bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Uchwały Rady strona główna 
Uchwała Nr 1-1-02 z 19 litopada 2002 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

 Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:05:15.
Uchwała Nr I-2-02 z dnia 19 listopada 2002 r
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:08:32.
Uchwała Nr II-3-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: określenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:12:17.
Uchwała Nr II-4-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w spraiwe: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:15:29.
Uchwała Nr II-5-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:17:53.
Uchwała Nr II-6-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej Plik do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:19:34.
Uchwała Nr II-7-02 z dnia 22 listopada_2002 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XVII/137/02 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2002 r. Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:23:24.
Uchwała Nr II-8-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2002 Uchwała_Nr_II-8-02_z_dnia_22_listopada_2002_r.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:26:05.
Uchwała Nr III-9-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Poradni Specjalistycznych wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:28:51.
Uchwała Nr III-10-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w spraie: nabycia nieruchomosci gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię  Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:31:03 | Data modyfikacji: 2007-06-15 10:11:46.
Uchwała Nr III-12-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: zatwierdzania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 10:14:17.
Uchwała Nr III-13-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 10:17:28.
Uchwała Nr III-14-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały II/14/98 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie ustalenia górnych stawek oraz opłat za usługi związane z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 12:32:35.
Uchwała Nr III-15-2002 z dnia 6.12.2002 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obniżenia podatku rolnego oraz wzrou deklaracji i informacji na podatek rolny Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 12:36:11.
Uchwała Nr III-16-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 12:39:26.
Uchwała Nr III-17-2002 z dn 6.12.2002
w sprawie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości  Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 12:42:00 | Data modyfikacji: 2007-06-26 08:30:10.
Uchwała Nr III-18-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

 Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 12:43:35.
Uchwała Nr III-19-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny  Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 13:09:16 | Data modyfikacji: 2007-06-26 08:30:31.
Uchwała Nr III-20-02 z 6.12.2002 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003 Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-18 09:01:42.
Uchwała Nr III-21-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie opłaty administracyjnej Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:32:33.
Uchwała Nr III-22-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: określania wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:35:22.

Zobacz:
 2002r. .  2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012r. .  2013r. .  2014r . .  2014 r. - Kadencja 2014-2018 .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2018 r. - Kadencja 2018 - 2023 . 
Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:35:22
Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl