189/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2009  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 09:03:33.
Uchwała Nr XXXV/190/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 09:05:14.
Uchwała Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 09:06:18.

Zobacz:
 2002r. .  2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012r. .  2013r. .  2014r . .  2014 r. - Kadencja 2014-2018 .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2018 r. - Kadencja 2018 - 2023 . 
Data wprowadzenia: 2009-04-21 09:06:18
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl