Zarządzenie Nr 19/2010
 

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie:

- pomocy społecznej

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 

Szczegółowe informacje w linku: http://www.kunow.pl/index.php?id=34&lan=pl

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2010-02-15 14:33:29.
ZARZĄDZENIE NR 37/10
ZARZĄDZENIE NR 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2010-03-29 13:31:45.
ZARZĄDZENIE Nr 49/10

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów


Pliki do pobrania http://kunow.pl/index.php?id=34&lan=pl

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2010-04-28 08:52:35.
Zarządzenie Nr 50/10
w sprawie: przeprowadzenia manewrów gotowości bojowej członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2010-05-13 12:37:08.
Zarządzenie Nr 86/10
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

Zarządzenie (*.pdf)

Wykaz podmiotów (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:25:56.
ZARZĄDZENIE NR 133/10 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29.07. 2010 roku

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

 

Na podstawie rozdziału 5 pkt 5 Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku przyjętego Uchwałą Nr LIII/299/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia  27 listopada 2009 r.

 

§1. Powierzam wykonanie  zadania publicznego z zakresu:

 

I. ZADANIE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDIZAŁANIA  PATOLOGIOM  SPOŁECZNYM

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację

Wysokość wnioskowanej dotacji

1.

Zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno – sportowym połączone z profilaktyką uzależnień

Ludowy Klub Sportowy STAL w Kunowie

2800.00 zł

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                  

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2010-07-30 14:41:23.
Data wprowadzenia: 2010-07-30 14:41:23
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński