bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 
Nr 01-2003 z dnia 3 stycznia 2003

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr......... na stopień nauczyciela mianowanego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:01:57 | Data modyfikacji: 2020-11-17 11:51:06.
Nr 02-2003 z dnia 3 stycznia 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 10.01.2003 r. obejmujacego zbycie nieruchomości komunalnych położonych w Kunowie oraz rozpatrzenia ofert dotyczących podzału nieruchomosci w Kunowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:04:20.
Nr 03-2003 z dnia 3 stycznia 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania odbioru zadań "Budowa domków dla powodzian"  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:07:11.
Nr 04-2003 z dnia 3 stycznia 2003
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania postepowania przetargowego na zakup paliw silnikowych do pojazdów będących na stanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Kunów  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:16:00.
Nr 05-2003 z dnia 30 stycznia 2003
w sprawie: ustalenia opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń w gminie Kunów  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:16:29.
Nr 06-2003 z dnia 3 lutego 2003
w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:17:29.
Nr 07-2003 z dnia 3 lutego 2003
w sprawie: akceptacji ofert na: dostawę materiałów biurowych i druków akcydensowych do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w postępowaniu o zamówienie publiczne z wyłaczeniem ustawy o zamówieniach publicznych  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:17:49.
Nr 08-2003 z dnia 3 lutego 2003
w sprawie: akceptacji oferty na wykonanie pracownikom wstępnych i okresowych badań lekarskich w postępowaniu o zamówienia publiczne z wyłączenium ustawy o zamówieniach publicznych  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:18:16.
Nr 09-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: opracownia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:18:41.
Nr 10-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:19:37.
Nr 11-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:20:14.
Nr 12-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:20:37.
Nr 13-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:21:18.
Nr 14-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania przetargowego  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:21:38.
Nr 15-2003 z dnia 10 lutego 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania przetargowego  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:22:17.
Nr 16-2003 z dnia 17 lutego 2003
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kunowie ul. Laski i Błonie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:22:41.
Nr 17-2003 z dnia 17 lutego 2003
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kunowie ul. Fabryczna, Prosta i Kolejowa  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:24:51.
Nr 18-2003 z dnia 20 lutego 2003
w sprawie: ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu uzytkownika wieczystego  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:28:29.
Nr 19-2003 z dnia 21 lutego 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia stanu technicznego oświetlenia ulicznego  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:30:01.
Nr 20-2003 z dnia 11 marca 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postepowania przetargowego  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:32:45.
Nr 21-2003 z dnia 11 marca 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wykonanie budynku sportowego STAL w Kunowie - stan surowy zamkniety  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:34:38.
Nr 22-2003 z dnia 11 marca 2003
w sprawie: ogłoszenia I przetargu oraz wyboru w formie przetargu na sprzedaż: 1. Spółdzieczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 24/7 w Ostrowcu Św. os. Ogrody. 2. własnosci lokalu mieszkalnego 48/33 w Ostrowcu Św. os. Stawki.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:35:07.
Nr 23-2003 z dnia 11 marca 2003
w sprawie: zatwierdzenia stawki najmu Gimbusa  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:36:48.
Nr 23a-2003 z dnia 11 marca 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kunowie ul. Fabryczna, Prosta i Kolejowa, na wykonanie drogi gminnej nr 1536044 Buksycka-Kolonia Janik (Kol. Rudka)  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:37:40.
Nr 24-2003 z dnia 20 marca 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania: 1. Wymiany wykładziny w sali konferencyjnej w GOK Kunów, 2. Wymiana wykładziny w sali lekcyjnej SP w Bukowiu  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:44:31.
Nr 25-2003 z dnia 20 marca 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu oświetlenia ulicznego na terenie gm.Kunów  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:46:41.
Nr 26-2003 z dnia 20 marca 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:53:46.
Nr 27-2003 z dnia 20 marca 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 11:58:20.
Nr 28-2003 z dnia 20 marca 2003
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w I kwartale 2003r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:02:49.
Nr 29-2003 z dnia 31 marca 2003
w sprawie: prowadzenia ewidencji zaangażowania i wymaganej dokumentacji  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:06:02.
Nr 30-2003 z dnia 3 kwietnia 2003

w sprawie: wypadku przy pracy, jakiemu uległa Pani .......... w dniu 9 marca 2003 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:15:06 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:02:15.
Nr 31-2003 z dnia 3 kwietnia 2003
w sprawie: wyznaczenia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu i rokowań majacych na celu zbycie nieruchomości komunalnych w dniu 11.04.2003 r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:15:58.
Nr 32-2003 z dnia 3 kwietnia 2003
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postepowania przetargowego na: wykonanie budynku sportowego Stal w Kunowie - stan surowy zamkniety  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:16:30.
Nr 33-2003 z dnia 4 kwietnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:17:10.
Nr 34-2003 z dnia 23 kwietnia 2003
w sprawie: ogłoszenia II przetargu oraz obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowych przezaczonych do sprzedaży: 1. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 24/7 w Ostrowcu Św.Osiedle Ogrody 2. Własności lokalu mieszkalnego 48/33 w Ostrowcu Św. Osiedle Stawki  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:17:48.
Nr 35-2003 z dnia 23 kwietnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:18:12.
Nr 36-2003 z dnia 23 kwietnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:18:37.
Nr 37-2003 z dnia 23 kwietnia 2003

w sprawie: przydziału komunalnych lokali socjalnych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:19:01 | Data modyfikacji: 2020-11-17 13:05:16.
Nr 38-2003 z dnia 23 kwietnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:19:22.
Nr 39-2003 z dnia 7 maja 2003
w sprawie: akceptacji warunków przetargowych na udzielenie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:20:58.
Nr 40-2003 z dnia 13 maja 2003
w sprawie: wyznaczenia osób do składów obwodowych komisji d/s referendum  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:21:22.
Nr 41-2003 z dnia 19 maja 2003
w sprawie: upoważnienia Sekretarz Gminy w Kunowie do przeprowadzenia publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji d/s referendum  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:22:20.
Nr 42-2003 z dnia 20 maja 2003
w sprawie: powołania obwodowych komisji d/s referendum  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:22:48.
Nr 43-2003 z dnia 26 maja 2003
w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych d/s referendum w dniu 7 i 8 czerwca 2003 r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:23:10.
Nr 44-2003 z dnia 26 maja 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 29.05.2003, majacego na celu zbycie 2 nieruchomosci lokalowych usytuowanych w Ostrowcu Św. os. Ogrody 24/7 i os. Stawki 48/33  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:25:26.
Nr 45-2003 z dnia 29 maja 2003
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:26:10.
Nr 46-2003 z dnia 29 maja 2003
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:29:56.
Nr 47-2003 z dnia 29 maja 2003
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:30:22.
Nr 47a-2003 z dnia 29 maja 2003
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:30:44.
Nr 48-2003 z dnia 29 maja 2003
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w II kwartale 2003 r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:31:12.
Nr 49-2003 z dnia 02 czerwca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 600.000 zł  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:31:31.
Nr 50-2003 z dnia 10 czerwca 2003
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:31:58.
Nr 51-2003 z dnia 12 czerwca 2003
w sprawie: ogłoszenia przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej 176/3 o pow. 0,09 ha we wsi Janik gm. Kunów  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:33:59.
Nr 52-2003 z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadań pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami ul. Kolejowa, Fabryczna i Prosta w Kunowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:34:36.
Nr 53-2003 z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadań pn. budowa drogi gminnej nr 1536044 Boksycka-Kolonia Janik (Kol. Rudka)  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:34:54.
Nr 54-2003 z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie: inwentaryzacji mienia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kunowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:35:13.
Nr 55-2003 z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie: administrowania domami nauczyciela  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:35:36.
Nr 56-2003 z dnia 16 czerwca 2003
w sprawie: przystąpienia Gminy Kunów do konkursu pn. "Piękna i bezpieczna zagroda-przyjazna środowisku" oraz powołanie gminnej Komisji d/s przeprowadzenia konkursu  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:35:57.
Nr 57-2003 z dnia 26 czerwca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: wykonanie renowacji odwiertu studni głębinowej Boksycka  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:36:17.
Nr 58-2003 z dnia 27 czerwca 2003
w sprawie: akceptacji warunków przetargowych na udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 600.000 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu SAPARD  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:36:43.
Nr 59-2003 z dnia 27 czerwca 2003
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:37:08.
Nr 60-2003 z dnia 27 czerwca 2003
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:37:51.
Nr 61-2003 z dnia 27 czerwca 2003
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:38:13.
Nr 62-2003 z dnia 1 lipca 2003

w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pań: mgr ...; mgr ... i mgr ... na stopień nauczyciela mianowanego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:38:34 | Data modyfikacji: 2020-11-17 13:15:31.
Nr 63-2003 z dnia 9 lipca 2003
w sprawie: wyznaczenia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 11.07.2003 r., majacego na celu zbycie 2 nieruchomości lokalowych usytuowanych w Ostrowcu Św. os. Ogrody 24/7 i os. Stawki 48/33  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:39:12.
Nr 64-2003 z dnia 11 lipca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na wykonanie drogi we wsi Kolonia Piaski  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:39:41.
Nr 65-2003 z dnia 11 lipca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na Opracowanie projektu wodociagu w ul. Słowackiego  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:40:05.
Nr 66.-2003 z dnia 15 lipca 2003
w sprawie: akceptacji warunków sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Ostrowcu Św. os. Stawki 48/33.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:40:39.
Nr 67-2003 z dnia 18 lipca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: - wykonanie remontu w Gimnazjum  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:41:03.
Nr 68-2003 z dnia 21 lipca 2003

w sprawie: przydziału komunalnych lokali mieszkalnych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:41:27 | Data modyfikacji: 2020-11-17 13:28:27.
Nr 69-2003 z dnia 18 lipca 2003
w sprawie: ogłoszenia przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działek nr 351/11, 351/12, 351/13, 351/14, 331/11, 331/12, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14 i 333/12, 333/13, 333/14 każda z nich po 24m2 oraz działki nr 351/15 i 331/10 0 pow. ogólnej 25m2 i działki nr 331/13 i 343/10 0 pow. ogólnej 25m2 położonych w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:41:51.
Nr 70-2003 z dnia 21 lipca 2003
w sprawie: ogłoszenia przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działek nr 343/7, nr3574/1 i 333/11, nr 3547/2, nr 343/8 położonych w Kunowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:44:30.
Nr 71-2003 z dnia 24 lipca 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:47:35.
Nr 72-2003 z dnia 25 lipca 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Laski i Błonie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:48:11.
Nr 73-2003 z dnia 29 lipca 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 4.08.2003r. na: dostawę mebli i sprzętu do wyposażenia Gimnazjum w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 12:53:43.
Nr 74-2003 z dnia 30 lipca 2003
w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, która wystąpiła na terenie gminy Kunów w miesiącu czerwcu i lipcu 2003r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:01:33.
Nr 75-2003 z dnia 30 lipca 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:10:42.
Nr 76-2003 z dnia 30 lipca 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:11:04.
Nr 77-2003 z dnia 30 lipca 2003
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w III kwartale 2003r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:11:29.
Nr 78-2003 z dnia 30 lipca 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:11:48.
Nr 79-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Remont Gimnazjum w Kunowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:12:11.
Nr 80-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Odbudowa dróg gminnych Nietulisko Małe Kunów (ul. Małachowska) Kolonia Piaski PL. 01.12.03.03.011  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:12:32.
Nr 81-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Odbudowa ciągu dróg gminnych Kunów- Nietulisko Małe- Nietulisko Duże PL. 01.12.03.03.007  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:12:54.
Nr 82-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych: Na wykonanie drogi we wsi Kolonia Piaski  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:13:16.
Nr 83-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych: Na opracowanie projektu wodociągu w ul. Słowackiego do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:13:38.
Nr 84-2003 z dnia 13 sierpnia 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych: Na wykonanie remontu w Gimnazjum w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:13:59.
Nr 85-2003 z dnia 14 sierpnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Wykonanie drogi we wsi Udziców  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:14:21.
Nr 86-2003 z dnia 28 sierpnia 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 04.09.2003r., mającego na celu zbycie nieruchomości lokalowej usytuowanej w Ostrowcu Św. os. Ogrody 24/7, sprzedaży działek pod budowę zespołu boksów garażowych w Kunowie oraz sprzedaży działek budowlanych nr 343/7, 3547/1 i 333/11, 3547/2, 343/8 położonych w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:14:45.
Nr 87-2003 z dnia 28 sierpnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:16:36.
Nr 88-2003 z dnia 28 sierpnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:17:04.
Nr 89-2003 z dnia 9 września 2003
w sprawie: ogłoszenia rokowań oraz obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży: 1. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 24/7 w Ostrowcu Św. os. Ogrody  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:17:26.
Nr 90-2003 z dnia 9 września 2003
w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz obniżenia ceny wywoławczej następujących działek budowlanych: nr 343/7, 3547/1 i 333/11,3547/2 i 343/8 położonych w mieście Kunowie przy ulicy Górnej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:17:52.
Nr 91-2003 z dnia 9 września 2003
w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz obniżenia ceny wywoławczej działek położonych w Kunowie przy ulicy Prostej przeznaczonych po budowę zespołu boksów garażowych: nr 351/11, 351/12, 351/13, 351/14, 331/11, 331/12, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14 i 333/12, 333/13, 333/14 każda z nich po 25m2 oraz działki nr 351/15 i 331/10 0 pow. ogólnej 25m2 i działki nr 331/13 i 343/10 0 pow. ogólnej 25m2 oraz obniżenia ceny wywoławczej o 10%  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:18:24.
Nr 92-2003 z dnia 9 września 2003
w sprawie: ogłoszenia I przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki nr 176/3 o pow. 0.09 ha położonej we wsi Janik.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:18:48.
Nr 93-2003 z dnia 10 września 2003
w sprawie: określenia stawek odpłatności za korzystanie z samochodu VW Caravelle w celu dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Św.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:19:13.
Nr 93a-2003 z dnia 10 września 2003
w sprawie: powołania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:19:37.
Nr 94-2003 z dnia 15 września 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości zabudowanych budynkami Remiz Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:20:11.
Nr 95-2003 z dnia 19 września 2003
w sprawie: ustalenia stawek czynszu za oddane w najem lokale w budynkach Remiz Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:20:39.
Nr 96-2003 z dnia 19 września 2003
w sprawie: planu kont dla budżetu gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:21:32.
Nr 97-2003 z dnia 29 września 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: dostawę opału do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz do Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2003/2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:21:55.
Nr 98-2003 z dnia 30 września 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania pn: Budowa kotłowni dla potrzeb Gimnazjum w Kunowie i osiedla przy osiedlu Prosta w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:22:28.
Nr 99-2003 z dnia 30 września 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:23:12.
Nr 100-2003 z dnia 30 września 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:24:31.
Nr 101-2003 z dnia 30 września 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:24:52.
Nr 102-2003 z dnia 1 października 2003
w sprawie: unieważnienia przetargu na dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie oraz SP w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2003/2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:25:13.
Nr 103-2003 z dnia 3 października 2003
w sprawie: ogłoszenia I przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewid. nr 31/2 o pow. 0,08 ha położonej we wsi Kolonia Inwalidzka.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:25:37.
Nr 104-2003 z dnia 6 października 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 08.10.2003r., mającego na celu zbycie nieruchomości lokalowej usytuowanej w Ostrowcu Św. os. Ogrody 24/7, sprzedaż działki nr 176/3 położonej we wsi Janik, rozpatrzenie ofert w/s wynajęcia lokalu użytkowego w budynku straży w Prawęcinie, magazynu zbożowego w Kunowie oraz lokalu świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej, rozpatrzenie ofert dot. wznowienia granic drogi we wsi Biechów oraz wydzielenia budynku kotłowni w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:26:04.
Nr 105-2003 z dnia 8 października 2003
w sprawie: zarządzenia inwentaryzacji.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:26:33.
Nr 106-2003 z dnia 10 października 2003
w sprawie: akceptacji warunków sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Ostrowcu Św. os. Ogrody 24/7.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:26:55.
Nr 107-2003 z dnia 10 października 2003

w sprawie: akceptacji warunków najmu lokalu użytkowego w budynku remizy OSP w..........na cele usługowo-handlowe.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:27:18 | Data modyfikacji: 2020-11-17 14:12:57.
Nr 108-2003 z dnia 10 października 2003

w sprawie: akceptacji warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w......... oznaczonej nr działki ......o pow. 0,09 ha.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:28:27 | Data modyfikacji: 2020-11-17 14:23:59.
Nr 108a-2003 z dnia 10 października 2003
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Kunów, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Kunów w okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2006r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:28:54.
Nr 109-2003 z dnia 15 października 2003
w sprawie: unieważnienia przetargu na dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie oraz SP w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2003/2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:29:49.
Nr 110-2003 z dnia 20 października 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Wykonanie budynku sportowego Stal w Kunowie stan surowy zamknięty.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:30:14.
Nr 111-2003 z dnia 21 października 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Budowa drogi gminnej nr 1536028 we wsi Kolonia Piaski.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:30:40.
Nr 112-2003 z dnia 29 października 2003
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:31:01.
Nr 113-2003 z dnia 29 października 2003
w sprawie: akceptacji warunków przetargowych na Kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Kunów, jednostek i zakładów budżetowych w okresie od 01.01.2004 - 31.12.2006.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:31:21.
Nr 114-2003 z dnia 29 października 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:31:46.
Nr 115-2003 z dnia 29 października 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:32:18.
Nr 116-2003 z dnia 29 października 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:32:41.
Nr 117-2003 z dnia 3 listopada 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 05.11.2003r., mającego na celu zbycie działek położonych w Kunowie przy ul. Prostej przeznaczonych pod budowę zespołu boksów garażowych, działek budowlanych położonych w Kunowie przy ul. Górnej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty obejmującej wykonanie operatów szcunkowych, określających wartość nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz wybranie jednostki wykonawstwa geodezyjnego, mającej na celu wznowienie granic ewidencyjnych części drogi dojazdowej do pól we wsi Biechów wraz ze stabilizacją granicznikami i opracowaniu wstępnego projektu podziału wraz z wydzieleniem geodezyjnym terenu zajętego budynkiem kotłowni gazowej w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:33:03.
Nr 118-2003 z dnia 3 listopada 2003
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w IV kwartale 2003r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:33:27.
Nr 119-2003 z dnia 12 listopada 2003
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zgodnie z art. 50 ust. 4, art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:33:47.
Nr 120-2003 z dnia 12 listopada 2003
w sprawie: unieważnienia przetargu na dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie oraz SP w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2003/2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:34:59.
Nr 121-2003 z dnia 18 listopada 2003
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego w zakresie wyboru oferty obejmującej wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej we wsi Nietulisko Duże obejmującej działki 559 i 1267 oraz wyrażenia zgody na zlecenie z wolnej ręki wykonanie szacunku nieruchomości składającej się z 19 działek budowlanych w Kunowie, wykonanie szacunku działki nr 1406/49 zabudowanej warsztatami szkolnymi w Kunowie oraz szacunku działek nr 495 w Nietulisku Małym i działki nr 762 w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:35:26.
Nr 122-2003 z dnia 26 listopada 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ujęć wody stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowych z ujęć wody Kunów- Fabryczna.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:36:19.
Nr 123-2003 z dnia 27 listopada 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:37:12.
Nr 124-2003 z dnia 27 listopada 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:37:39.
Nr 125-2003 z dnia 1 grudnia 2003
w sprawie: zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:38:38.
Nr 126-2003 z dnia 8 grudnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu małopojemnego o całkowitej ilości miejsc nie mniejszej niż 19 oraz nie większej niż 25 osób plus kierowca.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:40:01.
Nr 127-2003 z dnia 9 grudnia 2003
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 12.12.2003r. mającej na celu zbycie działki nr 31/2 o pow. 0,08 ha położonej we wsi Kolonia Inwalidzka gm. Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:40:24.
Nr 128-2003 z dnia 15 grudnia 2003
w sprawie: projektu budżetu gminy Kunów na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:40:57.
Nr 129-2003 z dnia 16 grudnia 2003
w sprawie: unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu małopojemnego o całkowitej ilości miejsc nie mniejszej niż 19 oraz nie większej niż 25 osób plus kierowca.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:41:19.
Nr 130-2003 z dnia 17 grudnia 2003
w sprawie: zatwierdzenia wyniku przetargu na dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie oraz SP w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2003/2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:41:44.
Nr 131-2003 z dnia 18 grudnia 2003
w sprawie: upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:42:05.
Nr 132-2003 z dnia 19 grudnia 2003

w sprawie: akceptacji warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w.......... oznaczonej nr działki ......... o pow. 0,08 ha.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:42:25 | Data modyfikacji: 2020-11-17 15:08:42.
Nr 133-2003 z dnia 19 grudnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Odbudowa drogi gminnej Nr 1536012 Udziców Górny.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:42:44.
Nr 134-2003 z dnia 19 grudnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Modernizację drogi gminnej Nr 1536013 Żurawka- Bukowie w miejscowości Biechów, Bukowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:43:15.
Nr 135-2003 z dnia 19 grudnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Modernizacja drogi gminnej Nr 1536009 Kolonia Miłkowska- Kurzacze w miejscowości Kolonia Miłkowska.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:43:35.
Nr 136-2003 z dnia 22 grudnia 2003
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:44:01.
Nr 137-2003 z dnia 31 grudnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:44:27.
Nr 138-2003 z dnia 31 grudnia 2003
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:44:46.
Nr 139-2003 z dnia 31 grudnia 2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlanego sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:45:13.
Nr 140-2003 z dnia 31 grudnia 2003
w sprawie: zarządzenia inwentaryzacji opału.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:45:46.

Zobacz:
 2002 r. .  2003 r. .  2004 r. .  2005 r. .  2006 r. .  2007 r. .  2008 r. .  2009 r. .  2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r.  . 
Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:45:46
Opublikowane przez: Paweł Maj
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl