bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Nabór na wolne stanowisko pracy strona główna 
Kwestionariusz

Kwestionariusz do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:57:59.
Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych

Oświadczenia do pobrania (*.doc)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:04:03.

Zobacz:
 2013 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r.  .  Zarządzenie .  Dokumenty do pobrania . 
Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:04:03
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl