> 2010r.

2010r.

Uchwała Nr LV/324/10
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na rok 2010. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2010-05-06 10:58:54 | Data modyfikacji: 2010-05-06 11:00:02.
Uchwała Nr V/13/10
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-06-10 12:26:36 | Data modyfikacji: 2010-05-06 11:00:02.
Uchwała Nr I/1/10
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miejskiej 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 11:57:05 | Data modyfikacji: 2010-05-06 11:00:02.
Uchwała Nr I/2/10
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie  
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 11:59:07 | Data modyfikacji: 2011-11-30 11:59:25.
Uchwała Nr I/3/10
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:03:15 | Data modyfikacji: 2011-11-30 11:59:25.
Uchwała Nr I/4/10
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:04:27 | Data modyfikacji: 2011-11-30 11:59:25.
Uchwała Nr III/5/10
w sprawie: Wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:06:07 | Data modyfikacji: 2011-11-30 11:59:25.
Uchwała Nr III/6/10
w sprawie : ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:07:42 | Data modyfikacji: 2011-11-30 11:59:25.
Uchwała Nr III/7/10
w sprawie : określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:14:22 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr III/8/10
w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla Bumistrza Miasta i Gminy w Kunowie 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:16:58 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr III/9/10
w sparwie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVI/430/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:19:08 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr III/10/10
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVI/432/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:21:09 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr III/11/10
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVI/431/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów. 
Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:24:55 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr IV/12/10
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/324/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:45:56 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr V/14/10
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na rok 2011 rok 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:49:28 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr V/15/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/324/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:53:33 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr V/16/10
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:55:43 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr V/17/10
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2015 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 13:02:25 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr V/18/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dierżawę na rzecz Pocheć Józefa część gruntu będącego własnością Gminy Kunów o pow. 1500 m2 położonego w Prawęcinie i oznaczonego na planie jako działka nr 258/2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 13:05:54 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała V/19/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz " RUCH" S.A. w Warszawie Świętokrzyskiemu Regionowi Sprzedaży z siedzibą w Masłowie Pierwszym część gruntu będącego własnością Gminy Kunów o pow. 9 m2 położonego w Kunowie przy ul. Kościuszki i oznaczonego na planie jako działka nr 1897/1 z przeznaczaniem na stały punkt handlowy - kiosk typu "Ruch" 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 13:42:13 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr V/21/10
w sprawie oddania w drodze bezprzewodowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Beaty Myszkowskiej gruntu będącego własnością Gminy Kunów o pow. 45 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 1271/2 z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej - kiosk spożywczo - przemysłowy 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:08:33 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr V/21/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie części gruntu będącego własnością Gminy Kunów położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 1267/6 z przeznaczeniem pod lokalizację konteneru i pojemników do gromadzenia odpadów. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:11:45 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr V/22/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Marcina Myszkowskiego części gruntu będącego własnością Gminy Kunów o pow. 113 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 1897/16 z przeznaczeniem pod lokalizację placu postojowego pod potrzeby samochodu ciężarowego z naczepą. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:15:49 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:15:37.
Uchwała Nr V/23/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w dzierżawę na rzecz Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim części powierzchni użytkowej wielkości 27,6 m2 usytuowanej na I piętrze oraz 2,0 m2 usytuowanej na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska  45 b  
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:22:21 | Data modyfikacji: 2011-11-30 14:25:33.
Uchwała Nr V/24/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w dzierżawę na rzecz  P. Sylwii Różalskiej części powierzchni użytkowej wielkości 123,50 m2 usytuowanej na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45 b 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:28:38 | Data modyfikacji: 2011-11-30 14:25:33.
Uchwała Nr V/25/10
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:30:31 | Data modyfikacji: 2011-11-30 14:25:33.
Uchwała Nr V/26/10
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/324/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:33:59 | Data modyfikacji: 2011-11-30 14:35:47.
Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:33:59
Data modyfikacji: 2011-11-30 14:35:47
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl