Zaproszenie
2018-07-16 15:13:11
Zaproszenie do złożenia oferty   Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznyc  ...więcej

Ogłoszenie
2008-12-11 09:32:47
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż środka trwałego- pojazdu marki DAEWOO Polonez.  ...więcej

Informacja
2008-11-13 13:05:38
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.  ...więcej

Zaproszenie
2008-10-10 11:24:53
Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 EURO. Gmina Kunów -Urząd Miasta i Gminy Kunów zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia ofertyna realizację usługi: "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Pl  ...więcej

Informacja
2008-10-07 08:32:54
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 201/2 o pow. 0.24 ha obrębu Miłkowska Karczma gm. Kunów.  ...więcej

Ogłoszenie
2008-09-23 08:43:20
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do kotłowni UMiG Kunów w sezonie grzewczym 2008/2009 miału w ilości około 200 ton.  ...więcej

Zawiadomienie
2008-09-19 14:44:39
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na " Remont drogi gminnej w msc Kol. Inw."  ...więcej

Zawiadomienie
2008-09-18 09:18:25
O wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę mikrobusu 20-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby poruszającejsię na wózku inwalidzkim"    ...więcej

Ogłoszenie
2008-09-10 11:45:43
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów. Przetarg obejmuje : działki ewidencyjne położone w mieście Kunów przy ul. Langiewicza i ul. Krzywej, oznaczone w ewidencji grunt  ...więcej

Ogłoszenie
2008-08-29 10:28:17
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie , ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, woj. świętok  ...więcej

Ogłoszenie
2008-08-26 08:56:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP MIKROBUSU 20 – OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH W TYM 1 OSOBY PORUSZJĄCEJ SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM   ...więcej

Zawiadomienie
2008-08-18 14:03:42
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dowóz dzieci z gminy Kunów do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Kunowie oraz Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Św."   ...więcej

Zawiadomienie
2008-08-11 14:38:46
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów”   ...więcej

Zawiadomienie
2008-08-11 14:37:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Remont drogi gminnej Doły Biskupie - Gębice"  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2008-08-11 09:54:35
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka 639 o pow. 0.0844ha obrębu Nietulisko Duże gm. Kunów o założonej księdze wieczystej KI 1O/00  ...więcej

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
2008-08-11 09:44:21
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów. Przetarg obejmuje:Miejscowość Miłkowska Karczma - działka ewidencyjna nr 201/2 o pow. 0.24 ha o urządz  ...więcej

Oświetlenie
2008-07-24 09:39:42
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymo wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie , ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, woj. świętokrzys  ...więcej

Dowóz dzieci
2008-07-18 10:13:19
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych Gmina Kunów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dowóz dzieci z gminy Ku  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2008-07-15 08:28:14
 Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 566 o pow. 0.35 ha obrębu Janik gm. Kunów.  ...więcej

Ogłoszenie
2008-07-14 11:15:19
GMINA KUNÓW  - URZĄD MIASTA I GMINY ul. Warszawska 45 b 27-415 Kunów tel. / fax  ( 0-41 )  26-13-174; wew. 51 e- mail: href="mailto:inwestycje@kunow.pl">inwestycje@kunow.pl zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofer  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 48
następne