Zarządzenie Nr 163/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.12.2008r.
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:22:40.
Zarządzenie Nr 162/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.12.2008r.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:25:58.
Zarządzenie Nr 161/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.12.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:26:59.
Zarządzenie Nr 159/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29.12.2008r.
W sprawie zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:28:20.
Zarządzenie Nr 158/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.12.2008r.
W sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne, oddane w najem Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:32:51.
Zarządzenie Nr 157/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.12.2008r.
W sprawie sprawdzenia zgodności złożonej informacji podatkowej przez Pana Haraźny Ignacy ze stanem faktycznym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy Kunów we wsi Kolonia Piaski. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:35:43.
Zarządzenie Nr 156/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.12.2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:36:43.
Zarządzenie Nr 155/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.12.2008r.
W sprawie przeprowadzenia procedury naboru na obsługę Punktu Konsultacyjnego  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:37:57.
Zarządzenie Nr 154/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 8.12.2008r.

W sprawie komisji do przeprowadzenia w dniu 8 grudnia 2008r rozprawy administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania na rzecz P. M. R. oraz P. J.M. za działkę nr ewid ... położoną w msc. ..., gmina Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:41:10 | Data modyfikacji: 2020-11-24 13:12:01.
Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 3.12.2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:42:08.
Zarządzenie Nr 151/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.11.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:49:59.
Zarządzenie Nr 150/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.11.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:51:23.
Zarządzenie Nr 149/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.11.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:52:39.
Zarządzenie Nr 148/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.11.2008r.
W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:00:57.
Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.11.2008r.
W sprawie przyznania wyróżnienia dla zespołu sprotowców  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:06:08 | Data modyfikacji: 2009-04-21 12:07:16.
Zarządzenie Nr 146/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.11.2008r.
W sprawie ustalenia stawek czynszu za oddane w najem lokale użytkowe znajdujące się w budynkach po byłych szkołach na terenie gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:09:00.
Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 18.11.2008r.
W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:23:17.
Zarządzenie Nr 143/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.11.2008r.

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Urzędu MiG Kunów w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej - działka nr ewid 252/16 o powierzchni 0,0500 ha położonej w msc. ... gmina Kunów, niezbędnej do realizacji inwestycji celu publicznego - drogi gminnej dojazdowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:27:51 | Data modyfikacji: 2020-11-24 12:43:14.
Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.11.2008r.

W sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisje przetargową

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:29:37 | Data modyfikacji: 2020-11-24 12:38:21.
Zarządzenie Nr 141/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.11.2008r.
W sprawie projektu budżetu gminy Kunów na 2009 r Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:30:39.
Zarządzenie Nr 140/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.11.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:32:34.
Zarządzenie Nr 139/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.11.2008r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr 63/05 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 07.06.2005r. w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:34:50.
Zarządzenie Nr 137/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.10.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:38:02.
Zarządzenie Nr 136/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.10.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:42:11.
Zarządzenie Nr 135/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.10.2008r.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:51:21.
Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.10.2008r.
W sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego położonego na parterze i I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vitamed" s.c z siedzibą Kunów ul. Warszawska 46A Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:54:11.
Zarządzenie Nr 133/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.10.2008r.
W sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji z zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:56:43.
Zarządzenie Nr 132/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.10.2008r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioruzadnia Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:00:48.
Zarządzenie Nr 131/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.10.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:02:03.
Zarządzenie Nr 130/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.10.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:03:09.
Zarządzenie Nr 129/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.10.2008r.

W sprawie akceptacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Burmistrza MiG Kunów w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej-dojazdowej Kunów ul. Iłżecka .

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:06:59 | Data modyfikacji: 2020-11-24 12:12:59.
Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.10.2008r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr102/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 20.08.2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:10:36.
Zarządzenie Nr 127/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 3.10.2008r.
W sprawie akceptacji postępowania przetargowego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:28:20.
Zarządzenie Nr 126/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 1.10.2008r.
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:30:02.
Zarządzenie Nr 125/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 1.10.2008r.

W sprawie przyznania stypendium sportowego i nagród finansowych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:31:03 | Data modyfikacji: 2020-11-24 12:08:36.
Zarządzenie Nr 124/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 1.10.2008r.
W sprawie akceptacji nabycia  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:32:56.
Zarządzenie Nr 123/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2008r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr103/2008 Burmistrza Miasta I Gminy w Kunowie z dnia 20.08.2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:35:29.
Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.09.2008r.
W sprawie zlecenia naprawy nawierzchni ulicy Modrzewiowej w Wymysłowie gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:37:19.
Zarządzenie Nr 122_1/08 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.09.2008.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:38:52.
Zarządzenie Nr 121/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.09.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na malowaniu pomieszczeń gospodarczych w budynku OSP Janik Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:40:40.
Zarządzenie Nr 121_1/08 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.09.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:43:04.
Zarządzenie Nr 120/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.09.2008r.
W sprawie przekazania Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie środka trwałego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:45:44.
Zarządzenie Nr 119/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.09.2008r.
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:50:08.
Zarządzenie Nr 118/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.09.2008r.

W sprawie akceptacji negocjacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:51:39 | Data modyfikacji: 2020-11-23 15:05:16.
Zarządzenie Nr 117/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.09.2008r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:57:23.
Zarządzenie Nr 116/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.09.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 14:07:27.
Zarządzenie Nr 115/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.09.2008r.
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 14:29:48.
Zarządzenie Nr 114/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 2.09.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 14:36:20.
Zarądzenie nr113/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 01.09.2008r.
W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 17:26:20.
Zarądzenie nr112/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 01.09.2008r.
W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 17:30:39.
Zarądzenie nr111/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 17:40:55.
Zarądzenie nr110/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.

W sprawie akceptacji negocjacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2009-04-21 17:51:04 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:59:25.
Zarądzenie nr109/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.

W sprawie akceptacji negocjacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2009-04-21 17:52:54 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:56:33.
Zarądzenie nr108/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.

W sprawie akceptacji negocjacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2009-04-21 17:57:18 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:53:07.
Zarądzenie nr107/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 17:58:45.
Zarądzenie nr106/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 17:59:45.
Zarądzenie nr105/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości przewidzianych pod budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:01:41.
Zarądzenie nr104/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 20.08.2008r.
W sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie dla lokalu użytkowego położonego na parterze i I piętrze w budynku administracyjno-ambulatoryjnym /Gimnazjum/w Kunowie ul. Fabryczna 1, wydzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vitamed" s.c. z siedzibą Kunów ul. Warszawska 46A Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:16:13.
Zarądzenie nr103/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 20.08.2008r.
W sprawie nieodpłatnego użyczania lokali użytkowych Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:27:19.
Zarądzenie nr102/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 20.08.2008r.
W sprawie ustalenia stawek czynszu za oddane w najem bądź dzierżawę lokale w budynkach Remiz OSP oraz świetlic Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:29:41.
Zarądzenie nr101/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.08.2008r.
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 26 sierpnia 2008r. negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:33:12.
Zarądzenie nr100/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11.08.2008r.
W sprawie powołania komisji do sprawowania nadzoru nad projektem :Dar sejmiku na centrum pod Jarzębinami w Janiku" Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:35:45.
Zarądzenie nr 99/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11.08.2008r.
W sprawie wykonania drogi pożarowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:37:36.
Zarądzenie nr 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11.08.2008r.
W sprawie udzielenia Kierownikowi MGOPS upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:40:53.
Zarądzenie nr 97/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 7.08.2008r.
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:43:40.
Zarądzenie nr 96/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.08.2008r.
W sprawie zmiany 2 ptk5 zarządzenia nr 75/08 z dnia 17.06.2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:46:18 | Data modyfikacji: 2009-04-21 18:49:36.
Zarądzenie nr 95/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 1.08.2008r.
W sprawie powołania komisji Przetargowej Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:47:30.
Zarądzenie nr 94/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 1.08.2008r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr 151/2006 Burmistrza MiG w Kunowie z dnia 25.08.2006r. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:51:03.
Zarądzenie nr 93/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.07.2008r.
W sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo-zbiorczego pomieszczeń w budynku administracyjno-ambulatoryjnym /Gimnazjum/w Kunowie ul. Fabryczna 1, wydzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vitamed"  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:53:28.
Zarądzenie nr 92/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.07.2008r.
W sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:55:36.
Zarądzenie nr 91/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.07.2008r.
W sprawie powołania komisji przetargowej  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:56:19.
Zarądzenie nr 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.07.2008r.
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:58:18.
Zarądzenie nr 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.07.2008r.
W sprawie nadzoru nad uroczystościami z okazji obchodów 100-lecia OSP w Kunowie oraz Dni Kunowa Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 18:59:33.
Zarądzenie nr 88/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.07.2008r.
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:01:19.
Zarądzenie nr 87/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.07.2008r.
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 05 sierpnia 2008 roku negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych, zajętych wybudowana drogą gminną Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:03:53.
Zarądzenie nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.07.2008r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:14:44.
Zarądzenie nr 85/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14.07.2008r.
W sprawie akceptacji postępowania przetargowego Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:15:52.
Zarądzenie nr 84/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.07.2008r.
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:16:38.
Zarądzenie nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 2.07.2008r.
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:18:04.
Zarądzenie nr 82/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 2.07.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:19:03.
Zarądzenie nr 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.06.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:19:52.
Zarądzenie nr 80/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27.06.2008r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:22:12.
Zarądzenie nr 79/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27.06.2008r.
W sprawie przystąpienia Gminy Kunów do X edycji konkursu pn. "Piękna i Bezpieczna Zagroda -Przyjazna Środowisku" Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:24:04.
Zarądzenie nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.06.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na odnowieniu wiat przystankowych MPK na terenie Gminy Kunów poprzez malowanie  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:25:49.
Zarądzenie nr 77/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.06.2008r.
W sprawie powierzenia zadania o nazwie: zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:27:01.
Zarądzenie nr 76/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.06.2008r.
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 04.06.2008r.Rep."A"2873/2008. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:29:03.
Zarądzenie nr 75/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.06.2008r.
W sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:30:11.
Zarądzenie nr 74/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.06.2008r.
W sprawie sporządzenia protokołu zdawczo zbiorczego majątku Gminy Kunów w postaci budynku PZOZ Kunów ul. Warszawska 46A oraz lokalu usytuowanego przy ul.Fabryczna 1/Fabryczna 3 Przekazywanego na Rzecz Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 19:33:22.
Zarądzenie nr 73/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06.06.2008r.
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Urzędu MiG Kunów  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:04:05.
Zarądzenie nr 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06.06.2008r.
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokość tej dotacji  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:05:51.
Zarądzenie nr 71/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 04.06.2008r.
W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym 21.05.2008r. Rep."A"Nr 2550/2008  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:09:24.
Zarądzenie nr 70/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 04.06.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:10:23 | Data modyfikacji: 2009-04-21 20:11:52.
Zarądzenie nr 69/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.05.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:11:26.
Zarądzenie nr 68/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.05.2008r.
W sprawie powołania gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie" Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:13:31.
Zarądzenie nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.05.2008r.
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:14:30.
Zarądzenie nr 66/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.05.2008r.
W sprawie ogłoszenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 566o pow. 0.35 ha położonej w Janiku  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:16:41.
Zarądzenie nr 65/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.05.2008r.
W sprawie akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisje dnia 15 maja 2008 w zakresie bezprzetargowego oddania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:20:17.
Zarądzenie nr 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.05.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadnia o nazwie " odtworzenie dojazdu do pól w miejscowości Udziców Dolny Gmina Kunów"  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:21:54.
Zarądzenie nr 63/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.05.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie :"Transport i niwelacja kruszywa na drogach gminnych Gminy Kunów" Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:23:18.
Zarądzenie nr 62/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.05.2008r.
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 201/2 o pow 0.2400ha położonej w Miłkowskiej Karczmie  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:25:30.
Zarądzenie nr 61/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 7.05.2008r.

W sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród finansowych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:26:31 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:49:18.
Zarądzenie nr 60/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 7.05.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie nieruchomości oznaczonej nr działki 343/3 o pow.0.0298ha położonej w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:32:19.
Zarądzenie nr 59/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.04.2008r.
W sprawie ustalenia stawki za wynajem /dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem PZOZ "w likwidacji" w Kunowie ul. Warszawska 46A. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:37:55.
Zarądzenie nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.04.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:38:36.
Zarądzenie nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.04.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:39:13.
Zarądzenie nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.04.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:40:16.
Zarądzenie nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.04.2008r.
W sprawie powołania likwidatora PZOZ-Ośrodka Zdrowia w Kunowie. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:41:24.
Zarądzenie nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.04.2008r.
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych Gminy Kunów  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:43:19.
Zarądzenie nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.04.2008r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:44:19.
Zarądzenie nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.04.2008r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:44:55 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:03:56.
Zarądzenie nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.04.2008r.
W sprawie udziału w ćwiczeniu wojewódzkim "Kwiecień 2008" Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:46:07.
Zarądzenie nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj-październik 2008r. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:48:17.
Zarądzenie nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie malowanie remizy OSP w Dołach Biskupich Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:50:18.
Zarądzenie nr 48/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:51:24.
Zarądzenie nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2008r.
W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2008 roku  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:52:23.
Zarądzenie nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 7.04.2008r.
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokości tej dotacji  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:54:14.
Zarądzenie nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.04.2008r.
W sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 141/03 Burmistrza MiG w Kunowie z dnia 31.12.2003 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w urzędzie MiG w Kunowie  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 20:57:20.
Zarądzenie nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.04.2008r.
W sprawie akceptacji wyniku przetargu Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:02:38.
Zarądzenie nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.04.2008r.
W sprawie akceptacji wyboru ofert Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:03:31.
Zarądzenie nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.04.2008r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji do sprawdzenia stanu zagospodarowania nieruchomości komunalnej oznaczonej nr. działki 96/2 zabudowanej domkami dla powodzian położonej w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:07:59.
Zarądzenie nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.03.2008r.
W sprawie akceptacji rokowań Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:09:32.
Zarądzenie nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.03.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:10:17.
Zarądzenie nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.03.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:12:15.
Zarądzenie nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.03.2008r.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:12:50.
Zarądzenie nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.03.2008r.
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokości tej dotacji Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:14:03.
Zarądzenie nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 18.03.2008r.
W sprawie akceptacji postępowania  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:19:01.
Zarądzenie nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.03.2008r.
W sprawie powołania komisji ds odbioru zadania pn. "Studium zabezpieczenia miasta Kunowa przed zalewaniem wodami deszczowymi " Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:20:58.
Zarądzenie nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.03.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:22:35.
Zarądzenie nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.03.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: remonty strażnic OSP Prawęcinie i Janiku  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:24:16.
Zarądzenie nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.03.2008r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia w dniu 27.03.2008r. przetargu  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:25:53.
Zarądzenie nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.03.2008r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na opracowanie inwentaryzacji budynku PZOZ w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:27:25.
Zarądzenie nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. "Piękna przyroda-zdrowy świat" na szczeblu gminnym Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:31:38.
Zarądzenie nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej PCV o długości 74 mb w m. Boksycka gmina Kunów  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:35:57.
Zarądzenie nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : wykonanie dróg ewakuacyjnych i chodników na SUW Kunów ul. Fabryczna  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:50:58.
Zarądzenie nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:54:33.
Zarądzenie nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:54:53.
Zarądzenie nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych Gminy Kunów  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:56:11.
Zarądzenie nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22 .02.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 21:57:12.
Zarądzenie nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21 .02.2008r.
W sprawie akceptacji wyboru wykonawcy-rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:00:00.
Zarądzenie nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21 .02.2008r.
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 31.01.2008r.Rep."A"824/2008. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:02:01.
Zarądzenie nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunow0ie z dnia 19 .02.2008r.
W sprawie ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:05:15.
Zarądzenie nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19 .02.2008r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:06:11.
Zarądzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14 .02.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadanie o nazwie: Wykonanie podbudowy drogi powiatowej nr. 0658T Janik-Podlubienik  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:11:44.
Zarądzenie nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14 .02.2008r.
W sprawie ogłoszenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 566o pow. 0.35 ha położonej w Janiku Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:12:45.
Zarądzenie nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14 .02.2008r.
W sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:13:39.
Zarądzenie nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14 .02.2008r.
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:15:16.
Zarądzenie nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14 .02.2008r.
W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:16:28.
Zarądzenie nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 08 .02.2008r.
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:18:08.
Zarądzenie nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 08 .02.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących bezprzetargowej sprzedaży na rzecz współwłaściciela, nieruchomości stanowiącej udział wynoszący 1/2 części w prawie własności działki nr.11o pow. 1.18 ha położonej w miejscowości Kolonia Inwalidzka Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:21:19.
Zarądzenie nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 05 .02.2008r.
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 25.01.2008r.Rep."A" 610/2008. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:22:56.
Zarądzenie nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30 .01.2008r.

W sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:23:56 | Data modyfikacji: 2020-11-23 14:39:14.
Zarądzenie nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30 .01.2008r.
W sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Nietulisko Małe Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:25:09.
Zarądzenie nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 23 .01.2008r.
W sprawie ogłoszenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639o pow. 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:29:06.
Zarądzenie nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22 .01.2008r.
W sprawie ryczałtu miesięcznego dla Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:31:00.
Zarądzenie nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.01.2008r.
W sprawie ustalenia opłat miesięcznych  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:32:09.
Zarądzenie nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.01.2008r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w załączniku do zarządzenia Nr 34/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:35:04.
Zarądzenie nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.01.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 566o pow. 0.35 ha położonej w Janiku o urządzonej księdze wieczystej KI1O/00050035/9 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:38:19.
Zarądzenie nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.01.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:39:40.
Zarądzenie nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.01.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:40:56.
Zarądzenie nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.01.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania czystości na terenie Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:41:53.
Zarądzenie nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.01.2008r.
W sprawie powołania Komisji przetargowej Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:42:31.
Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:42:31
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński