bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Uchwały Rady strona główna 
Uchwała Nr I/1/2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 11:21:06 | Data modyfikacji: 2014-12-16 12:05:21.
Uchwała Nr I/2/2014

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 11:22:20.
Uchwała Nr II/3/2014

w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:04:53.
Uchwała Nr II/4/2014

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:06:00 | Data modyfikacji: 2014-12-16 12:11:48.
Uchwała Nr II/5/2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:07:09 | Data modyfikacji: 2014-12-16 12:11:13.
Uchwała Nr II/6/2014 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 18.12.2014 r. poz. 3523

zmieniająca uchwałę Nr LX/396/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:09:41 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:41:42.
Uchwała Nr III/7/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:35:51.
Uchwała Nr III/8/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:38:29.
Uchwała Nr III/9/2014

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:41:09.
Uchwała Nr III/10/2014

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015-2022.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:42:02.
Uchwała Nr III/11/2014

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2015 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:43:30.
Uchwała Nr III/12/2014

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:58:29.
Uchwała Nr III/13/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:59:53.

Zobacz:
 2002r. .  2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012r. .  2013r. .  2014r . .  2014 r. - Kadencja 2014-2018 .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2018 r. - Kadencja 2018 - 2023 . 
Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:59:53
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl