Zaproszenie do złożenia oferty
2011-01-13 12:44:15
  Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Budowa oświetlenia ulicznego odcinka (od km 59+090 do km 59+329) drogi krajowej nr 9 w Nietulisku Małym – zatoka autobusowa” wraz z wykonaniem projektu bu  ...więcej

Ogłoszenie
2010-12-22 14:06:14
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu  ...więcej

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
2010-12-14 09:25:50
Dot: „Dostawy kart SIM do kontrolerów mikroprocesorowych sterowania oświetleniem drogowym na terenie Gminy Kunów wraz z usługą transmisji danych telemetrycznych monitoringu”.   L.p. Nazwa firmy Cena ofertowa (brutto)   ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.
2010-11-30 13:10:09
  1.Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu : 26 listopada 2010r. Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B I publiczny przetarg ustny nieograniczony. 2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wedł  ...więcej

Informacja
2010-11-30 12:58:07
 Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rozpatrzenia w dniu 26 listopada 2010r.przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 222/10 dnia 18.11.2010r. ofert na wykonanie operatu szacunkowego dotyczą  ...więcej

Zawiadomienie
2010-11-25 15:03:04
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: „Remont drogi do-jazdowej wewnętrznej na działkach nr 308/95, 308/83, 308/55, w m. Kunów”.  ...więcej

OGŁOSZENIE
2010-11-17 14:42:55
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kunów . Przetarg obejmuje : lokal użytkowy położony w miejscowości Kolonia Piaski gm.Kunów znajdujący  ...więcej

Zawiadomienie
2010-11-12 08:01:38
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: „Zaprojektowanie, wykonanie modernizacji i rozbudowy oraz konserwacja systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kunów”  ...więcej

Ogłoszenie
2010-11-03 14:14:08
Remont drogi dojazdowej wewnętrznej na działkach nr 308/95, 308/83, 308/55, w m. Kunów Pliki do pobrania na stronie http://kunow.pl/index.php?id=35&lan=pl  ...więcej

Ogłoszenie
2010-10-21 14:51:41
Ogłoszenie o przetargu pn.: "Zaprojektowanie, wykonanie modernizacji i rozbudowy oraz konserwacja systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kunów”  ...więcej

Unieważnienie
2010-10-21 07:13:00
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania TI ZP 18/10 Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy Kunów działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający uniewa  ...więcej

Ogłoszenie
2010-10-12 13:33:53
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM N I E O G R A N I C Z O N Y M Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów. Działka   ...więcej

Ogłoszenie
2010-10-01 11:32:32
Gmina Kunów w Kunowie ul Warszawska 45b , 27-415 Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze zmianami)    Z A P R A S Z A do złoże  ...więcej

Zawiadomienie
2010-09-30 08:08:23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: Nadzór inwestorski na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Rudka”  ...więcej

Zawiadomienie
2010-09-30 08:07:14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: „Remont – modernizacja kotłowni gazowej w budynku szkoły podstawowej w Janiku”  ...więcej

Ogłoszenie
2010-09-24 14:44:11
Ogłoszenie o przetargu pn.: "Remont drogi dojazdowej wewnętrznej na działkach nr 308/95, 308/83, 308/55, w m. Kunów"  ...więcej

Ogłoszenie
2010-09-24 14:09:08
Ogłoszenie o przetargu pn.:"Zmiana konstrukcji dachu wraz z przebudową budynku OSP "  ...więcej

Zaproszenie
2010-09-22 10:20:42
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 nr 113 poz. 759) Z A P R A S Z A do złożenia oferty na; N  ...więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
2010-09-17 14:52:47
Zaproszenie do złożenia ofert w sprawie przetargu pn.: "NAPRAWA ODWODNIENIA NA DRODZE GMINNEJ, BUKOWIE -KOZIANKA W GMINIE. KUNÓW " Pliki do pobrania: http://kunow.pl/index.php?id=35&lan=pl  ...więcej

Ogłoszenie
2010-09-17 14:39:02
Ogłoszenie o przetargu pn.: "Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Kunów, ul. Słowackiego" Pliki do pobrania: http://kunow.pl/index.php?id=35&lan=pl  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 67
następne