> Dokumenty
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kunów
2017-01-30 13:02:04
  ...więcej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012-07-11 08:37:02
  ...więcej

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu dokumentu
2012-04-16 10:47:26
  ...więcej

Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Usuwania Azbestu
2012-04-16 10:45:12
  ...więcej

Gminny Program Usuwania Azbestu
2012-04-16 10:31:45
  ...więcej

Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ i PGO
2009-09-04 07:52:44
  ...więcej

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kunów - załączniki
2009-09-04 07:51:33
  ...więcej

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kunów
2009-09-04 07:50:28
  ...więcej

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kunów
2009-09-04 07:49:20
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl