Informacja o wynikach
2009-11-24 11:53:48
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 19.11.2009 r.   ...więcej

Ogłoszenie
2009-11-20 10:26:42
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust. 8 na "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów"  Do pobrania dokumenty link: http://www.k  ...więcej

Ogłoszenie
2009-11-17 08:15:52
Udzielenie Gminie Kunów kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1500000,00zł. Dokumenty do pobrania : http://www.kunow.pl/przetg  ...więcej

Ogłoszenie
2009-11-04 10:13:20
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż środka twałego - pojazdu marki FSO - Warszawa Polonez   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2009-11-04 10:11:46
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych.   ...więcej

Ogłoszenie
2009-10-29 13:50:15
 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  ...więcej

Zaproszenie
2009-10-13 14:11:08
Gmina Kunów zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 Euro , którego przedmiotem jest:Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ku  ...więcej

Ogłoszenie
2009-10-13 09:45:11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 ," Nadzór inwestorski na zadaniach : Budowa kanalizacji sanitarnej Kunów- Rudka" Pliki do pobrania : http:/  ...więcej

Ogłoszenie
2009-10-13 09:44:21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 ," Nadzór inwestorski na zadaniach : Budowa Sali gimnastycznej w Janiku " Pliki do pobrania: http://www.kuno  ...więcej

Ogłoszenie
2009-10-13 09:40:22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 ," Nadzór inwestorski na zadaniach : Odtworzenie starego układu urbanistycznego zagospodarowaniem zieleńca r  ...więcej

Ogłoszenie
2009-10-05 12:47:34
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w mieście Kunów stanowiącej własność Gminy Kunów  ...więcej

Ogłoszenie
2009-10-05 12:46:39
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Nietulisko Duże stanowiącej własność Gminy Kunów  ...więcej

Ogłoszenie
2009-09-14 14:53:50
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 Euro na dostawę opału do budynku administracyjnego Urzędu Miast  ...więcej

Ogłoszenie
2009-08-28 13:55:44
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 " Przebudowa/remont budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki w Kunowie " Szczegóły http://www.kunow.pl/przetgminy.  ...więcej

Ogłoszenie
2009-08-28 13:54:41
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMo wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych "Odtworzenie starego układu urbanistycznego z zagospodarowaniem zieleńca rynkowego P  ...więcej

Ogłoszenie
2009-08-07 10:19:45
Wyjaśnienia do zapytań ofertowych z dnia 06.08.2009 "Odtworzenie starego układu urbanistycznego z zagospodarowaniem zieleńca rynkowego Plac Wolności - Podgórze w Kunowie" ZP/9/09   ...więcej

Ogłoszenie
2009-08-07 10:17:33
SPROSTOWANIE do zapisu SIWZ na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej w m. Janik"   ...więcej

Ogłoszenie
2009-08-07 10:15:47
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w miejscowości Chocimów gm. Kunów stanowiącej zabytkowy zespół dworsko-parkowy.   ...więcej

Ogłoszenie
2009-08-04 11:15:03
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 125713 - 2009   ...więcej

Wyjaśnienia
2009-08-03 14:53:37
Wyjaśnienia dot. zamówienia ZP/9/09 na zadanie pn. "Odtworzenie starego układu urbanistycznego z zagospodarowaniem zieleńca rynkowego Plac Wolności - Podgórze w Kunowie" Do pobrania: http://kunow.pl/przetgminy.html  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 49
następne