bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 
Zarządzenie Nr 1/2011
W celu przeprowadzenie procedury naboru na obsługę Punktu Konsultacyjnego. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-13 13:44:21.
Zarządzenie Nr 2/2011
W sprawie zwołania zebrań wiejskich i osiedlowych na terenie miasta i gminy
Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:29:32.
Zarządzenie Nr 4/2011
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:32:41.
Zarządzenie Nr 5/2011

Powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego lokalu użytkowego ... pomiędzy P.... a Gminą Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:38:28 | Data modyfikacji: 2020-11-25 11:46:41.
Zarządzenie Nr 6/2011
w sprawie: zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:45:51.
Zarządzenie Nr 7/2011
w sprawie ustalenia i przyznania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w
Miłkowskiej Karczmie prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykała. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:54:55.
Zarządzenie Nr 8/2011
w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznego Punktu Przedszkolnego w
Miłkowskiej Karczmie prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykała Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-15 09:59:31.
Zarządzenie Nr 9/2011
W sprawie zlecenie realizacji zadania o nazwie: Utrzymanie czystości na terenie
Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-15 10:17:42.
Zarządzenie Nr 10/2011
w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych
i gimnazjum na terenie Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-15 10:27:47.
Zarządzenie Nr 11/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-15 10:31:49.
Zarządzenie Nr 12/2011
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej
nr 8 o pow: 0.06 ha położonej w Miłkowskiej Karczmie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-19 13:12:03.
Zarządzenie Nr 13/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-19 13:15:21.
Zarządzenie Nr 16/2011
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-19 13:53:05.
Zarządzenie Nr 17/2011
W sprawie: Powołania komisji do odbioru zadania pn: "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów". Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-21 07:31:06.
Zarządzenie Nr 18/2011
w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-21 08:19:09.
Zarządzenie Nr 19/2011

w  sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-21 08:22:24.
Zarządzenie Nr 20/2011

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-21 08:31:16.
Zarządzenie Nr 21/2011

w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-21 08:47:47.
Zarządzenie Nr 22/2011

w sprawie: ustalenia stawki za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych oddanych w najem, położonych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-09-21 08:52:44.
Zarządzenie Nr 23/2011

w sprawie: zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno- Mieszkaniowej w Kunowie w 2011roku.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 09:45:34 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:27:20.
Zarządzenie Nr 24/2011

W sprawie: zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie na rok 2O11.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 09:57:39 | Data modyfikacji: 2012-03-21 08:38:39.
Zarządzenie Nr 25/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 09:58:38 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:29:47.
Zarządzenie Nr 26/2011

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2O11 r. zadań publicznych Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 09:59:15 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:31:07.
Zarządzenie Nr 27/2011

w sprawie wprowadzenia: ,,Regulaminu udzielenia i realizacji zamówień w ramach projektu: uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski etap ll''

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:19:29 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:32:15.
Zarządzenie Nr 28/2011

w sprawie : ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierzawę gruntu komunalnego na terenie miasta i gminy Kunów z przeznaczeniem pod usytuowanie urządzeń reklamowo/ informacyjnych (tablic) .

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:20:45 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:33:29.
Zarządzenie Nr 29/2011

w sprawie : zmiany w zarządzeniu nr 151/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowię z dnia 25.08.2006r  oraz nr 39/2007 z dnia3 0.04.2007r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:22:10 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:35:02.
Zarządzenie Nr 30/2011

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie wznowieniem znaków granicznych usytuowania nieruchomości gruntowej połozonej w miejscowości Nietulisko Duże gm.Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 639 o pow.0.0844ha wraz z utrwaleniem na gruncie punktów granicznych znakami granicznymi, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą KI1O/00049657/5.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:23:22 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:37:06.
Zarządzenie Nr 31/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:24:55 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:38:18.
Zarządzenie Nr 32/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:27:00 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:39:41.
Zarządzenie Nr 33/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:28:37 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:40:52.
Zarządzenie Nr 34/2011

w sprawic:akceptacji wyboru oferly na wykoname wznowienia znakow granicznych usytuowania nieruchomości gruntowej połozonej w miejscowości Nietulisko Duze oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 639 o pow: 0.0844ha wraz z utrwaleniem na gruncie punktów granicznych znakami granicznymi.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:30:02 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:44:25.
Zarządzenie Nr 35/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 zarz35_11.pdf

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:30:55 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:48:09.
Zarządzenie Nr 36/2011

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:32:07 | Data modyfikacji: 2011-11-28 12:56:15.
Zarządzenie Nr 37/2011

w sprawie: Powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. " Zaprojektowanie, wykonanie modernizacji i rozbudowy oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:32:39 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:04:53.
Zarządzenie Nr 38/2011

w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowej położonej ... stanowiącej własność P...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:33:49 | Data modyfikacji: 2020-11-25 11:55:40.
Zarządzenie Nr 39/2011

W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na adaptacji pomieszczeństołówki Gimnazjum w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:34:33 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:09:38.
Zarządzenie Nr 40/2011

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:35:38 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:11:09.
Zarządzenie Nr 41/2011

w sprawie Powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo -odbiorczego lokalu użytkowego W budynku Stołówki przy Gimnazjum W Kunowie ul.Fabryczna1, pomiędzy Gminą Kunow a P. Magdaleną Piłat.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:36:17 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:13:00.
Zarządzenie Nr 42/2011

w sprawie : ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:37:22 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:19:39.
Zarządzenie Nr 43/2011

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Nietulisku Dużym Z przeznaczeniem na uprawę warzyw, uprawy rolne lub inne wskazane przez oferentów oraz na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku świetlicy w miejscowości Kolonia Piaski na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele usługowo- handlowe

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:38:33 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:22:09.
Zarządzenie Nr 44/2011

w sprawie powołania Komisji ds. Nagród

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:39:48 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:25:12.
Zarządzenie Nr 45/2011

W sprawie: zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budzetowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:42:19 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:28:40.
Zarządzenie Nr 46/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:43:47 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:29:43.
Zarządzenie Nr 47/2011

w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia W dniu 3 marca 2011r rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, połozone W msc. Janik, Wymysłow, Miłkowska Karczma, Kolonia lnwalidzka , gmina Kunow

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:46:42 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:34:07.
Zarządzenie Nr 48/2011

w sprawie przyznania wyróżnienia dla szczególnie uzdolnionego sportowca

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:49:04 | Data modyfikacji: 2020-11-25 11:59:51.
Zarządzenie Nr 49/2011

w sprawie: Powołania Komisji Pzetargowej Działając  na podstawie  § 3 ust.  3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej ,,zarządzeniem''

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:49:58 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:36:31.
Zarządzenie Nr 50/2011

w sprawie: realizacji Uchwały Nr v/17/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2010 . w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2015.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:54:13 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:43:06.
Zarządzenie Nr 51/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:58:12 | Data modyfikacji: 2011-11-29 08:19:34.
Zarządzenie Nr 52/2011
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w dniu 10.03.2011 mającej na celu  wybó rzeczoznawcy majątkowego do określenia wartości rynkowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji nr 274/4 o pow. 0.0342 ha położonej w Nietulisku Dużym. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 12:03:22 | Data modyfikacji: 2011-11-29 08:27:25.
Zarządzenie Nr 53/2011
W sprawie ustalenia stawki czynsu za oddanie w dzierżawę grunty komunalne - zabudowane na terenie Miasta i Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 12:13:25 | Data modyfikacji: 2011-11-29 09:30:26.
Zarządzenie Nr 54/2011
W sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Gminy Kunów oraz określenia prac tej komisji Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 12:18:17 | Data modyfikacji: 2011-11-29 09:32:46.
Zarządzenie Nr 55/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na 2011r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 12:21:00 | Data modyfikacji: 2011-11-29 10:16:15.
Zarządzenie Nr 56/2011
W sprawie akceptacji wzboru wzkonawcy, rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatu szacunkowego obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji nr 247/4o pow. 0.0342ha położoną w Nietulisku Dużym Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-28 12:21:56 | Data modyfikacji: 2011-11-29 10:47:50.
Zarządzenie Nr 57/2011

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 10:55:34.
Zarządzenie Nr 58/2011
W sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Wspólnoty Gruntowej miasta Kunowa Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 10:58:11.
Zarządzenie Nr 59/2011
W sprawie zlecenia kontroli w zakresie udzielonej dotacji  z budżetu Gminy Kunów dla Ludowego Klubu Sportowego "Stal" w  Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:01:23.
Zarządzenie Nr 60/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : " Transport i niwelacja kruszywem i szlaką wraz z naprawą na drogach gminnych Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:04:02.
Zarządzenie Nr 61/2011
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na 2011 r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:07:28.
Zarządzenie Nr 62/2011

w sprawie wprowadzenia: zasad dokonywania na rzecz Gminy Kunów zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane W sprawach zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych wartość 14.000 euro

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:10:16.
Zarządzenie Nr 63/2011

W sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 31 marca 2011 r. w zakresie wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 686/2 o pow. 5,55 ha położonej w ... z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz P... zam. ...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:26:18 | Data modyfikacji: 2020-11-26 10:38:32.
Zarządzenie Nr 64/2011

W sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 31 marca 2011 r. w zakresie wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1179/2 o pow. 0,53 ha położonej w ... z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz P.... zam. ...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:28:52 | Data modyfikacji: 2020-11-26 11:50:25.
Zarządzenie Nr 65/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn." Hałasnasz wróg" na szczeblu gminnym Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:31:03.
Zarządzenie Nr 66/2011
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na 2011r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:33:30.
Zarządzenie Nr 67/2011

W sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 07.04.2011 r. dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego o pow. 35,01 m2 położonego w miejscowości ... gm.Kunów znajdującego się w ... z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy na rzecz P. ... zam....

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:40:16 | Data modyfikacji: 2020-11-26 12:01:39.
Zarządzenie Nr 68/2011
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia  w dniu 14 kwietnia 2011r. negocacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boksycka  gmina Kunów, zajętych wybudowana drogą gminną Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:58:46.
Zarządzenie Nr 69/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nietulisku Małym" - wycinka drzew pod kanalizacje.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 12:04:08.
Zarządzenie Nr 72/2011
W sprawie utworzenia funduszu nagród na 2011 r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 12:53:20.
Zarządzenie Nr 73/2011

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc.   gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-29 13:03:24 | Data modyfikacji: 2020-11-26 12:07:32.
Zarządzenie Nr 74/2011

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc.   gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-29 13:06:09 | Data modyfikacji: 2020-11-26 12:32:01.
Zarządzenie Nr 75/2011

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc. ...  gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-29 13:11:56 | Data modyfikacji: 2020-11-26 13:11:21.
Zarządzenie Nr 76/2011

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc. gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-29 13:14:53 | Data modyfikacji: 2020-11-26 13:15:34.
Zarządzenie Nr 77/2011

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc....  gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-29 13:44:38 | Data modyfikacji: 2020-11-26 13:22:25.
Zarządzenie Nr 78/2011

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc. ...  gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-29 13:45:24 | Data modyfikacji: 2020-11-26 13:25:20.
Zarządzenie Nr 79/2011
W sprawie przeprowadzenia manewrów gotowości i sprawności bojowej członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  z terenu Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 13:48:30.
Zarządzenie Nr 80/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-29 13:49:34.
Zarządzenie Nr 70/2011
W sprawie prowadzenia wyodrębionej ewidencji księgowej projektu  pn. "Budowa drogi gminnej w msc. Rudka na długości 920mb".  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 10:08:28.
Zarządzenie Nr 71/2011

