bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Ogłoszenia > Ogłoszone poniżej 30 tys. euro strona główna 
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” (znak sprawy: IGP.II.271.18.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-27 15:34:46.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (znak sprawy: IGP.II.271.18.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 1a - Wykaz jednostek (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-20 15:30:05 | Data modyfikacji: 2019-12-20 15:30:17.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 r.” (znak sprawy: IGP.II.271.17.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-16 11:30:37.
Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 r.” (znak: IGP.II.271.17.2019)

Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 11.12.2019 r. (*.pdf)

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego - wzór umowy po zmianach z dnia 11.12.2019 r. (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:26:22.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 r.” (znak sprawy: IGP.II.271.17.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (*.xlsx)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-06 15:26:26.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością, położoną w miejscowości Rudka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/4, a działką nr 180/4, obręb 0015”. (znak sprawy: IGP.II.271.16.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-04 14:19:41.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów” obejmująca:zaprojektowanie i montaż tablicy pamiątkowej szt. 1 dotyczącej realizowanego projektu(znak sprawy: IGP.III.271.34.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-03 15:37:19.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów” obejmująca:publikację 4 ogłoszeń prasowych w wydaniachlokalnych (czasopismach) lub mających wkładkę tematyczną o znaczeniu lokalnym obejmującym co najmniej powiat ostrowiecki, w tym Gminę Kunów, w wydaniutygodniowym (znak sprawy: IGP.III.271.33.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-03 15:35:38 | Data modyfikacji: 2019-12-03 15:35:57.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów" obejmująca: publikację 4 ogłoszeń prasowych w wydaniach lokalnych (czasopismach) lub mających wkładkę tematyczną o znaczeniu lokalnym obejmującym co najmniej powiat ostrowiecki, w tym Gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:44:10.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy pamiątkowej szt. 1 dotyczącej realizowanego projektu


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:38:07.
Zawiadomienie o zmianie treści Zapytania
ofertowego – uwaga: zmiana terminu składania
ofert: 29.11.2019 r. do godz. 10:15

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością, położoną w miejscowości Rudka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/4, a działką nr 180/4, obręb 0015”. (znak sprawy: IGP.II.271.16.2019).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Modyfikacja treści zapytania ofertowego (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:00:36 | Data modyfikacji: 2019-11-19 15:01:49.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością, położoną w miejscowości Rudka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/3, obręb 0015, a 179/4, 180/1 i 180/4” (znak sprawy: IGP.II.271.16.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:39:22.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019/2020 do kotłowni mieszczącej się w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.15.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-06 12:38:00.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

„Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością, położoną w miejscowości Rudka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/3, obręb 0015, a 179/4, 180/1 i 180/4” 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:16:32.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa” obejmująca:organizację konferencji podsumowującej projekt (znak sprawy: IGP.III.271.32.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:54:44 | Data modyfikacji: 2019-10-31 12:56:42.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019/2020 do kotłowni mieszczącej się w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.15.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-18 12:05:37.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: organizację konferencji podsumowującej projekt.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-17 13:07:30 | Data modyfikacji: 2019-10-17 13:10:50.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości” (znak sprawy: IGP.II.271.9.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-16 13:34:11.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością, położoną w miejscowości Rudka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/3, obręb 0015, a 179/4, 180/1 i 180/4” (znak sprawy: IGP.II.271.14.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-15 14:12:41 | Data modyfikacji: 2019-10-15 14:13:11.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością położoną w miejscowości Rudka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/3, obręb 0015, a 179/4, 180/1 i 180/4” (znak sprawy: IGP.II.271.13.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-09 13:05:33 | Data modyfikacji: 2019-10-09 13:07:04.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ściekóww Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa” obejmująca:zaprojektowanie i montaż tablicy pamiątkowej szt. 1 dotyczącej realizowanego projektu (znak sprawy: IGP.III.271.27.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-09 12:56:03.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Utwardzenie terenu na działce nr 1268/8 na os. Dziewulskiego w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.12.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-03 13:02:35.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie podziału nieruchomości” (znak sprawy: IGP.II.271.9.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:22:44.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością, położoną w miejscowości Rudka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/3, obręb 0015, a 179/4, 180/1 i 180/4” (znak sprawy: IGP.II.271.13.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:11:32.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późń zm.) zaprasza do złożenia oferty na: 


Promocjęa projektu pn.: "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 - obręb Kunów ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy pamiątkowej szt.  dotyczącej realizowanego projektu. 

Rozeznanie cenowe do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-27 12:40:25.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zaprasza do złożenia oferty na: „Utwardzenie terenu na działce nr 1268/8 na os. Dziewulskiego w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.12.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz robót (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób (*.pdf)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (*.pdf)

Załączniki nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e - projekt zagospodarowania terenu, opis do projektu zagospodarowania terenu, rys. 2 szkic sytuacyjny, rys. 3 przekrój P1-P1, rys. 4 przekrój P2-P2 (*.zip)

Załącznik nr 9 - STWiORB (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-20 15:29:53.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych (znak sprawy: IGP.III.271.21.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:57:19 | Data modyfikacji: 2019-07-19 14:57:40.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-08 15:04:59 | Data modyfikacji: 2019-07-08 15:05:17.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Promocja projektu pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działakch oznaczonych nr 3886 i 3888 - obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca : zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych (znak sprawy IR.III.271.3.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:48:17 | Data modyfikacji: 2019-07-08 15:01:15.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na : „Organizacja imprez o charakterze edukacyjno - sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień na terenie gminy Kunów - prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym oraz zajęć rekreacyjno - sportowych”

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:00:32 | Data modyfikacji: 2019-06-19 14:04:37.
Rozeznanie cenowe

Gmina Kunów zwraca się o wycenę zamówienia: Kompleksowe wykonanie zaleceń wynikających ze „Sprawozdań z inspekcji dla placów zabaw na terenie Gminy Kunów”. Ilość placów zabaw znajdujących się w zarządzie Gminy Kunów -15 szt.

Rozeznanie cenowe (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

Załącznik nr 7 (*.pdf)

Załącznik nr 8 (*.pdf)

Załącznik nr 9 (*.pdf)

Załącznik nr 10 (*.pdf)

Załącznik nr 11 (*.pdf)

Załącznik nr 12 (*.pdf)

Załącznik nr 13 (*.pdf)

Załącznik nr 14 (*.pdf)

Załącznik nr 15 (*.pdf)

Załącznik nr 16 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-06-14 09:11:14.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) zaprasza do złożenia oferty na: „Organizacja imprez o charakterze edukacyjno - sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień na terenie gminy Kunów - prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym oraz zajęć rekreacyjno - sportowych”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:26:03.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”(znak sprawy: IR.II.271.6.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:05:35.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Zał. nr 3 - Formularz asortymentowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-26 13:34:14.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.5.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-05 15:12:46.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: wykonanie 100 zdjęć dokumentujących przebieg prac z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz przygotowanie i druk 500 szt. folderu reklamowego dotyczącego zrealizowanego projektu (znak sprawy: IR.III.271.4.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:59:48.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych (znak sprawy: IR.III.271.3.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:58:32.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: publikację 12 ogłoszeń prasowych w co najmniej dwóch wydaniach lokalnych (czasopismach) lub mających wkładkę tematyczną o znaczeniu lokalnym obejmującym co najmniej powiat ostrowiecki, w tym Gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym (znak sprawy: IR.III.271.2.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:57:37.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.4.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-01 09:23:21.
Zawiadomienie o zmianie treści Zapytania
ofertowego – uwaga: zmiana terminu składania
ofert: 29.03.2019 r. do godz. 10:00

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.4.2019).

Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia po zmianie (*.pdf)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy po zmianie (*.xlsx)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - wzór umowy po zmianie (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-27 11:21:19.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.5.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:14:17.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.4.2019).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (*.xlsx)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-21 13:02:56.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: wykonanie 100 zdjęć dokumentujących przebieg prac z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz przygotowanie i druk 500 szt. folderu reklamowego dotyczącego zrealizowanego projektu.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:47:38.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:41:48.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: publikację 12 ogłoszeń prasowych w co najmniej dwóch wydaniach lokalnych (czasopismach) lub mających wkładkę tematyczną o znaczeniu lokalnym obejmującym co najmniej powiat ostrowiecki, w tym Gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:33:54.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunów” (znak sprawy: IR.II.271.3.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:27:18.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.2.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 12:45:38.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunów”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-12 14:10:16.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-12 14:03:03.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:20:31.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-01 12:39:58.
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty w części
zamówienia nr 2

Gmina Kunów zawiadamia o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w ramach projektu pn. ,,Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w Gminie Kunów” obejmująca: telewizor 1 szt., nagłośnienie 1 kpl., meble 1 kpl. oraz dekoracje  1 kpl. w zakresie części zamówienia nr 2 (znak sprawy: IR.271.BU.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:35:46.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w ramach projektu pn. ,,Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w Gminie Kunów” obejmująca: telewizor 1 szt., nagłośnienie 1 kpl., meble 1 kpl. oraz dekoracje 1 kpl. (znak sprawy: IR.271.BU.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-17 13:15:20.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w ramach projektu pn. ,,Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w Gminie Kunów” obejmująca: telewizor 1 szt., nagłośnienie 1 kpl., meble 1 kpl. oraz dekoracje 1 kpl. (znak sprawy: IR.271.BU.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:47:16.

Zobacz:
 2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:47:16
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl