Nr 1-2006 z dnia 2 stycznia 2006 r
w sprawie : ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 175/4 o pow.0.1018 ha położonej w Kunowie przy ulicy Małachowskiej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:19:06.
Nr 2-2006 z dnia 6 stycznia 2006 r

w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 05 stycznia 2006r. W zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości gruntowej położonej w... oznaczonej nr działki 35/6 o powierzchni 2.7103 ha na rzecz ... za kwotę 8060zł / słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych /.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:19:40 | Data modyfikacji: 2020-11-23 11:24:01.
Nr 3-2006 z dnia 10 stycznia 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc.... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:20:14 | Data modyfikacji: 2020-11-23 11:30:32.
Nr 4-2006 z dnia 10 stycznia 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. .... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:54:55 | Data modyfikacji: 2020-11-23 11:40:32.
Nr 5-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc.... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:58:42 | Data modyfikacji: 2020-11-23 11:44:16.
Nr 6-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-19 11:09:22 | Data modyfikacji: 2020-11-23 12:30:40.
Nr 7-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-19 11:12:25 | Data modyfikacji: 2020-11-23 12:33:35.
Nr 8-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-19 11:21:04 | Data modyfikacji: 2020-11-23 12:36:13.
Nr 9-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r
w sprawie: powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:16:15.
Nr 10-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. .... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:17:07 | Data modyfikacji: 2020-11-23 12:39:15.
Nr 11-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chocimów gmina Kunów, zajętych wybudowaną droga gminną.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:18:51.
Nr 12-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: „Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Kunowie”.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:19:37.
Nr 13-2006 z dnia 24 stycznia 2006 r
w sprawie: ryczałtu miesięcznego dla Komendanta Gminnego Straży Pożarnych w Kunomie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:21:24.
Nr 14-2006 z dnia 24 stycznia 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:22:27.
Nr 15-2006 z dnia 25 stycznia 2006 r
w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 93a/03 Szefa Obrony Cywilnej-Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 10 września 2003 roku w sprawie powołania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:25:06.
Nr 16-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: powierzenia realizacji zadania utrzymania czystości na terenie Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:27:07.
Nr 18-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 lutego 2006r następujących przetargów: I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr 175/4 o pow.0.1018ha położonej w mieście Kunowie przy ul. Małachowskiej. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części z działek nr 2764, nr 2784, nr 2786, nr 2796, nr 2806, nr 2810 o pow. Około 1,25ha położonych w Kunowie z przeznaczeniem pod wyciąg narciarski. kolejnego publicznego przetargu ustnego ograniczonego obejmującego sprzedaż czternastu działek budowlanych położonych w Kunowie przy ulicy Langiewicza i Krzywej.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:29:12.
Nr 19-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:29:48 | Data modyfikacji: 2020-11-23 12:42:26.
Nr 20-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc....gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:30:26 | Data modyfikacji: 2020-11-23 12:45:02.
Nr 21-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UmiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:31:43.
Nr 22-2006 z dnia 6 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi transportowe w zakresie dowozu szlaki oraz materiałów na bieżące utrzymanie dróg i cele inwestycyjne dla Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:32:32.
Nr 23-2006 z dnia 6 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:33:22.
Nr 24-2006 z dnia 6 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Doły Biskupie- Kunów.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:34:18.
Nr 25-2006 z dnia 7 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:35:07 | Data modyfikacji: 2020-11-23 12:48:06.
Nr 26-2006 z dnia 7 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:35:57 | Data modyfikacji: 2020-11-23 12:50:45.
Nr 27-2006 z dnia 7 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:36:50 | Data modyfikacji: 2020-11-23 12:53:27.
Nr 28-2006 z dnia 7 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 05 stycznia 2006 r. i wyboru oferty na wynajęcie lokalu użytkowego będącego w posiadaniu Gminy Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we ... z przeznaczeniem na cele usługowe- sklep.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:37:38 | Data modyfikacji: 2020-11-23 12:57:03.
Nr 29-2006 z dnia 10 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:38:19.
Nr 30-2006 z dnia 14 lutego 2006 r
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:40:08.
Nr 31-2006 z dnia 14 lutego 2006 r. cz2
w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.  

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:42:00.
Nr 32-2006 z dnia 14 lutego 2006 r
w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:43:42.
Nr 35-2006 z dnia 14 lutego 2006 r
w sprawie: zatwierdzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 34/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:44:59.
Nr 36-2006 z dnia 14 lutego 2006 r. cz1
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:47:55.
Nr 36-2006 z dnia 14 lutego 2006 r. cz2
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:50:34.
Nr 37-2006 z dnia 20 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 12:58:04 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:00:28.
Nr 38-2006 z dnia 20 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:01:59 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:02:57.
Nr 39-2006 z dnia 20 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:03:18 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:05:45.
Nr 40-2006 z dnia 20 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:05:26 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:08:29.
Nr 41-2006 z dnia 20 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:13:56 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:09:57.
Nr 42-2006 z dnia 21 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:15:17 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:12:42.
Nr 43-2006 z dnia 21 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:16:37 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:17:01.
Nr 44-2006 z dnia 21 lutego 2006 r

w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:17:32 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:19:03.
Nr 45-2006 z dnia 21 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:19:03.
Nr 46-2006 z dnia 22 lutego 2006 r

w sprawie:akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 17 lutego 2006 roku w zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości gruntowej położonej w ... oznaczonej numerem działki 175/4 o pow. 0.1018 ha na rzecz ... za kwotę 19129,60 zł brutto.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:20:20 | Data modyfikacji: 2020-11-23 13:21:40.
Nr 47-2006 z dnia 24 lutego 2006 r. cz1
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:22:35.
Nr 47-2006 z dnia 24 lutego 2006 r. cz2
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:24:06.
Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:24:06
Opublikowane przez: Paweł Maj