w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe-Nietulisko Duże w gminie Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 10:09:48.
Zarządzenie Nr 81/2011
W sprawie otwartego  konkursu ofert  na realizacje  w 2011 r.  zadań publicznych Gminy Kunów   Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 10:25:06.
Zarządzenie Nr 82/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowej położonej w ... stanowiącej własność BPR Sp z o.o. reprezentowanaj przez ...  z siedzibą : 02-859 Warszawa, ul. Głuszca 4.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-30 10:46:23 | Data modyfikacji: 2020-11-27 08:41:50.
Zarządzenie Nr 83/2011
W sprawie przekazania na rzecz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie pozostałych środków trwałych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 11:21:11.
Zarządzenie Nr 84/2011
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 11:30:34.
Zarządzenie Nr 85/2011
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr. 8 o pow.: 0.06 ha położonej w Miłkowskiej Karczmie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 11:51:23.
Zarządzenie Nr 86/2011
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 11:56:48.
Zarządzenie Nr 87/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania utzrymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2011r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:11:02.
Zarządzenie Nr 89/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:29:51.
Zarządzenie Nr 90/2011
W sprawie przekazania na rzecz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie pozostałych środków trwałych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:35:25.
Zarządzenie Nr 91/2011
Ws prawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego wyposażenia w Urzędzie Miasta  i Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:43:15.
Zarządzenie Nr 92/2011
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : Renowacja rowu w ul. Strumyk związanego z realizacją" Odtworzenia starego ukladu urbanistycznego w zagospodarowaniu zieleńca rynkowego Plac Wolności - podgórze w Kunowie"  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:52:44.
Zarządzenie Nr 93/2011
w sprawie przeprowadzenia inwenataryzacji  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 13:30:05.
Zarządzenie Nr 94/2011
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2011.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 13:40:00.
Zarządzenie Nr 95/2011

W sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-11-30 13:45:22 | Data modyfikacji: 2020-11-26 13:32:47.
Zarządzenie Nr 96/2011
W sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2011 roku.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:00:02.
Zarządzenie Nr 97/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn " Remont drogi dojazdowej wewnętrznej na działkach nr 30895,308/83, 308/55 w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:02:56.
Zarządzenie Nr 98/2011
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:19:02.
Zarządzenie Nr 99/2011
W sprawie zmian budżetu Gminy Kunów na 2011 rok. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:20:16.
Zarządzenie Nr 100/2011
W sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 4/07 Burmistrza  Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminia Kunów.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:28:29.
Zarządzenie Nr 101/2011

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej położonej w ... stanowiącej własność .....

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-12-01 08:29:56 | Data modyfikacji: 2020-11-26 13:38:23.
Zarządzenie Nr 102/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 08:33:00.
Zarządzenie Nr 103/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " wykonanie przekładki sieci wodociągowej PCV 160 w ul. Langiewicza w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 08:37:32.
Zarządzenie Nr 104/2011
W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 08:48:26.
Zarządzenie Nr 105/2011
W sprawie powołania komisji do określenia powierzchni użytkowej pomieszczeń w budynku szkolnym w Dołach Biskupich przeznaczonych do użyczenia na rzecz Pani Ewy Piętowskiej, przejmującej prowadzenie szkoły od dnia 01 września 2011 roku. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 08:54:14.
Zarządzenie Nr 106/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 08:59:30.
Zarządzenie Nr 107/2011
W sprawie zmian w budżecie giny Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 09:01:52.
Zarządzenie Nr 108/2011
W sprawie powołania koisji do odbioru zadania pn: "Dostawa i montaż cyfrowej centrali telefonicznej firmy PLATAN typu Optima opcja 40 linii wewnętrznych z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem stanowiącym jej wyposażenie, dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie". Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 09:08:53.
Zarządzenie Nr 109/2011
 W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 09:11:05.
Zarządzenie Nr 110/2011
W sprawie zlecenia dokonania  kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie w zkresie prawidłowości i terminowości pobierania, rozliczania i odprowaenia opłat za świadczone usługi opiekuńcze w latach 2009-2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 09:17:50.
Zarządzenie Nr 111/2011
W sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznego Przedszkola w Miłkowskiej Karczmie, prowadzonego przez osobę publiczną Panią Iwonę Pomykała. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 09:24:33.
Zarządzenie Nr 113/2011
W sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 110/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 20.06.2011r. W sprawie zlecenia dokonania  kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie w zkresie prawidłowości i terminowości pobierania, rozliczania i odprowaenia opłat za świadczone usługi opiekuńcze w latach 2009-2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 09:29:59.
Zarządzenie Nr 114/2011
W sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bukowie i Okolic Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 09:32:54.
Zarządzenie Nr 116/2011
W sprawie powołąnia komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości rolnej  położonej w Udzicowie należącej do Pani Jadwigi Mikos Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 09:48:37.
Zarządzenie Nr 118/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 09:50:13.
Zarządzenie Nr 119/2011

W sprawie zwołania zebrania wiejskiego wsi Boksycka w celu wyboru sołtysa

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:23:50.
Zarządzenie Nr 120/2011
W sprawie powołania zespołu do opracowania dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Kunów regularną komunikacją zbiorową autobusami Przewoźnika na określonych trasach i w określonych godzinach. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:41:13.
Zarządzenie Nr 122/2011

W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie gminy Kunów".

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:14:53.
Zarządzenie Nr 123/2011
W sprawie powołąnia komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:39:15.
Zarządzenie Nr 124/2011
W sprawi powoania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Rudka" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 12:33:24.
Zarządzenie Nr 125/2011
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 14 lipca  2011r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania narzecz byłych włąścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, Miłkowska Karczma, Rudkla Gmina Kunów.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 12:46:05.
Zarządzenie Nr 126/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na 2011 rok Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 13:00:00.
Zarządzenie Nr 127/2011
W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-01 14:21:19.
Zarządzenie Nr 129/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-02 09:03:48.
Zarządzenie Nr 130/2011

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2015

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-02 09:18:05.
Zarządzenie Nr 131/2011
W sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-02 09:47:38.
Zarządzenie Nr 132/2011
W sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymbudynkiem szkolnym oznaczonej nr. działki 369/1 o pow: 2,3231 ha, położonej w Chocimowie gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:15:43.
Zarządzenie Nr 134/2011

w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-02 12:08:15.
Zarządzenie Nr 135/2011
W sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych i pism Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-02 12:49:25.
Zarządzenie Nr 136/2011
W sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr15/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011 roku w sprawie : zasad przekazania i rozliczenia dotacji celowej na inwestycje z Budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie w 2011 roku. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:32:02.
Zarządzenie Nr 137/2011

w sprawie: planu finansorvego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 09:37:15.
Zarządzenie Nr 138/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: " Remont drogi gminnej wraz z przebudową wodociągu na ul. Szkolnej w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 09:47:27.
Zarządzenie Nr 139/2011
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 09:53:44.
Zarządzenie Nr 140/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 09:56:30.
Zarządzenie Nr 141/2011
W sprawie zmian w palnie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:12:12.
Zarządzenie Nr 142/2011
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską deszczu nawalnego w dniach 28-31 lipca 2011 roku. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:15:04.
Zarządzenie Nr 143/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:16:38.
Zarządzenie Nr 144/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:17:37.
Zarządzenie Nr 145/2011
W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:31:33.
Zarządzenie Nr 146/2011

W sprawie powołania konisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej nieruchomości budynkowej położonej w miejscowości ... stanowiącej własność  ...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:45:07 | Data modyfikacji: 2020-11-26 13:46:04.
Zarządzenie Nr 147/2011
W sprawie powołania kimisji do odbioru zadania pn: Ułożenie kostki na chodniku, wjeździe oraz schodach do budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie". Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:11:40.
Zarządzenie Nr 148/2011
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:18:03.
Zarządzenie Nr 148/2011

W sprawie zmian w budżecie gminy Kunó na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:20:34.
Zarządzenie Nr 149/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:22:22.
Zarządzenie Nr 150/2011

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 08:34:16.
Zarządzenie Nr 151/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 08:38:04.
Zarządzenie Nr 152/2011
W spraiwe powołania komisji przetargowej  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 09:03:16.
Zarządzenie Nr 153/2011
W sprawie zmian w budżecie giny na rok 2011  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 09:04:32.
Zarządzenie Nr 154/2011
W sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 09:27:05.
Zarządzenie Nr 155/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 09:46:57.
Zarządzenie Nr 157/2011
W sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 09:51:17.
Zarządzenie Nr 158/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 09:52:51.
Zarządzenie Nr 159/2011
W sprawie zian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 09:56:36.
Zarządzenie Nr 160/2011

W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Kunów na rok 2011.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 10:42:33.
Zarządzenie Nr 161/2011
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Remont budynku miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie "  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 10:44:36.
Zarządzenie Nr 162/2011

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: 1. "Naprawa odwodnienia na drodze gminnej Bukowie - Kozianka w gm. Kunów",  2.  " Remont drogi gminnej nr 001370T Prawęcin Dolny do drogi Kunów Chocimów o dł: 0,320 mb" 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:00:17.
Zarządzenie Nr 163/2011
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 8 o pow: 0.06 ha położonej w Miłkowskiej Karczmie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:34:17.
Zarządzenie Nr 164/2011
W sprawie przeprowadzenia manewrów gotowości i sprawności bojowej członków  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:41:17.
Zarządzenie Nr 165/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:44:05.
Zarządzenie Nr 166/2011

W sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 12:23:06.
Zarządzenie Nr 167/2011
W sprawie wyznaczenia osób do składów obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy w Kunowie w wyborach do Sejmu RP i Senatu  RP  wyznaczonych na dzień 9 października 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 12:25:51.
Zarządzenie Nr 168/2011
W sprawie przekazania i rozliczenia dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Kunów - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2011r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 12:48:31.
Zarządzenie Nr 169/2011
W sprawie  wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 07.05.2010 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 13:28:31 | Data modyfikacji: 2011-12-06 14:52:43.
Zarządzenie Nr 170/2011
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych oraz koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 15:02:26.
Zarządzenie Nr 171/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 08:54:52.
Zarządzenie Nr 173/2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 08:56:54.
Zarządzenie Nr 174/2011
w sprawie : powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 09:03:30.
Zarządzenie Nr 175/2011

W sprawle: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 09:39:16.
Zarządzenie Nr 176/2011

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzęclu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 09:42:23.
Zarządzenie Nr 177/2011
W sprawie wyznaczenia biegłego do prac w komisji przetargowej w ramach projektu " e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 09:45:46.
Zarządzenie Nr 178/2011
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 09:52:56.
Zarządzenie Nr 179/2011

W sprawie: instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 10:18:01.
Zarządzenie Nr 180/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 10:18:59.
Zarządzenie Nr 181/2011
W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 10:34:49 | Data modyfikacji: 2011-12-07 11:33:09.
Zarządzenie Nr 182/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:35:12.
Zarządzenie Nr 183/2011
W sprawie powołania komisji  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:36:22 | Data modyfikacji: 2011-12-07 11:37:30.
Zarządzenie Nr 184/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:38:40.
Zarządzenie Nr 185/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:40:17.
Zarządzenie Nr 186/2011
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 12:00:50.
Zarządzenie Nr 187/2011

W sprawie powołania komisji do spodządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu użytkowego o pow: 137,3 m2 położonego w ...  pomiędzy ... a Gminą Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-12-07 12:13:57 | Data modyfikacji: 2020-11-26 14:18:04.
Zarządzenie Nr 188/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 12:21:35.
Zarządzenie Nr 189/2011
W sprawie zmian w palnie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:12:44.
Zarządzenie Nr 190/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : "Budowa obiektów sportowych - Moje Boisko ORLIK 2012 - Zagospodarowanie terenu przyległego"   Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:59:06.
Zarządzenie Nr 191/2011
W sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 247/4 o pow: 0,0342 ha położonej w Nietulisku Dużm gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-07 14:02:33.
Zarządzenie Nr 192/2011

Ws prawie powołania komisji do przeprowadzenia  przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położnonych w miejscowościach:


- Biechów - działki nr 17/2 o pow. 1.2272 ha i nr 20/3 o pow. 1.7208


- Kolonia Piaski - działka nr 176 o pow. 1.31 ha

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 08:50:59.
Zarządzenie Nr 193/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 08:54:08.
Zarządzenie Nr 194/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Dowóz kruszywa drogowego na drogi gminne na terenie Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 09:28:08.
Zarządzenie Nr 195/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 09:46:18.
Zarządzenie Nr 196/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 10:01:14.
Zarządzenie Nr 197/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 10:05:35.
Zarządzenie Nr 198/2011
W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 11:21:23 | Data modyfikacji: 2011-12-12 08:03:42.
Zarządzenie Nr 199/2011
W sprawie zmian w palanch finansowych jednostek budżetowych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 11:45:33.
Zarządzenie Nr 200/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania  pn. "Zabezpieczenie  pokrycia dachu budynku remizy OSP w Kunowie". Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 11:48:22.
Zarządzenie Nr 201/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 11:55:57.
Zarządzenie Nr 203/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-09 10:07:36.
Zarządzenie Nr 204/2011
W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 08:09:39.
Zarządzenie Nr 205/2011

W sprawie zmian w zarządzeniu nr 151/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 25.08.2006r. oraz Nr 73/2007 z dnia 21.06.2007r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2011-12-12 08:32:36 | Data modyfikacji: 2019-12-18 12:36:21.
Zarządzenie Nr 206/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 08:36:53.
Zarządzenie Nr 207/2011
W sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów rodziców, opiekunów lub opiekunó prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 09:13:15.
Zarządzenie Nr 208/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 09:23:18.
Zarządzenie Nr 209/2011
W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 10:21:26.
Zarządzenie Nr 210/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: " Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012" w Kunowie" . Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 10:29:01.
Zarządzenie Nr 211/2011
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 369/1  o pow: 2.3231 ha położonej w Chocimowie gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 10:33:08.
Zarządzenie Nr 214/2011
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Kunów na lata 2012-2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 14:05:30.
Zarządzenie Nr 215/2011
W sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 14:09:55.
Zarządzenie Nr 216/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " budowa kanalizacji sanitarnej Kunów-Rudka"  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 14:30:42 | Data modyfikacji: 2011-12-30 09:01:35.
Zarządzenie Nr 217/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Remont drogi dojazdowej do pól - ul. Kościuszki w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 14:43:16.
Zarządzenie Nr 218/2011
W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert  w dniu 15 listopada 2011r. , mających na celu wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonania wyceny nieruchomości jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości / budynki OSP w Nietulisku Dużym i Dołach Biskupich oraz budynku gospodarczego przy szkole w Dołach Biskupich/ oraz określenie wartości rynkowej jedenastu nieruchomości gruntowych z terenu gminy Kunów przewidzianych do wykupu pod budowę pompowni ścieków. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:59:42.
Zarządzenie Nr 219/2011
W sprawie akceptacji wyboru przez komisję w dniu 15 listopada 2011 r. rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych określających wartość rynkową jedenastu działek z terenu gminy Kunów pod budowę pompowni  ścieków oraz wykonanie wyceny środków trwałych  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-13 12:43:00.
Zarządzenie Nr 220/2011
W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 08.11. 2011 r. Rep. "A" Nr 2885/2011  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-14 12:01:10.
Zarządzenie Nr 221/2011

W sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-12-14 12:05:00 | Data modyfikacji: 2020-11-26 14:46:05.
Zarządzenie Nr 222/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-14 12:10:21.
Zarządzenie Nr 223/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na 2011 rok Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-14 12:11:56.
Zarządzenie Nr 224/2011
W sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-14 12:13:19.
Zarządzenie Nr 226/2011
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-15 08:14:20.
Zarządzenie Nr 227/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO ORLIK 2012 - Wycinka drzew - zgodnie z pozwoleniem". Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-15 08:17:35.
Zarządzenie Nr 229/2011

W sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 24 listopada 2011r. w zakresie wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2011-12-15 08:20:31 | Data modyfikacji: 2020-11-26 15:02:06.
Zarządzenie Nr 88/2011
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-30 10:38:06.
Zarządzenie Nr 112/2011
W sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-30 10:42:14.
Zarządzenie Nr 115/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-30 10:45:11.
Zarządzenie Nr 117/2011

w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budzetowych w zakresie trybu pobierania dochodow i dokonywania wydatków w ramach budżetu gminy

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-30 10:49:16.
Zarządzenie Nr 121/2011

w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-30 10:50:12 | Data modyfikacji: 2012-01-03 14:07:56.
Zarządzenie Nr 133/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-30 10:52:14 | Data modyfikacji: 2012-01-03 14:08:39.
Zarządzenie Nr 14/2011

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

Regulamin wykres (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-11-12 10:29:17 | Data modyfikacji: 2013-11-12 10:31:29.

Zobacz:
 2002 r. .  2003 r. .  2004 r. .  2005 r. .  2006 r. .  2007 r. .  2008 r. .  2009 r. .  2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r.  . 
Data wprowadzenia: 2013-11-12 10:29:17
Data modyfikacji: 2013-11-12 10:31:29
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl