> 2009 r.

2009 r.

Zarądzenie nr 1/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.01.2009r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w załączniku do zarządzenia nr 34/2005 Burmistrza MiG Kunów z dnia 31.03.2005 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:54:44 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.01.2009r.
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Kunowie 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:56:28 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.01.2009r.
W sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników UMiG w Kunowie 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:58:12 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 09.01.2009r.
W sprawie wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej w Koloni Inwalidzkiej  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 22:59:39 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.01.2009r.
W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:00:57 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.01.2009r.
W sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:02:01 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.01.2009r.
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:03:14 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.01.2009r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:04:05 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 20.01.2009r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:05:17 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:09:07 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na przebudowie i adaptacji budynku Ośrodka Zdrowia  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:10:37 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania czystości na terenie Gminy Kunów 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:11:14 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:11:56 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:12:49 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:13:46 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 2.02.2009r.
W sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza MiG w Kunowie w sprawie Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kunów  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:16:20 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.02.2009r.
W sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa w Kolonii Inwalidzkiej  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:18:06 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 5.02.2009r.
W sprawie upoważnienia pracowników UMiG w Kunowie do wydawania zaświadczeń z upoważnienia Burmistrza MiG w Kunowie 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:20:07 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06 .02.2009r.
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Kunów 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:22:41 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06 .02.2009r.
W sprawie ustalenia opłat miesięcznych  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:23:32 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.02.2009r.
W sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:25:41 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13 .02.2009r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:27:50 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13 .02.2009r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:28:35 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .02.2009r.
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2009r. zadań publicznych Gminy Kunów  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:29:58 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .02.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:30:43 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .02.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:31:35 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .02.2009r.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez UMiG w Kunowie oraz jednostki organizacyjne gminy  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:33:39 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 03 .03.2009r.
W sprawie powołania komisji  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:34:35 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11 .03.2009r.
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:37:09 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 18 .03.2009r.
W sprawie powołania Komisji 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:37:53 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 18 .03.2009r.
W sprawie wyboru podmiotów , które uzyskają dotację na realizacje zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:40:29 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24 .03.2009r.
W sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kunowie do przekazywania do biura informacji gospodarczej - informacji gospodarczej o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:44:14 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24 .03.2009r.
W sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego MGOPS w Kunowie 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:46:17 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .03.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:47:25 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .03.2009r.
W sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. "Las w życiu człowieka " na szczeblu gminnym  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:49:42 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31 .03.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:50:22 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31 .03.2009r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:51:17 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06 .04.2009r.
W sprawie wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w Wymysłowie  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:52:39 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06 .04.2009r.
W sprawie przyznania wyróżnienia dla szczególnie uzdolnionego sportowca 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:54:08 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06 .04.2009r.
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na realizację zadań publicznych oraz wysokość tej dotacji  
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:56:40 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarądzenie nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15 .04.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 23:57:15 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.04.2009
W sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki organizacyjnej (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie) i kierownika zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkanoiwej w Kunowie) 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 08:37:25 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2009 r.
W sprawie: przeprowadzenia manewrów gotowości i sprawności bojowej członków jednotek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kunów. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:01:10 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2009 r.
W sprawie: zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury-Miejsko-Gminnej Bibloteki Publicznej w Kunowie na rok 2009. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 08:53:52 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 45/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 23.04.2009 r.
W sprawie: zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie w 2009 roku. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 08:58:02 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia do użytkowania programu komputerowego ,, Fiks System Księgowy" 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:05:21 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia do użytkowania programu komputerowego ,, Podatki i opłaty gminne" 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:08:13 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 48/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:11:14 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:14:09 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 49a/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:16:55 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 50/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 12 maja rozprawy administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Boksycka, Wymysłów, Miłkowska Karczma, gmina Kunów. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:21:57 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 51/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 30.04.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Działając na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej ,,zarządzeniem" 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:29:13 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.05.2009 r.
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:31:43 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 52a/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 12.05.2009 r.
 W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:35:57 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.05.2009r.
W sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia w dniu 14 maja 2009r. przetargu-zapytanie o cenę mającego na celu wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem wstępnego projektu podziału, map podziałowych i rejestrów wraz ze stabilizacją granic podziału służących do wykupu nieruchomości przewidzianych pod budowę przepompowni przy realizacji inwestycji kanalizacji sanitarnej Kunów- Doły Biskupie w miejscowościach Nietulisko Małe, Nietulisko Duże, Doły Biskupie oraz Wymysłów-Ostrowiec. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:44:53 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.05.2009r.
W sprawie: akceptacji postępowania przetargowego-zapytania o cenę przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 14maja 2009r w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem wstępnego projektu podziału, map podziałowych i rejestrów oraz stabilizacją granic podziału dla nieruchomości przewidzianych pod budowę przepompowni przy realizacji inwestycji-kanalizacji sanitarnej w gminie Kunów w następujących miejscowościach Nietulisku Małym, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich, Wymysłowie, Janiku, Miłkowskiej Karczmie i Boksycce gm. Kunów. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 09:56:19 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 15.05.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 19 maja 2009r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w msc Kunów, ul.Kaznodziejska, zajętych wybudowana drogą gminną-dojazdową oraz w msc Kunów ul. Iłżecka przewidzianych do zajęcia pod drogę gminną-dojazdową. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 10:02:35 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.05.2009 r.
W sprawie: ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 10:05:24 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 57/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 18.05.2009 r.
W sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Kunów do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości oraz do wystawienia upomnień z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 10:10:16 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.05.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj-październik 2009r. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 10:13:27 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.05.2009 r.
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 10:16:14 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.05.2009 r.
W sprawie: ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w miejscowości Chocimów gm. Kunów stanowiącej zabytkowy zespół dworsko-parkowy. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 10:24:13 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.05.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej  
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 10:33:44 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25.05.2009 r.
W sprawie powołania komisji ds. kontroli przestrzegania i stosowania ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunów" 
Do pobrania (*. pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 10:38:39 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.05.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kunów ul.Kaznodziejska, zajętej wybudowaną drogą gminną-dojazdową. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 10:47:33 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 64/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.05.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kunów ul.Kaznodziejska, zajętej wybudowaną drogą gminną-dojazdową. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 10:52:22 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 65/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.05.2009 r.
W sprawie:  akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kunów ul. Kaznodziejska, zajętej wybudowaną drogą gminną-dojazdową. 
Do pobrania (*. pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 10:56:11 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.05.2009 r.
W sprawie negocjacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Burmistrza MiG Kunów w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kunów gmina Kunów, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej-dojazdowej Kunów ul. Iłżecka. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:00:11 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 67/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.05.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Burmistrza MiG Kunów w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kunów gmina Kunów, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej-dojazdowej Kunów ul. Iłżecka. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:03:50 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 68/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 29.05.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:06:22 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 69/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 29.05.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:09:15 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 70/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 29.05.2009 r.
W sprawie: powierzenia realizacji zadania likwidacji,, dzikich wysypisk śmieci " 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:11:34 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.06.2009 r.
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1897/14 o pow. 0,2441 ha położonej w Kunowie w celu usługowo-handlowym(usługi komercyjne). 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:16:34 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 72/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 02.06.2009 r.
W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ,, Najpiękniejsza posesja w gminie" 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:19:30 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 72a/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 03.06.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:21:36 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 73/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 08.06.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 8 czerwca 2009r rozprawy administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz  Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, Miłkowska Karczma, gmina Kunów. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:26:40 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 74/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 10.06.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:28:14 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.06.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na oczyszczeniu polderu zalewowego w Udzicowie Dolnym 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:31:29 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 76/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.06.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:33:43 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 77/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.06.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na odbudowie zbiorników wody czystej na SUW Boksycka 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 11:58:04 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 78/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.06.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na przebudowie i adaptacji budynku Ośrodka Zdrowia 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:01:02 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.06.2009 r.
W sprawie: unieważnienia zarządzenia Nr 74/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:03:49 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 80/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.06.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 czerwca 2009r przetargu nieograniczonego na wynajem 4 lokali użytkowych wraz z korytarzem i wc, o łącznej powierzchni użytkowej 77,2 m2, usytuowanych na I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, na okres 6 lat. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:08:19 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 81/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 29.06.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.  
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:14:24 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29.06.2009 r.
W sprawie: przystąpienia Gminy Kunów do XI edycji konkursu pn. ,, Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku" oraz powołania Gminnej Komisji do przeprowadzenia konkursu na szczeblu gminnym 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:18:24 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.06.2009 r.
W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:20:47 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 84/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 30.06.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:31:04 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 85/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 30.06.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:33:23 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 86/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.07.2009 r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu oraz wybory formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow: 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:40:18 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 87/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.07.2009 r.
W sprawie: ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow: 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:44:16 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 88/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 02.07.2009 r.
W sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem 4 lokali użytkowych wraz z korytarzem i wc, o łącznej powierzchni użytkowej 77,2 m2, usytuowanych na I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie ul.Fabryczna 3, na okres 6 lat, przeprowadzonego dnia 25 czerwca 2009r przez komisję przetargową. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:49:05 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 09.07.2009 r.
W sprawie: powołania komisji do oszacowania strat w infrastrukturze spowodowanych gwałtownymi ulewami. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:51:35 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.07.2009 r.
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:53:55 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 91/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.07.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 57/04 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie planu kont dla jednostki budżetowej-Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 12:57:00 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 92/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.07.2009 r.
W sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2009 roku. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 13:00:55 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 93/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 20.07.2009 r.
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 07:53:04 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 94/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 20.07.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 13:07:03 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 20.07.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 13:20:07 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.07.2009 r.
W sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 02 lipca 2009 r. w zakresie wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1897/14 o pow. 0,2441 ha położonej w Kunowie w celu usługowo-handlowym( usługi komercyjne) na rzecz Pani Ilony Ciepielewskiej zam. Kunów ul. Prosta 12/17 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 13:28:02 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.07.2009 r.
 w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego (pierwszego przetargu) przeprowadzonego dnia 02 lipca 2009r. oraz ogłoszenia warunków drugiego przetargu na okoliczność wynajęcia nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w miejscowości Chocimów stanowiącej zabytkowy zespół dworsko-parkowy. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 13:33:04 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 98/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.07.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 13:35:08 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 99/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.07.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 24 lipca 2009r rozprawy administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, Miłkowska Karczma, gmina Kunów. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 13:40:52 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 100/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.07.2009 r.
W sprawie: Powołania komisji do sporządzenia protokółów zdawczo-odbiorczych pomieszczeń w budynku administracyjno-ambulatoryjnym w Kunowie ul. Fabryczna 1, pomiędzy Gminą Kunów a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Vitamed" s.c oraz pomiędzy Gminą Kunów a P. Bożeną Gębusia. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 13:45:33 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 102/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 13:53:04 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 103/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie: powołania komisji w celu rozpatrzenia ofert na wynajęcie lokali użytkowych znajdujących się w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Bukowie z przeznaczeniem na cele opieki społecznej, kultury, na cele usługowe związane z ochroną zdrowia oraz inne cele wskazane przez oferentów. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 13:58:07 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 104/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.07.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-09-30 14:00:33 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 105/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27.07.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia uzupełnienia do jednolitego rzeczowego wykazu akt. 
Do pobrania (* .pdf))

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 07:55:46 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 106/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27.07.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 07:59:22 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 107/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29.07.2009 r.
W sprawie: powołania komisji do oszacowania strat spowodowanych gwałtownymi ulewami. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:01:48 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 31.07.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:03:49 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 109/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 04.08.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 20 sierpnia 2009r oraz w dniu 21 sierpnia 2009r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruch 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:26:01 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 110/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 04.08.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 25 sierpnia 2009 roku negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chocimów gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:30:31 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 111/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 04.08.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:32:22 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 112/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 05.08.2009 r.
W sprawie: powołania Komisji w celu sprawdzenia efektywności usług świadczonych przez ZGKM w Kunowie. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:36:50 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 113/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 05.08.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na wykonaniu łazienki w budynku remizy OSP w Bukowiu 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:39:00 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11.08.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania-budowa kanalizacji deszczowej w os.Langiewicza w Kunowie 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:41:14 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 115/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.08.2009 r.
W sprawie: ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 567/8 o pow. 0.0451ha, 567/9 0 pow. 0.0451ha, 567/10 o pow. 0.0707ha, 567/16 o pow. 0.0492ha, 567/17 o pow. 0.0474ha, 567/18 o pow. 0.0492ha, 567/19 o pow. 0.0489ha, 567/20 o pow. 0.0464ha, 567/21 o pow. 0.0649ha, 567/22 o pow. 0.0632ha, 567/23 o pow. 0.0441ha, 567/24 o pow. 0.0461ha położonych w mieście Kunowie. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:50:19 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 116/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 14.08.2009 r.
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:51:51 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 117/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14.08.2009 r.
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: ,, Budowa drogi gminnej 001390T Janik-Podlubienki Las na odcinku dł. 1712mb,, 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:55:12 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 118/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.08.2009 r.
W sprawie przyznania stypendium sportowego i nagród finansowych 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 08:57:07 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 119/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 19.08.2009 r.
W sprawie: zasad przekazania i rozliczenia dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Kunów-dla Zadładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie w 2009 roku. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 09:00:26 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 120/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 09:02:12 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 121/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 121.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzoych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 09:05:34 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 122/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzoych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 09:09:08 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 123/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przezkomisję w zakresi nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną grogą gminną. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 09:33:01 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 124/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzoych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 09:37:43 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 125/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzoych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gminna Kunów, zajętej  wybudowaną drogą gminną. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 09:41:32 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 126/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzoych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 09:45:16 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 127/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 09:57:15 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 128/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.08.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 09:59:09 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 129/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.08.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:00:45 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 130/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.08.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:02:50 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 131/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 31.08.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:07:51 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 132/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.09.2009 r.
W sprawie: przeprowadzenia gminnych ćwiczeń gotowości i sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kunów. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:10:45 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 133/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.09.2009 r.
W sprawie: powołania Komisji w celu oceny stanu sprzętu będącego na wyposażeniu NZOZ ,,VITAMED" w Kunowie 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:13:15 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 134/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.09.2009 r.
W sprawie: wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów w okresie od 10.09.2009r. do 31.12.2009r. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:16:29 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 135/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 07.09.2009 r.
W sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 27.08.2009r. Rep. " A" Nr 4155/2009. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:19:38 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 136/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 09.09.2009 r.
w sprawie: akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisje przetargową w dniu 09.09.2009 r. dotyczących koserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów w okresie od 10.09.2009r. do 31.12.2009 r. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:23:31 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 137/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 11.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:25:00 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 138/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11.09.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:29:41 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 139/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 17.09.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:31:38 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 140/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 17.09.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:33:05 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 141/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.09.2009 r.
W sprawie: wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie: 1) operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 395/1 o pow: 0,13 ha położonej w Nietulisku Małym gm. Kunów, oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 17/2 o pow: 1,2272ha położonej w Biechowie gm. Kunów. 2)prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem wstępnego projektu podziału, mapy podziału i rejestru wraz ze stabilizacją granic podziału, służących do wykupu nieruchomości przewidzianej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Rudka gm. Kunów obejmujących działkę nr 258,  3) oraz do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w miejscowości Chocimów gm. Kunów stanowiącej zabytkowy zespół dworsko-parkowy. Budynek usytuowany jest na działce nr 369/1 o pow: 2,3231 ha.   
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:51:12 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 142/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:52:35 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 143/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.09.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15.01.2009 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:56:32 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 144/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 23.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:58:05 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 145/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 24.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 10:59:37 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 146/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 24.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 11:21:15 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 147/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 24.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 11:23:14 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 148/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2009 r.
W sprawie: uchylenia zarządzenia nr. 136/09 z dnia 09.09.2009r. dotyczącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów od 25.09.2009r do 31.12.2009r 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 11:26:08 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 149/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2009 r.
W sprawie: wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów w okresie od 25.09.2009r do 31.12.2009r 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 11:29:56 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 150/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2009 r.

W sprawie: akceptacji wyboru oferty rozpatrzonej przez komisję w dniu 25.09.2009r dotyczącej: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów okresie od 25.09.2009r do 31.12.2009r

 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 11:39:57 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2009 r.
W sprawie: akceptacji postępowania komisji przetargowej z dnia 22.09.2009 r. w zakresie odrzucenia ofert obejmujących wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanychz wykonaniem projektu podziału, mapy podziału i rejestru wraz ze stabilizacją granic podziału działki nr 258 położonej w Rudce, służących do wykupu nieruchomości przewidzianej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Rudka z uwagi na wysoką cenę oraz brak szeregu dokumentów. 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 11:45:19 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 152/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 11:46:51 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Zarządzenie Nr 153/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej 
Do pobrania (* .pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-10-01 11:50:16 | Data modyfikacji: 2009-04-21 22:56:51.
Data wprowadzenia: 2009-10-01 11:50:16
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl