Nr 1-2004 z dnia 8 stycznia 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Dostawę 1 sztuki używanego autobusu małopojemnego o całkowitej ilości miejsc nie mniejszej niż 16 oraz nie większej niż 25 osób plus kierowca.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:49:04.
Nr 2-2004 z dnia 9 stycznia 2004
w sprawie: ogłoszenia przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z przeniesieniem własności budynku / byłe warsztaty szkolne / usytuowanego na działce ewid. 308/49 o pow. 0.2029 ha w mieście Kunowie wraz z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu do powyższej nieruchomości przez działki ewid. 308/50 i 308/4.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:49:27.
Nr 3-2004 z dnia 9 stycznia 2004
w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:49:51.
Nr 4-2004 z dnia 19 stycznia 2004
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Pani Donacie Ożdżyńskiej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:50:13.
Nr 5-2004 z dnia 20 stycznia 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Wykonanie badań lekarskich. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:50:34.
Nr 6-2004 z dnia 20 stycznia 2004
w sprawie: zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne: na dostawę 1 sztuki używanego autobusu małopojemnego o całkowitej ilości miejsc nie mniejszej niż 16 oraz nie większej niż 25 osób plus kierowca.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:50:56.
Nr 7-2004 z dnia 28 stycznia 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:54:13.
Nr 8-2004 z dnia 3 luty 2004
w sprawie: ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 49/1 o pow. 0.07 ha położonej we wsi Doły Biskupie gm. Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:54:34.
Nr 9-2004 z dnia 3 luty 2004
w sprawie: ztwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne: Na wykonanie badań lekarskich.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:55:25.
Nr 10-2004 z dnia 9 luty 2004
w sprawie: sprawdzenia zgodności deklaracji podatkowej Firmy "DAAR" Sp.z.o.o ze stanem faktycznym.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:55:44.
Nr 11-2004 z dnia 15 luty 2004
w sprawie: zatwierdzenia stawki najmu Gimbusa.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:56:22.
Nr 12-2004 z dnia 17 luty 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań i roztrzygnięcia przetargu ofert w dniu 25.02.2004r, mającej na celu zbycie działek budowlanych i działek przewidzianych pod budowę zespołu boksów garażowych położonych w Kunowie przy ulicy Górnej oraz rozpatrzenie ofert dotyczących pomiaru dróg we wsiach Miłkowska Karczma i Bukowie- Biechów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:56:40.
Nr 13-2004 z dnia 17 luty 2004
w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego ZGKM w Kunowie na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:57:09.
Nr 14-2004 z dnia 17 luty 2004
w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:57:46.
Nr 15-2004 z dnia 17 luty 2004
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:58:13.
Nr 16-2004 z dnia 17 luty 2004
w sprawie: planu finansowego UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:59:01.
Nr 17-2004 z dnia 24 luty 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:59:24.
Nr 18-2004 z dnia 25 luty 2004
w sprawie: ustalenia stawek czynszu za oddane w najem lokale w budynkach Remiz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlic na terenie gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 13:59:47.
Nr 19-2004 z dnia 27 luty 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:00:11.
Nr 19.-2004 z dnia 26 luty 2004

w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego dnia 2004.02.25 w zakresie rokowań na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 3547/2 o pow. 602 m2 oraz działki 343/8 o pow. 871 m2 położonych w ........

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:01:25 | Data modyfikacji: 2020-11-18 08:41:23.
Nr 19a-2004 z dnia 27 luty 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:01:49.
Nr 20-2004 z dnia 1 marca 2004
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego dnia 2004.02.25 w zakresie wyboru oferty obejmującej wykonanie prac geodezyjno kartograficznych związanych z opracowaniem mapy i rejestru pomiarowego do celów prawnych obekmujących drogę gminną we wsi Miłkowska Karczma oraz drogę we wsi Biechów i Bukowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:02:28.
Nr 21-2004 z dnia 1 marca 2004
w sprawie: planów finansowych placówek oświatowych na terenie gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:03:05.
Nr 22-2004 z dnia 3 marca 2004
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych na: Modernizację drogi gminnej Nr 1536013 Żurawka Bukowie w miejscowości Biechów Bukowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:03:22.
Nr 23-2004 z dnia 10 marca 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:03:48.
Nr 24-2004 z dnia 15 marca 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przeglądu oświetlenia ulicznego na terenie gm. Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:04:12.
Nr 25-2004 z dnia 16 marca 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 19.03.2004r, mającego na celu zbycie działki nr 308/49 o pow. 0.2029 ha położonej w Kunowie stanowiącej byłe wrsztaty szkolne.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:04:35.
Nr 26-2004 z dnia 19 marca 2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Zakup sprzętu komputerowego na rzecz UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:04:59.
Nr 27-2004 z dnia 22 marca 2004
w sprawie: ustalenia stawek czynszu za oddane w dzierżawę grunty komunalne na terenie miasta i gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:05:20.
Nr 28-2004 z dnia 22 marca 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie nieruchomości położonej w Kunowie oznaczonej nr 806 o pow.1026 m2 na rzecz Gminy Kunów do realizacji celu publicznego polegającego na budowie rowu odwadniającego oraz nieruchomości położonej we wsi Nietulisko Małe oznaczonej nr 401/1 o pow. 0.1746 ha do realizacji celu publicznego- budowy polderu zalewowego.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:05:45.
Nr 29-2004 z dnia 22 marca 2004
Na podstawie art. 117 ust. 2 pkt 1 Statutu Miasta i Gminy w Kunowie oraz Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok 2004 w związku z przystąpieniem Gminy Kunów do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:06:07.
Nr 30-2004 z dnia 29 marca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:06:30.
Nr 31-2004 z dnia 29 marca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:08:26.
Nr 32-2004 z dnia 29 marca 2004
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w II kwartale 2004r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:08:50.
Nr 33-2004 z dnia 29 marca 2004
w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:09:07.
Nr 34-2004 z dnia 14 kwietnia 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. Norberta Wykroty oraz P. Małgorzaty i Dariusza małż. Siurek nieruchomości położonych we wsi Boksycka na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:09:35.
Nr 35-2004 z dnia 14 kwietnia 2004
w sprawie: ogłoszenia II przetargu oraz obniżenia ceny wywolawczej na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z przeniesieniem własności budynku (byłe warsztaty szkolne) usytuowanego na działce ewid. 308/49 o pow. 0.2029 ha w mieście Kunowie wraz z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu do powyższej nieruchomości przez działki ewid. 308/50 i 308/4.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:09:57.
Nr 36-2004 z dnia 19 kwietnia 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia renegocjacji mających na celu nabycie od P. Piotra Bugajskiego oraz od P. Jerzego Lipca nieruchomości położonych w Kunowie oraz we wsi Nietulisko Małe na rzecz Gminy Kunów do realizacji celów publicznych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:10:17.
Nr 37-2004 z dnia 23 kwietnia 2004
w sprawie: odłoszenia przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nietulisko Duże gm. Kunów oznaczonej nr 559 o pow. 0.54 ha oraz nr 1267 o pow. 0.17 ha.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:10:38.
Nr 38-2004 z dnia 27 kwietnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:10:58.
Nr 39-2004 z dnia 27 kwietnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:11:20.
Nr 40-2004 z dnia 27 kwietnia 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Odbudowa drogi gminnej - ul. Krzywa w Kunowie- dł. 345mb  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 14:11:44.
Nr 41-2004 z dnia 27 kwietnia 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 22 kwietnia 2004 w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 401/1 o pow. 0.1746 ha położonej we wsi Nietulisko Małe przewidzianej pod polder zalewowy.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:25:11 | Data modyfikacji: 2020-11-18 08:48:53.
Nr 42-2004 z dnia 27 kwietnia 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 22 kwietnia 2004 w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 806 o pow. 0.1026 ha położonej w Kunowie przewidzianej dla inwestycji polegającej na budowie rowu odwadniającego z urządzeniami towarzyszącymi.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:25:34 | Data modyfikacji: 2020-11-18 08:53:24.
Nr 43-2004 z dnia 4 maja 2004
w sprawie: udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:26:00.
Nr 44-2004 z dnia 4 maja 2004
w sprawie: udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:26:32.
Nr 45-2004 z dnia 6 maja 2004
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 20.04.2004 r. Nr Rep.A Nr 838/2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:28:02.
Nr 46-2004 z dnia 6 maja 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 30 kwietnia 2004 w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 219/1 ow. 31 m2, nr 220/1 o pow. 94 m2, nr 267/1 o pow. 72 m2, nr 268/1 o pow 74 m2, nr 269/1 o pow. 82 m2 (ogółem pow. 353 m2) położonej we wsi Boksycka zajętych wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:28:27 | Data modyfikacji: 2020-11-18 08:57:48.
Nr 47-2004 z dnia 6 maja 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 30 kwietnia 2004 w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w...... oznaczonej nr działki 244/4 o pow. 79 m2 zabudowanej nieczynną studnią z kręgów betonowych od P.....

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:28:52 | Data modyfikacji: 2020-11-18 09:04:06.
Nr 48-2004 z dnia 20 maja 2004
w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską gradobicia, która wystąpiła na terenie gminy Kunów dnia 11 maja 2004r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:33:57.
Nr 49-2004 z dnia 20 maja 2004
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:34:25.
Nr 50-2004 z dnia 20 maja 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:36:02.
Nr 51-2004 z dnia 20 maja 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 28 maja 2004r. mającego na celu zbycie działki 308/49 o pow. 0.2029 ha położonej w Kunowie zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:41:14.
Nr 51a-2004 z dnia 24 maja 2004
w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 3/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie ustalenia opłat miesięcznych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:42:59.
Nr 52-2004 z dnia 24 maja 2004
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych na odbudowę drogi gminnej Nr.1536012 Udziców Górny.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:44:37.
Nr 53-2004 z dnia 24 maja 2004
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych na odbudowę drogi gminnej Nr.1536009 Kolonia Miłkowska-Kurzacze.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:46:17.
Nr 54-2004 z dnia 31 maja 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. Artura Zająca, P. Zbigniewa Zająca oraz P. Mariusza Zająca nieruchomości położonej we wsi Boksycka na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 10:48:09.
Nr 55-2004 z dnia 31 maja 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu SAPARD.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 11:48:31.
Nr 56-2004 z dnia 31 maja 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 12:07:29.
Nr 57-2004 z dnia 31 maja 2004

w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. ..... nieruchomości położonych we wsi ..... na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-05 12:53:26 | Data modyfikacji: 2020-11-18 09:20:39.
Nr 58-2004 z dnia 16 czerwca 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisjię dnia 02.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w......... oznaczonej nr działki 254/6 o pow. 151 m2 od P. ...... zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-05 12:53:47 | Data modyfikacji: 2020-11-18 09:25:36.
Nr 59-2004 z dnia 16 czerwca 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisjię dnia 02.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w......... oznaczonej nr działki 253/1 o pow. 17 m2 od P. ..... zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-05 12:54:24 | Data modyfikacji: 2020-11-18 09:30:40.
Nr 60-2004 z dnia 16 czerwca 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisjię dnia 02.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w...... oznaczonej nr działki 254/8 o pow. 110 m2 od P. ... zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-05 12:55:55 | Data modyfikacji: 2020-11-18 09:35:36.
Nr 61-2004 z dnia 23 czerwca 2004
w sprawie: przystąpienia Gminy Kunów do konkursu pn. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" oraz powołania Gminnej Komisji ds. przeprowadzenia konkursu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 12:56:17.
Nr 62-2004 z dnia 24 czerwca 2004
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 12:56:36.
Nr 63-2004 z dnia 24 czerwca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 12:56:55.
Nr 64-2004 z dnia 24 czerwca 2004
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w III kwartale 2004r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 12:57:43.
Nr 65-2004 z dnia 24 czerwca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-05 12:59:12.
Nr 66-2004 z dnia 24 czerwca 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w... oznaczonej nr działki 237/1 o pow. 83 m2 i działki nr 291/1 o pow. 14 m2 od P.... zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-05 12:59:32 | Data modyfikacji: 2020-11-18 09:41:38.
Nr 67-2004 z dnia 24 czerwca 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 244/4 o pow.79 m2, zabudowanej studnią kopaną z kręgów betonowych Dn- 100 głębokości 23m, położonej w...od... a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:15:49 | Data modyfikacji: 2020-11-18 09:50:50.
Nr 68-2004 z dnia 24 czerwca 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 244/6 o pow.80 m2 oraz nr 244/8 o pow. 93 m2 położonej w... od ...  a zajątej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:16:27 | Data modyfikacji: 2020-11-18 12:07:33.
Nr 69-2004 z dnia 29 czerwca 2004

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 02.07.2004r. mającego na celu zbycie działek nr 559 o pow. 0.54 ha, nr 1267 o pow. 0.17 ha położonych we...oraz działek nr 343/7 o pow. 708 m2 i nr 3547/1 i 333/11 o pow. 610 m2 położonych w....

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:16:54 | Data modyfikacji: 2020-11-18 12:17:30.
Nr 69a-2004 z dnia 1 lipca 2004
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:17:13.
Nr 70-2004 z dnia 6 lipca 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowdzenia procedury zamówienia publicznego na: udzielenie kredytów krótkoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu SAPARD  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:17:39.
Nr 71-2004 z dnia 6 lipca 2004
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopni nauczycieli mianowanych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:17:57.
Nr 72-2004 z dnia 6 lipca 2004
w sprawie: ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działek ewid. od nr 567/6 do nr 567/24 (dziewiętnaście działek)położonych w Kunowie przy ul. Langiewicza i Krzywej o powierzchniach wykazanych na planie nr 2278-11/2003.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:18:57.
Nr 73-2004 z dnia 9 lipca 2004
w sprawie: unieważnienia postępowania przetargowego na udzielenie kredytów krótkoterminowych na zadania realizowane w ramach programu SAPARD.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:19:15.
Nr 74-2004 z dnia 9 lipca 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Wykonanie sieci wodociągowej w Kunowie (Poręby) Wykonanie przepompowni w Wymysłowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:19:36.
Nr 75-2004 z dnia 28 lipca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:19:59.
Nr 76-2004 z dnia 28 lipca 2004

w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przez komisję przetargową dnia 02.07.2004r. w zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości komunalnej położonej we... ozanaczonej nr działki 559 o pow. 0.54 ha i działki nr 1267 o pow. 0.17 ha na rzecz ...za cenę 3150 zł.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:20:18 | Data modyfikacji: 2020-11-18 12:23:34.
Nr 77-2004 z dnia 28 lipca 2004
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2004r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:20:52.
Nr 78-2004 z dnia 28 lipca 2004
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:23:05.
Nr 79-2004 z dnia 28 lipca 2004
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:23:31.
Nr 80-2004 z dnia 28 lipca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:23:53.
Nr 81-2004 z dnia 2 sierpnia 2004
w sprawie: unieważnienia postępowania przetargowego na udzielenie kredytów krótkoterminowych na zadania realizowane w ramach programu SAPARD.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:24:14.
Nr 82-2004 z dnia 9 sierpnia 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań w dniu 12.08.2004 mających na celu zbycie prawa wieczystego użytkownia gruntu oznaczonego numerem działki 308/49 o pow. 0.2029 ha wraz ze sprzedażą zabudowań- byłe warsztaty szkolne w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:24:44.
Nr 83-2004 z dnia 10 sierpnia 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości zabudowanej warsztatami szkolnymi usytuowanymi na działce 308/49 w Kunowie w związku z dokonanym włamaniem do obiektu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:25:06.
Nr 84-2004 z dnia 17 sierpnia 2004

w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od ... nieruchomości położonej we wsi ... na rzecz Gminy Kunów zajętej wybudowanym przez gminę rowem odwadniającym.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:25:27 | Data modyfikacji: 2020-11-18 12:28:48.
Nr 85-2004 z dnia 23 sierpnia 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. Odbudowa drogi gminnej nr 1536012 w msc Udziców Górny.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:25:49.
Nr 86-2004 z dnia 25 sierpnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:26:08.
Nr 87-2004 z dnia 27 sierpnia 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadonych przez komisję dnia 19.08.2004r. w zakresienabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 197/1 o pow. 0.3646 ha we wsi ... od ... a zajętej wybudowanym przez gminę rowem odwadniającym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:26:36 | Data modyfikacji: 2020-11-18 12:34:33.
Nr 88-2004 z dnia 30 sierpnia 2004
w sprawie: określenia stawki odpłatności za dowóz osób niepełnosprawnych do Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Osrowcu Św.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:26:55.
Nr 89-2004 z dnia 30 sierpnia 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Dobór i montaż kotłów miałowych o mocy około 2x190kW dla kotłowni UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:29:15.
Nr 90-2004 z dnia 30 sierpnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:29:40.
Nr 91-2004 z dnia 31 sierpnia 2004

w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. ...  nieruchomości położonych we wsi ... na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:31:51 | Data modyfikacji: 2020-11-18 12:43:40.
Nr 92-2004 z dnia 31 sierpnia 2004
w sprawie: szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.  

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:32:59.
Nr 93-2004 z dnia 2 września 2004
w sprawie: instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w UMiG w Kunowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:33:54.
Nr 94-2004 z dnia 2 września 2004
w sprawie: zamknięcia i akceptacji warunków rokowań przeprowadzonych przez komisję przetargową dnia 12.08.2004r. w zakresie zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego numerem działki 308/49 o pow. 0.2029 ha wraz ze sprzedażą zabudowań- byłe warsztaty szkolne w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:36:24.
Nr 94.-2004 z dnia 2 września 2004
w sprawie: zamknięcia i akceptacji warunków rokowań przeprowadzonych przez komisję przetargową dnia 12.08.2004r. w zakresie zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego numerem działki 308/49 o pow. 0.2029 ha wraz ze sprzedażą zabudowań- byłe warsztaty szkolne w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:36:46.
Nr 94.-2004 z dnia 8 września 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 1536013 Żurawka-Bukowie w msc Biechów, Bukowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:37:51.
Nr 95-2004 z dnia 8 września 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:38:20.
Nr 96-2004 z dnia 9 września 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 02.09.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 271/1 o pow. 108 m2, nr 218/1 o pow. 26m2, nr 217/1 o pow. 30 m2, nr 216/1 o pow. 32 m2, nr 270/1 o pow. 76 m2 (pow. ogólna 272 m2) położonej we wsi ... od P. ... a zjętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:42:57 | Data modyfikacji: 2020-11-18 12:47:51.
Nr 97-2004 z dnia 9 września 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 02.09.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 229/1 o pow. 116 m2 położonej we wsi ... od P.... a zjętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:48:41 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:01:17.
Nr 98-2004 z dnia 9 września 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 02.09.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 235/1 o pow. 169 m2 położonej we wsi ... od P... a zjętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:49:27 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:11:56.
Nr 99-2004 z dnia 9 września 2004
w sprawie: zatwierdzenia stawek środków transportowych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:53:44.
Nr 100-2004 z dnia 21 września 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:54:09.
Nr 101-2004 z dnia 21 września 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie ora do SP w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2004/2005.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:54:30.
Nr 102-2004 z dnia 23 września 2004

w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. ... i .... nieruchomości położonych we wsi ... zajętych wybudowną drogą gminną oraz nabycia nieruchomości pod budowę rowu odwadniającego we wsi... od P....na rzecz Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:54:51 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:20:35.
Nr 103-2004 z dnia 23 września 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. Odbudowa drogi gminnej ul. Krzywa w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:55:12.
Nr 104-2004 z dnia 23 września 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Adaptacja pomieszczeń GOK w Kunowie pod potrzeby Centrum Informacji.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:55:40.
Nr 105-2004 z dnia 27 września 2004
w sprawie: zatwierdzenia stawki za ogrzewanie 1 m2 powierzchni lokali użytkowych zasilanych z kotłowni przy Gimnazjum w Kunowie oraz rozliczenie pozostałych mediów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:58:08.
Nr 151-2004 z dnia 28 września 2004

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowdzenia czynności związanych z protokólarnym przejęciem w dniu 05.10.2004r. lokalu użytkowego o pow. 206,03 m2 znajdującego się w remizie OSP w ... , którego najemcą jest P....

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:58:32 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:27:15.
Nr 152-2004 z dnia 30 września 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:58:56.
Nr 153-2004 z dnia 30 września 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:59:17.
Nr 153a-2004 z dnia 30 września 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:59:35.
Nr 154-2004 z dnia 30 września 2004
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 11:59:55.
Nr 155-2004 z dnia 30 września 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:00:23.
Nr 156-2004 z dnia 6 października 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowdzonych przez komisję dnia 29.09.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 244/6 o pow. 80 m2 oraz nr 244/8 o pow. 93 m2 położonej we wsi ... od P. ...a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:00:43 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:38:58.
Nr 157-2004 z dnia 6 października 2004

w sprawie: akceptacji rokowań przeprowdzonych przez komisję dnia 29.09.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 244/6 o pow. 80 m2 oraz nr 244/4 o pow. 79 m2 zabudowanej studnią kopaną z kręgów betonowych Dn- 100 o głębokości 23 m położonej we wsi ...od P.  ...... a zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:01:07 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:54:38.
Nr 158-2004 z dnia 11 października 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Modernizacja drogi gminnej w Bukowiu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:01:28.
Nr 159-2004 z dnia 11 października 2004
w sprawie: regulaminu nagradzania pracowników UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:01:48.
Nr 160-2004 z dnia 11 października 2004
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:02:08.
Nr 161-2004 z dnia 11 października 2004
w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:02:48.
Nr 162-2004 z dnia 11 października 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania pn. Dobór i montaż kotłów miałowych o mocy 2x250 KW dla kotłowni przy UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:03:12.
Nr 163-2004 z dnia 26 października 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:03:37.
Nr 164-2004 z dnia 29 października 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:03:54.
Nr 165-2004 z dnia 29 października 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:04:15.
Nr 167-2004 z dnia 4 listopada 2004

w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P... nieruchomości położonej we wsi... na rzecz Gminy Kunów zajętej wybudownym przez gminę rowem odwadniającym.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:04:45 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:59:02.
Nr 168-2004 z dnia 15 listopada 2004
w sprawie: akceptacji warunków rokowań przeprowadzonych przez komisję przetargową dnia 05.11.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów wspólwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 197/1 o pow. 0.3646 ha położonej we wsi Wymysłów od p. Marianny Dwojak, p. Haliny-Zofii Gatkowskiej, p. Janusza Dwojaka, p.Mariana-Adama Dwojaka oraz p. Jadwigi Gołębiowskiej zajętej wybudowanym przez gminę rowem odwadniającym.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:05:05.
Nr 169-2004 z dnia 15 listopada 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Wykonanie sieci wodociągowej w Kunowie Poręby Wykonanie przepompowni w Wymysłowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:05:26.
Nr 171-2004 z dnia 22 listopada 2004
w sprawie: ztwierdzenia regulaminu świadczenia usług przez ZUO "Janik" Sp. zo.o.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:06:02.
Nr 172-2004 z dnia 24 listopada 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:06:33.
Nr 173-2004 z dnia 29 listopada 2004
w sprawie: akceptacji podwyżek stawek czynszu i stawki za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:06:58.
Nr 174-2004 z dnia 29 listopada 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:07:18.
Nr 175-2004 z dnia 29 listopada 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:07:48.
Nr 176-2004 z dnia 29 listopada 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:08:06.
Nr 177-2004 z dnia 3 grudnia 2004
w sprawie: instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w UMiG w Kunowie. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:08:42.
Nr 178-2004 z dnia 3 grudnia 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania na: Modernizacja drogi gminnej w Bukowiu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:08:59.
Nr 178a-2004 z dnia 8 grudnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:09:58.
Nr 179-2004 z dnia 21 grudnia 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z protokólarnym przekazaniem w dniu 23.12.2004r. budynku szkoły zawodowej, sali gimnastycznej z zapleczem oraz przyłączy i budowli będących przedmiotem odrębnej własności Gminy Kunów, usytuowanych na działce nr 308/50 w mieście Kunowie na rzecz Powiatu Ostrowieckiego.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:10:32.
Nr 180-2004 z dnia 21 grudnia 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Modernizacja drogi gminnej Nr 1536009 Kol. Miłkowska-Kurzacze, w miejscowości Karczma Miłkowska.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:10:53.
Nr 181-2004 z dnia 29 grudnia 2004

w sprawie: przydziału komunalnego mieszkania socjalnego.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:11:12 | Data modyfikacji: 2020-11-18 14:09:47.
Nr 182-2004 z dnia 29 grudnia 2004
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:11:29.
Nr 183-2004 z dnia 29 grudnia 2004
w sprawie: zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:11:50.
Nr 184-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zarządzenie inwentaryzacji opału.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:12:20.
Nr 185-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:12:44.
Nr 186-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:13:09 | Data modyfikacji: 2007-11-06 12:13:29.
Nr 187-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zatwierdzenia cen najmu środków transportowo-sprzętowych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:14:13.
Nr 188-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zatwierdzenia stawek środków transportowych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:16:29.
Nr 189-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:16:57.
Nr 190-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:17:14.
Nr 191-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:19:37.
Data wprowadzenia: 2007-11-06 12:19:37
Opublikowane przez: Paweł Maj