bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Transport publiczny strona główna 
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów

Gmina Kunów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 - 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług drogowego transportu publicznego na obszarze Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-06-29 15:14:53.
Data wprowadzenia: 2020-06-29 15:14:53
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl