bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Ogłoszenia >  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro strona główna 

Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: OR.271.BU.4.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:00:54.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i szkoleniowych „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:20:45.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i szkoleniowych „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów” ”, w ramach projektu „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e – usług” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych„ III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-09 15:06:22.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa komputerów przenośnych i mobilnych szafek do przechowywania i ładowania komputerów „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów”, w ramach projektu „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-09 14:57:06 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługi cateringowe na potrzeby projektu „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów”, w ramach projektu „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-09 14:49:46 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i szkoleniowych „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.docx)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-31 12:28:43 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa komputerów przenośnych i mobilnych szafek do przechowywania i ładowania komputerów „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1, 2 (*.docx)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-31 11:31:02 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na:  Usługi cateringowe na potrzeby projektu  „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.docx)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-31 10:33:27 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę opału w sezonie grzewczym 2018/2019 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-31 07:39:15 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Remont drogi gminnej nr 336048T Nietulisko Fabryczne przez wieś w msc. Nietulisko Duże KM 0+000 do KM 0+220” (znak sprawy: IR.271.BU.18.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-24 07:43:25 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia wyceny na zadanie: Promocja projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie" obejmująca: wykonanie i dostawę 1 szt. plakatu informacyjnego.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-17 14:52:53 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia wyceny na zadanie: Promocja projektu pn. ,,Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w Gminie Kunów” obejmująca: wykonanie i dostawę 1 szt. plakatu informacyjnego.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-17 14:40:46 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Remont drogi gminnej nr 336048T Nietulisko Fabryczne przez wieś w msc. Nietulisko Duże KM 0+000 do KM 0+220” (znak sprawy: IR.271.BU.18.2018)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - wykaz robót (*.pdf)

Załącznik nr 5 - wykaz osób (*.pdf)

Załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy (*xlsx)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-17 13:39:32 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 336048T Nietulisko Fabryczne przez wieś w msc. Nietulisko Duże KM 0+000 do KM 0+220” (znak: IR.271.BU.15.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-17 13:32:27 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy Kunów w ramach projektu „Nowoczesne kompetencje w e-gminie Kunów” – rekrutacja dwóch instruktorów, w ramach projektu „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-10 15:01:11 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Remont drogi gminnej nr 336048T Nietulisko Fabryczne przez wieś w msc. Nietulisko Duże KM 0+000 do KM 0+220”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - wykaz robót (*.pdf)

Załącznik nr 5 - wykaz robót (*.pdf)

Załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy (*.xlsx)

Załącznik nr 7 - przedmiar (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-10 14:36:54 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż pojazdu pożarniczego specjalnego marki Jelcz 004

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-09 07:33:17 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie" obejmująca: wykonanie i dostawę 1 szt. plakatu informacyjnego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-05 09:27:44 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie" obejmująca: publikację 2 ogłoszeń prasowych w wydaniu lokalnym (czasopiśmie) lub mającym wkładkę tematyczną o znaczeniu lokalnym obejmującym co najmniej powiat ostrowiecki, w tym Gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-05 09:22:55 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy Kunów w ramach projektu „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów” – rekrutacja dwóch instruktorów, w ramach projektu „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e – usług” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych„ III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1a - scenariusze szkoleń (*.pdf)

Załącznik nr 1b - scenariusze szkoleń (*.pdf)

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (*.docx)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - oświadczenie (*.pdf)

Załącznik nr 5 - oświadczenie instruktora (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-02 15:58:54 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia wyceny na zadanie: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: publikację 12 ogłoszeń prasowych w co najmniej dwóch wydaniach lokalnych (czasopismach) lub mających wkładkę tematyczną o znaczeniu lokalnym obejmującym co najmniej powiat ostrowiecki, w tym Gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 15:10:11 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia wyceny

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia wyceny na zadanie: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 15:05:59 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 336048T Nietulisko Fabryczne przez wieś w msc. Nietulisko Duże KM 0+000 do KM 0+220” (znak: IR.271.BU.9.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 13:34:16 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż mienia Gminy Kunów, przedmiot sprzedaży samochód strażacki specjalny Jelcz 004

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-24 13:54:55 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Miejskiej w Kunowie oraz transmisję posiedzeń Rady w ramach projektu typu „ROZWÓJ E-USŁUG” w zakresie działania „ROZWÓJ E-SPOŁECZEŃSTWA” „CYFROWY UMIG KUNÓW W TWOIM DOMU – ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 13:56:09 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Remont drogi gminnej nr 336048T Nietulisko Fabryczne przez wieś w msc. Nietulisko Duże KM 0+000 do KM 0+220”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - wykaz robót (*.pdf)

Załącznik nr 5 - wykaz osób (*.pdf)

Załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy (*.xlsx)

Załącznik nr 7 - przedmiar (*.xlsx)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-07-18 11:38:18 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Miejskiej w Kunowie oraz transmisję posiedzeń Rady w ramach projektu typu „ROZWÓJ E-USŁUG” w zakresie działania „ROZWÓJ E-SPOŁECZEŃSTWA” „CYFROWY UMIG KUNÓW W TWOIM DOMU – ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-12 08:39:42 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Opracowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kunów oraz sołectw: Janik, Miłkowska Karczma, Kurzacze i Rudka”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-15 07:56:30 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kunów oraz sołectw: Janik, Miłkowska Karczma, Kurzacze i Rudka” (znak sprawy: IR.271.BU.6.2018).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 4 - wykaz osób (*.pdf)

Załącznik nr 5 - uchwały Rady Miejskiej w Kunowie (*.zip)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-05 15:01:00 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej – utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:59:04 | Data modyfikacji: 2018-11-09 14:57:15.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:07:49 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:46.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej – utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - wykaz zrealizowanych/wykonanych zadań o podobnym charakterze (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-11 12:03:13 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:46.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2018 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:11:36 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:46.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - wykaz zrealizowanych/wykonanych zadań o podobnym charakterze (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-30 11:59:53 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:46.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunów”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-22 12:36:03 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:46.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2018 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-20 13:27:17 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:46.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunów”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-13 12:01:24 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:46.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2018 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:13:14 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:46.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2018 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:08:54 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:46.

Zobacz:
 2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:08:54
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl