Zarządzenie Nr 160/2010 z dnia 09.09.2010 r.

w sprawie zmiany §4 zarządzenia nr 87/09 z dnia 02.07.2009 r. dotyczącego ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 693 o pow. 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-29 10:48:53.
Zarządzenie Nr 159/2010 z dnia 09.09.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 9 września 2010 r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, gmina Kunów oraz negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieuchomości gruntowych położonych w miejscowości Chocimów gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-29 10:44:17.
Zarządzenie Nr 158/2010 z dnia 09.09.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-29 10:36:28.
Zarządzenie Nr 157/2010 z dnia 08.09.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-29 10:34:46 | Data modyfikacji: 2020-03-29 10:36:57.
Zarządzenie Nr 156/2010 z dnia 06.09.2010 r.

w sprawie akcpetacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 03 września 2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów na okoliczność sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym, oznaczonej w ewidencji nr działki 395/1 o pow. 0.13ha obrębu Nietulisko Małe gm Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-29 10:31:24.
Zarządzenie Nr 155/2010 z dnia 06.09.2010 r.

w sprawie powołania komisji w celu stwierdzenia stanu technicznego drzwi wejściowych do budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kunowie od ulicy Warszawskiej oraz od ul. Szkolnej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-29 10:26:15.
Zarządzenie Nr 154/2010 z dnia 02.09.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-29 10:23:28.
Zarządzenie Nr 153/2010 z dnia 31.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-29 10:21:58.
Zarządzenie Nr 152/2010 z dnia 31.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-29 10:20:13.
Zarządzenie Nr 151/2010 z dnia 30.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-29 10:18:49.
Zarządzenie Nr 150/2010 z dnia 26.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-29 10:16:17.
Zarządzenie Nr 149/2010 z dnia 26.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 13:46:15.
Zarządzenie Nr 148/2010 z dnia 25.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 13:44:26.
Zarządzenie Nr 147/2010 z dnia 20.08.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie środka trwałego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:52:17.
Zarządzenie Nr 146/2010 z dnia 20.08.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Publicznego Przedszkola w Kunowie środka trwałego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:50:49.
Zarządzenie Nr 145/2010 z dnia 18.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:48:02.
Zarządzenie Nr 144/2010 z dnia 18.08.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19 sierpnia 2010 r. przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, na okres 3 lat 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:44:03.
Zarządzenie Nr 143/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: "Remont drogi gminnej 001383 T Bukowie przez wieś" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:40:30.
Zarządzenie Nr 142/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:30:46.
Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie akcepacji przeprowadzonych przez komisję w dniu 12 sierpnia 2010 r. rokowań dotyczących określenia warunków zakupu od współwłaścicieli "x" własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 726/1 o pow. 0.2143 ha położona w Kunowie z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaoptrzenia w wodę mieszkańców gminy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:27:25.
Zarządzenie Nr 140/2010 z dnia 11.08.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia warunków zakupu od osób fizycznych działki ewidencyjnej nr 726/1 o pow. 0.2143 ha położonej w Kunowie z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:09:12.
Zarządzenie Nr 139/2010 z dnia 11.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:06:24.
Zarządzenie Nr 138/2010 z dnia 09.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:58:31.
Zarządzenie Nr 137/2010 z dnia 04.08.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 5 sierpnia 2010 roku negocjacji mających na celu nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chocimów gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:57:22.
Zarządzenie Nr 136/2010 z dnia 03.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:54:32.
Zarządzenie Nr 135/2010 z dnia 03.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: "Remont drogi gminnej 001370T Prawęcin Dolny do drogi Kunów Śnieżkowice"

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:52:44.
Zarządzenie Nr 134/2010 z dnia 29.07.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 8 o pow: 0.06 ha położonej w Miłkowskiej Karczmie gm. Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00056860/3

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:49:23.
Zarządzenie Nr 133/2010 z dnia 29.07.2010 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realiizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:45:59.
Zarządzenie Nr 132/2010 z dnia 28.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:43:01.
Zarządzenie Nr 131/2010 z dnia 28.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:36:38.
Zarządzenie Nr 130/2010 z dnia 28.07.2010 r.

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego realizacji zadania utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2010 r. 

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:31:58.
Zarządzenie Nr 129/2010 z dnia 22.07.2010 r.

w sprawie zlecenia realizacji ZGKM w Kunowie zadania o nazwie: prace przy budowie odwodnienia drogi gminnej w Boksycce

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:24:56.
Zarządzenie Nr 128/2010 z dnia 22.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:01:12.
Zarządzenie Nr 127/2010 z dnia 20.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 09:56:50.
Zarządzenie Nr 126/2010 z dnia 19.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 09:55:07.
Zarządzenie Nr 125/2010 z dnia 14.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 09:48:01.
Zarządzenie Nr 124/2010 z dnia 14.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 09:46:14.
Zarządzenie Nr 123/2010 z dnia 13.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 09:26:42.
Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 13.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 09:19:00.
Zarządzenie Nr 121/2010 z dnia 12.07.2010 r.

w sprawie akcpetacji wyboru oferty rozpatrzonej przez komisję przetargową w dniu 12.07.2010 r. dotyczącej: wykonania robót elektrycznych polegających na dobudowie 3 lamp oświetlenia ulicznego + przewód oświetleniowy w miejscowości Nietulisko Duże od nr 11 do nr 19

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 09:17:42.
Zarządzenie Nr 120/2010 z dnia 08.07.2010 r.

w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:58:23.
Zarządzenie Nr 119/2010 z dnia 08.07.2010 r.

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest: wykonanie robót elektrycznych polegających na dobudowie 3 lamp oświetlenia ulicznego + przewód oświetleniowy w miejscowości Nietulisko Duże od nr 11 do nr 19 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:54:38.
Zarządzenie Nr 118/2010 z dnia 07.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:51:16.
Zarządzenie Nr 117/2010 z dnia 07.07.2010 r.

w sprawie zasad przekazania i rozliczania dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Kunów - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2010 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:49:29.
Zarządzenie Nr 116/2010 z dnia 06.07.2010 r.

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest: dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP w Nietulisku Dużym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:47:07.
Zarządzenie Nr 115/2010 z dnia 02.07.2010 r.

w sprawie ogłoszenia warunków kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow. 0.0844ha położonej w Nietuliksu Dyżym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:43:53.
Zarządzenie Nr 114/2010 z dnia 02.07.2010 r.

w sprawie ustalenia warunków drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 17/2 o pow. 1.2272 ha położonej w Biechowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:41:07.
Zarządzenie Nr 113/2010 z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "rozbudowa szamba do budynku remizy OSP Janik" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:37:26.
Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:35:33.
Zarządzenie Nr 111/2010 z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:28:07.
Zarządzenie Nr 110/2010 z dnia 28.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:25:32.
Zarządzenie Nr 109/2010 z dnia 28.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:23:56.
Zarządzenie Nr 108/2010 z dnia 24.06.2010 r.

w sprawie akceptacji przeprowadzonych przez komisję w dniu 18 czerwca 2010 r. rokowań dotyczących określenia warunków zakupu od osób fizycznych działki ewidencyjnej nr 726/1 o pow. 0.2143 ha położonej w Kunowie z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:22:37.
Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 23.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:15:44.
Zarządzenie Nr 106/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "ustawienie figury obok budynku OSP Kunów" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:51:38.
Zarządzenie Nr 105/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "budowa szamba do budynku remizy OSP Bukowie" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:49:18.
Zarządzenie Nr 104/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "modernizacja przyczółka mostu na Świślinie w Nietulisku Dużym" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:47:02.
Zarządzenie Nr 103/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 12:36:38.
Zarządzenie Nr 102/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w sprawie określenia warunków zkaupu od osób fizycznych działki ewidencyjnej nr 726/1 o pow. 0.2143 ha położonejj w Kunowie z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 12:34:52.
Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 15.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 10:51:35.
Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 15.06.2010 r.

w sprawie  ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków oddania w dzierżawę działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kunowa nr 3892/4 o pow. 0.0254ha zabudowanej budynkiem kotłowni gazowej o powierzchni użytkowej 55.56 m2 wraz ze środkami trwałymi o wartości 504.767 zł na które składa się budynek kotłowni gazowej z jej urządzeniami składowymi tj. 2 kotły gazowe Viessmann typ Vitoplex 100 o mocy 575 kW każdy z palnikiem gazowym i armaturą, pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. Vitocell V-100 z armaturą oraz sieci przesyłowej o długości 1377 mb. w trybie bezprzetragowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 10:38:05.
Zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 15.06.2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego na terenie miasta i gminy Kunów z przeznaczeniem pod usytuowanie urządzeń reklamowo/informacyjnych (tablic) 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 10:27:09 | Data modyfikacji: 2020-03-26 10:27:58.
Zarządzenie Nr 98/2010 z dnia 10.06.2010 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską powodzi w maju 2010 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:17:56.
Zarządzenie Nr 97/2010 z dnia 10.06.2010 r.

w sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnienia dla zespołu sportowców 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:14:15.
Zarządzenie Nr 96/2010 z dnia 09.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:12:51.
Zarządzenie Nr 95/2010 z dnia 09.06.2010 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:11:36.
Zarządzenie Nr 94/2010 z dnia 08.06.2010 r.

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie: operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Miłkowska Karczma gm. Kunów numerem działki o pow. 0.06ha

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:09:05.
Zarządzenie Nr 93/2010 z dnia 02.06.2010 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:04:13.
Zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 02.06.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:01:05.
Zarządzenie Nr 91/2010 z dnia 01.06.2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:59:20.
Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Ochotnieczej Straży Pożarnej w Janiku pozostałego środka trwałego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:57:00.
Zarządzenie Nr 89/2010 z dnia 31.05.2010 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:53:39.
Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:52:07.
Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:49:52.
Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 28.05.2010 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:48:33.
Zarządzenie Nr 85/2010 z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:41:52 | Data modyfikacji: 2020-03-26 08:42:46.
Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 24.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Remont budynku Miejsko Gminnej Biblioteki w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:40:05.
Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 24.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:37:42 | Data modyfikacji: 2020-03-26 08:43:57.
Zarządzenie Nr 82/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania - naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-25 08:29:58.
Zarządzenie Nr 81/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2010 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-25 08:27:43.
Zarządzenie Nr 80/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie podjęcia działań z zakresu likwidacji skutków nadmiernych opadów deszczu na terenie Gminy Kunów z dnia 15-21 maja 2010 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-25 08:22:01.
Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-25 08:19:29.
Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadania Projektu: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-25 08:16:32.
Zarządzenie Nr 77/2010 z dnia 19.05.2010 r.

w sprawie akceptacji wyboru oferty rozpatrzonej przez komisję przetargową w dniu 18.05.2010 r. dotyczącej: Wykonanie oznakowania pionowego dróg wewnętrznych na terenie byłego zakładu przemysłowego "Agromet" w Kunowie oraz progu zwalniającego ruch w Kunowie na ul. Małachowskiej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-25 08:13:00.
Zarządzenie Nr 76/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów i wyznaczenia osób do pełnienia funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-25 08:09:44.
Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:41:52.
Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:25:06.
Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb -WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie oraz jednostki organizacyjnej gminy 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:23:49.
Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest "Wykonanie oznakowania pionowego dróg wewnętrznych na terenie byłego zakładu przemysłowego "Agromet" w Kunowie oraz progu zwalniającego ruch w Kunowie na ul. Małachowskiej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:20:41.
Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:12:57.
Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołów zdawczo - odbiorczych środków trwałych, będących "wyposażeniem laboratorium" znajdującego się na I piętrze w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w Kunowie ul. Fabryczna 1, pomiędzy Gminą Kunów a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Vitamed" s.c. oraz pomiędzy Gminą Kunów a Laboratorium Analitycznym "Anamed" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:11:55.
Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:08:09.
Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kunów - Rudka" oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:06:38.
Zarządzenie Nr 67/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:04:20.
Zarządzenie Nr 66/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnnym sporządzonym dnia 30.04.2010 r. Rep. "A" Nr 1602/2010 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:01:50 | Data modyfikacji: 2020-03-24 15:02:15.
Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 06.05.2010 r.

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie w 2010 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:45:28 | Data modyfikacji: 2020-03-24 15:02:07.
Zarządzenie Nr 64/2010 z dnia 06.05.2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w miejscowości Chocimów gm. Kunów stanowiącej zabytkowy zespół dworsko - parkowy 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:43:10.
Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 05.05.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 6 maja 2010 r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przyjęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, Boksycka, gmina Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:40:34.
Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 05.05.2010 r.

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 395/1 o pow. 0.13 ha położonej w Nietulisku Małym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:37:19.
Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:35:04.
Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym pozostałego środka trwałego 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:28:47.
Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach po byłych szkołach na terenie gminy Kunów 

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:26:30 | Data modyfikacji: 2020-03-24 14:43:55.
Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:09:56.
Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 29.04.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:06:53.
Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 28.04.2010 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komiteów wyborczych 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:20:52.
Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 28.04.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:19:15.
Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 28.04.2010 r.

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:17:28.
Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 26.04.2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:15:48.
Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 26.04.2010 r.

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nioegraniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 17/2 o pow. 1.2272 ha położonej w Biechowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:13:59.
Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 21.04.2010 r.

w sprawie ogłoszenia warunków III ustnego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow. 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:11:33.
Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 21.04.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia manewrów gotowości i sprawności bojowej członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:08:29.
Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 21.04.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:03:12.
Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 21.04.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:57:24.
Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 16.04.2010 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na reazliację w 2010 r. zadań  publicznych Gminy Kunów w zakresie: 


- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:55:49.
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 12.04.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Odtworzenie starego układu urbanistycznego z zagospodarowaniem zieleńca rynkowego Plac Wolności - Podgórze w Kunowie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:33:45.
Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 12.04.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:30:48.
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 12.04.2010 r.

w sprawie akceptacji wyboru oferty rozpatrywanej przez komisję przetargową w dniu 09.04.2010 r. dotyczącej: Wykonania przbudowy słupa nr 1 wraz z nawiązaniami przewodów linii niskiego napięcia "Kunów-Małachowska" w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:28:47.
Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 08.04.2010 r.

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest: Wykonanie przbudowy słupa nr 1 wraz z nawiązaniami przewodów linii niskiego napięcia "Kunów - Młachowska" w Kunowie 


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:49:08.
Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 08.04.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. "Szukamy rady na odpady" na szczeblu gminnym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:45:23.
Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 01.04.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "Transport i niwelacja kruszywem i szlaką wraz z naprawą na drogach gminnych Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:37:06 | Data modyfikacji: 2020-03-24 11:45:59.
Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 01.04.2010 r.

w sprawie ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:28:41.
Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 30.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:26:35.
Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 30.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:25:21.
Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 26.03.2010 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:24:06.
Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 22.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:21:53.
Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 16.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:20:44.
Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 15.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:00:12 | Data modyfikacji: 2020-03-24 11:19:03.
Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 15.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 10:58:39.
Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 12.03.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych Gminy Kunów oraz określenia regulaminu prac tej komisji 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 10:57:11.
Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 09.03.2010 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 10:52:35.
Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 08.03.2010 r.

w sprawie wyboru wykonawcy - rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych obejmujących nieruchomość oznaczoną w ewidencji nr 726/1 o pow. 0.2143 ha położoną w Kunowie oraz działek zabudowanych stacją wodociągową oznaczoną numerami 2222/1 o pow. 0.0076ha, nr 2224/1 o pow. 0.0140 ha, nr 2225/1 o pow. 0.0282 ha, nr 2226/1 o pow. 0.0332 ha położonymi w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:57:53.
Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 08.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:53:40.
Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 02.03.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyceny środków trwałych 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:49:45.
Zarządzenie Nr 27a/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni gazowej usytuowanej w Kunowie przy ulicy Prostej, a oddanej w dzierżawę Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:48:03.
Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:45:45.
Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:26:26.
Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:25:08.
Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznego Punktu Przedszkolnego w Miłkowskiej Karczmie, prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykała 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:24:00.
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykała 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:21:39.
Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 19.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:19:28.
Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 15.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:28:42.
Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 15.02.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie Środka trwałego 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:25:52.
Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 12.02.2010 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:23:49.
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 10 lutego 2010 roku oraz 12 lutego 2010 roku rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, Boksycka, Kunów, gmina Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:08:27.
Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:32:37.
Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie pozostałych środków trwałych 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:30:11.
Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 04.02.2010 r.

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:27:56.
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 04.02.2010 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:25:14.
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 01.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:23:47.
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 26.01.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 17/2 o pow. 1.2272ha położonej w Biechowie gm. Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:22:03.
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 19.01.2010 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 29,8 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1 wydzierżawianego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Labolatorium Analiz Medycznych "ANAMED"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:17:34.
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 19.01.2010 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 413,1 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1, wydzierżawianego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vitamed"s.c. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:13:47.
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 19.01.2010 r.

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:09:07 | Data modyfikacji: 2020-11-25 11:20:51.
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 12.01.2010 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie: utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:06:30.
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 12.01.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimanazjum na terenie Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:04:33.
Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 12.01.2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 192/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.12.2004 w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:59:55.
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 11.01.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 395/1 o pow. 0.13 ha położonej w Nietulisku Małym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:53:15 | Data modyfikacji: 2020-03-20 10:00:51.
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 11.01.2010 r.

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołów zdawczo - odbiorczych pomieszczeń w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w Kunowie ul. Fabryczna 1, pomiędzy Gminą Kunów a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Vitamed"s.c. oraz pomiędzy Gminą Kunów a Laboratoriun Analitycznym "Anadmed" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:50:25 | Data modyfikacji: 2020-03-20 10:00:41.
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 07.01.2010 r.

w sprawie ogłoszenia warunków II ustnego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow. 0.0844ha położonej w Nietulisku Dużym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:45:09 | Data modyfikacji: 2020-03-20 10:00:29.
Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 06.01.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 14 stycznia 2010 r. negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów działek 262 i 304 położonych w miejscowości Kurzacze gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną oraz rozprawy administracyjnej mającej na celu ustalenie odszkodowania, za działki nr ewid. 201/4 o pow. 0,0213ha, 205/1 o pow. 0,0062ha, 113/9 o pow. 0,0017ha położone w msc. Kunów ul. Małachowska przyjęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:40:47 | Data modyfikacji: 2020-03-20 10:00:18.
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:28:52 | Data modyfikacji: 2020-03-20 10:00:08.
Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:28:52
Data modyfikacji: 2020-03-20 10:00:08
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza