bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych strona główna 

Działający  Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miasta i Gminy prowadzony jest przez Panią Ewę Fronczak specjalistę terapii uzależnień  jest miejscem, gdzie osoby z problemem alkoholowym, osoby uzależnione lub ich bliscy, cierpiący z powodu nadużywania alkoholu przez członka rodziny lub partnera, ofiary przemocy, sprawcy przemocy, rodziny w trakcie kryzysu lub konfliktu, mogą uzyskać pomoc terapeutyczną.


Udzielana pomoc jest bezpłatna!


Zakres udzielanej pomocy:


- konsultacje indywidualne dotyczące rozpoznania sytuacji osobistej lub rodzinnej, pomoc w rozwiązaniu obecnych problemów oraz propozycje różnych możliwych form wsparcia i terapii,


- konsultacje indywidualne dotyczące pomocy, w przypadku konfliktów rodzinnych, przemocy i innych,


- konsultacje rodzinne i małżeńskie nastawione na rozpoznanie sytuacji rodzinnej i zaproponowanie odpowiedniej pomocy,  pomoc zmierzająca do skłonienia osoby uzależnionej do podjęcia leczenia.


Konsultacje i porady


- w każdą środę w godzinach od 15 do 17


- w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 16 –odbywają się spotkania z osobami współuzależnionymi.


Gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i profesjonalną pomoc.


Nie zwlekaj do jutra,


Czekamy na ciebie już dziś!

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:21:54 | Data modyfikacji: 2013-01-17 09:23:05.

Zobacz:
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .  Skład Komisji .  Punkt Konsultacyjny .  Ogłoszenia . 
Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:21:54
Data modyfikacji: 2013-01-17 09:23:05
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl