bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych strona główna 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 7 osób.

 

Przewodnicząca: Anna Pytlakowska  - psycholog

 

z-ca Przewodniczącej: Jolanta Salwa – pedagog

 

Sekretarz Komisji: Małgorzata Stojak – pracownik UMiG

 

Członkowie: Anna Szewczyk - pracownik UMiG


                   Dorota Kaczmarska – pracownik MGOPS


                   Beata Sikorska – lekarz

                   Mariusz Wiączek– Komendant Komisariatu Policji

                   Zdzisław Zawicki

 

 

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:18:49 | Data modyfikacji: 2016-11-28 11:43:12.

Zobacz:
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .  Skład Komisji .  Punkt Konsultacyjny .  Ogłoszenia . 
Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:18:49
Data modyfikacji: 2016-11-28 11:43:12
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl