Uchwała Nr XXXVII/192/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:00:23.
Uchwała Nr XXXVII/193/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:01:15.
Uchwała Nr XXXVII/194/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2009 rok.  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:03:25.
Uchwała Nr XXXVII/195/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:04:56.
Uchwała Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:06:16.
Uchwała Nr XXXVII/197/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego , członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady osiedla , Rady Sołeckiej przysługuje dieta Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:08:46 | Data modyfikacji: 2009-04-22 00:09:16.
Uchwała Nr XXXVII/198/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie uchylenia uchwały III/9/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:14:34.
Uchwała Nr XXXVII/199/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:15:35.
Uchwała Nr XXXVII/200/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej , Spraw Obywatelskich , Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciw Pożarowej Rady Miejskiej na 2009 rok. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:16:21.
Uchwała Nr XXXVII/201/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2009 r. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:16:59.
Uchwała Nr XXXVII/202/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie przyjęcia planu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2009 rok. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:17:38.
Uchwała Nr XXXVII/203/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2009 rok. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:18:13.
Uchwała Nr XXXVII/204/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunów na lata 2009-2032" Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:19:59.
Uchwała Nr XXXVII/205/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:20:39.
Uchwała Nr XXXVII/206/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych/niepublicznych form wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzących na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:24:59.
Uchwała Nr XXXVIII/207/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:25:58.
Uchwała Nr XXXVIII/208/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:27:10.
Uchwała Nr XXXVIII/209/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/206/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009 W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych/niepublicznych form wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzących na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:28:40.
Uchwała Nr XXXVIII/210 /09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie odrzucenia skargi Pana Mirosława Terpiłowskiego wniesionej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach na bezczynność Burmistrza polegająca na nie rejestrowaniu skarg i wniosków obywateli od 1995 roku. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:31:25.
Uchwała Nr XXXVIII/211 /09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie.  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:32:44.
Uchwała Nr XXXVIII/212 /09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie zamiaru likwidacji publicznych przedszkoli: w Dołach Biskupich , w Janiku , w Nietulisku Dużym  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:34:27.
Uchwała Nr XXXVIII/214/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/257/2005 z dnia 28 stycznia 2005
w sprawie: ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:36:37.
Uchwała Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie uchwalenia Statutu MGOPS w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:37:56.
Uchwała Nr XXXVIII/216/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/194/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009 W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2009 rok. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:39:09.
Uchwała Nr XXXVIII/217/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:39:42.
Uchwała Nr XXXVIII/218/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXII/160/04
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:42:05.
Uchwała Nr XXXVIII/219/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/152 /08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24 07 2008r. W sprawie zaliczenia odcinka drogi Stara Rudka do kategorii dróg na terenie Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:45:29.
Uchwała Nr XXXVIII/220/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:46:14.
Uchwała Nr XXXVIII/221/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:47:10.
Uchwała Nr XXXVIII/222/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania " Remont mostu w miejscowości Małe Jodło " Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:49:05.
Uchwała Nr XXXVIII/223/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie podziału miasta i gminy Kunów na stałe obwody głosowania  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:50:09.
Uchwała Nr XXXVIII/224/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Kunów darowizny nieruchomości o nr ewid.317/2 317/3 położonych w obrębie Kunów na rzecz Powiatu Ostrowieckiego Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:52:49.
Uchwała Nr XXXVIII/225/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Kunów darowizny nieruchomości o nr ewid.567/33, 567/35,567/39, 308/90 położonych w obrębie Kunów na rzecz Powiatu Ostrowieckiego Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:54:45.
Uchwała Nr XXXVIII/226/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Kunów darowizny nieruchomości o nr ewid.37/1 położonych w obrębie Doły Biskupie na rzecz Powiatu Ostrowieckiego Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:55:53.
Uchwała Nr XXXVIII/227/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 210/1 o pow. 112m2 260/1 o pow.102m2 położonej w msc Boksycka Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:58:25.
Uchwała Nr XXXVIII/228/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 00:59:42.
Uchwała Nr XXXVIII/229/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie upoważnienia Burmistrza MiG  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 01:00:32.
Uchwała Nr XXXVIII/230/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 01:01:08.
Uchwała Nr XXXVIII/231/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-22 01:01:27 | Data modyfikacji: 2009-08-10 09:54:30.
Uchwała Nr XLII /232/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie: odrzucenia skargi Pana Zygmunta Krześniaka wniesionej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach i do Rady Miejskiej w Kunowie na bezczynność Burmistrza polegającą na opieszałości i niezastosowania się do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 10:28:09.
Uchwała Nr XLII / 233/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 10:33:23.
Uchwała Nr XLII /234/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/231/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17.04.2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 10:38:09.
Uchwała Nr XLII /235/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie:absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 10:41:12.
Uchwała Nr XLII /236/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności mających na celu wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1034 o pow: 0,55 ha położonej w Nietulisku Dużym objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczyctych w Ostrowcu Św. nr KI10/00043923/9 z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień na rzecz Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 10:50:59.
Uchwała Nr XLII /237/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 10:54:35.
Uchwała Nr XLII /238/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości Kunów na lata 2009-2015''. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 10:56:39.
Uchwała Nr XLII /239/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. ,, Aktywność inwestycją w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację Działania 7.1. oraz budżetu Miasta i Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 11:03:43.
Uchwała Nr XLIII /240/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 18.05.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 11:06:58 | Data modyfikacji: 2009-09-28 12:47:53.
Uchwała Nr XLIV /241/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29.05.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 11:11:26.
Uchwała Nr XLIV /242/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29.05.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 11:16:47.
Uchwała Nr XLIV /243/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29.05.2009
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej porzez likwidację Poradni Kardiologicznej wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 11:25:46.
Uchwała Nr XLIV /244/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29.05.2009
w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Misata i Gminy Kunów",którego integralną częścią jest ,,Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 11:30:28.
Uchwała Nr XLIV /245/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29.05.2009
w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 11:32:40.
Uchwała Nr XLV /246/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności mających na celu wystąpieniem z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25 o pow: 0,0641 ha położonej w Kunowie objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. nr KI10/00055785/6 z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy z zakresu budownictwa mieszkaniowego na rzecz Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 11:40:51.
Uchwała Nr XLV /247/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: użyczenia lokalu nr 2 o pow. 618,63 m2 wraz z przynależnymi pomieszczeniami oraz z udziałem wynoszącym 655,97/797,85 w części budynku i urządzeniach wspólnych usytuowanych w budynku piętrowym usługowo-mieszkalnym w Kunowie przy ulicy Warszawskiej 48 wraz z nieruchomością gruntową stanowiącą część działki nr 1271/1 o pow. 0.3846 ha na rzecz Miejsko-Gminnej Bibloteki Publicznej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 11:47:22.
Uchwała Nr XLV /248/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Kunowie oznaczonej numerami działek 308/99 o pow: 0.2275 ha, nr 308/97 o pow. 0.3039 ha, nr 308/95 o pow. 0.0824ha, nr 308/93 o pow. 0.2837ha, nr 308/83 o pow. 0.5365ha, nr  308/84 o pow. 0.0193ha, nr 308/89 o pow. 0.0131ha, nr 3882/8 o pow. 0.9137ha, nr 3882/10 opow. 0.7194ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadziksięgę wieczystą nr KI10/00046226/4 od Syndyka Masy Upadłości POLIMEX S.A cz przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.   Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 12:09:58.
Uchwała Nr XLV /249/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 12:12:26.
Uchwała Nr XLIV /250/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: odrzucenia skargi Pana Zygmunta Krześniaka wniesionej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 12:15:11.
Uchwała Nr XLV /251/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 12:18:01.
Uchwała Nr XLV /252/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 12:21:16.
Uchwała Nr XLV /253/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania ,, Remont odcinka drogi powiatowej nr 0657T- ul. Fabryczna w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 12:24:42.
Uchwała Nr XLV /254/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.06.2008r.- zdobycie środka trwałego o nazwie Gimbus L09OM Nr. Rej. TOS C269 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 12:28:14.
Uchwała Nr XLV /255/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w  sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu tertorialnego gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 12:31:48.
Uchwała Nr XLV /256/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/174/2002 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2002 roku dotyczącej zasad korzystania z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokości opłat z tego tytułu. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 12:34:39.
Uchwała Nr XLV /257/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XLII/233/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 12:36:54.
Data wprowadzenia: 2009-09-28 12:36:54
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński