bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Organizacje pozarządowe strona główna 
WZÓR DO WYPEŁNIENIA OFERTY NA REALIZACJĘ
ZADANIA PUBLICZNEGO

Do pobrania (*.doc)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:50:36.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2018 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:48:32.
Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:59:48.
Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:52:52 | Data modyfikacji: 2019-04-19 07:55:31.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:06:33 | Data modyfikacji: 2019-04-19 07:54:19.
Program Wspólpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:48:07 | Data modyfikacji: 2019-04-19 07:55:39.
Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:21:53 | Data modyfikacji: 2019-04-17 10:00:57.
Wykaz organizacji pozarządowych, działających
na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-02-09 12:10:11 | Data modyfikacji: 2019-04-17 09:38:43.
Data wprowadzenia: 2016-02-09 12:10:11
Data modyfikacji: 2019-04-17 09:38:43
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl